20 Anos de FAGAL

Nacemento de FAGAL

En maio de 1998 nace a Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e Outras Demencias, conformada por AFACO, AGADEA, AFAOR e AFAGA.

Entrada de AFAL Ferrolterra

Apróbase a entrada a FAGAL de AFAL Ferrolterra

Entrada de AFAMO

A Asamblea de FAGAL aproba a entrada de AFAMO

Entrada de AFAMON

FAGAL aproba a entrada na entidade de AFAMON

I Xornadas Interdisciplinarias de FAGAL

FAGAL pon en marcha a primeira edición das súas xornadas formativas en alzhéimer e outras demencias

Entrada de AFALU e AFABER

As asociacións AFALU e AFABER pasan a formar parte da estrutura de federación

Entrada de AFAPO

Apróbase a entrada en FAGAL de AFAPO

Asentamento e reorientación de FAGAL

A sede de FAGAL establécese en Santiago de Compostela e créase a estrutura para ampliar os proxectos da federación

Entrada de AFACHANTADA

A Asemblea de FAGAL aproba a entrada de AFACHANTADA na federación

Creación da Rede de Centros de Día especializados en alzhéimer

A Xunta de Galicia pon en marcha a Rede Pública de Centros de Día especializados en alzhéimer. Na actualidade existen 7 centros públicos xestionados por asociacións pertencentes a FAGAL.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close