สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

2014-11-10 17:27:59

เปิดใช้งาน "2 แชะแวะลงทะเบียนซิม"

2015-05-27 14:01:53

MOU กรมการปกครอง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สำนักงาน กสทช.จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยการขอใช้ โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2015-09-26 10:40:41

Mou กับ ร้านสะดวกซื้อ 7-11

สำนักงาน กสทช. เร่งขยายจุดบริการรับลงทะเบียนซิมแบบเติมเงิน (พรีเพด) ด้วยแอพ 2 แชะ ในร้านค้าปลีก หรือร้านโมเดิร์นเทรด ล่าสุดจับมือ 7-11 นำร่องเปิดให้บริการลงทะเบียนซิมเติมเงินที่เปิดเบอร์ใหม่ใน 19 สาขา ในวันที่ 1 ต.ค.57 นี้ และพร้อมให้บริการ 7,700 สาขาทั่วประเทศในวันที่ 7 ต.ค. 57

2015-10-01 10:40:41

ประกาศ กสทช. แผนเลขหมายโทรคมนาคม ปี 2557

2015-10-01 10:40:41

ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ปี 2557

2015-10-01 10:40:41

ประกาศ กทช. การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 1 และ 2) และเงื่อนไขการโอนย้ายฯ ปี 2559

2015-12-26 05:15:41

Mou กับห้างสรรพสินค้า BigC และ Lotus

สำนักงาน กสทช. มอบความสุขให้กับคนไทย เดินหน้าต่อเนื่องขยายจุดลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินกรณีซื้อซิมใหม่ ด้วย “แอพพลิเคชั่น 2 แชะ”โดยทำความร่วมมือกับ TESCO LOTUS และ BIG C เริ่มให้บริการภายในเดือนมกราคม 2558

2016-09-30 10:40:41

ดับซิมที่ไม่ได้ลงทะเบียน

สำนักงาน กสทช. สั่งผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแจ้งยกเลิกการให้บริการกับประชาชนที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนซิมเติมเงินตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 2558

2016-10-01 10:40:41

ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายที่เป็นเลขหมายสวย ปี 2558

2016-11-01 10:40:41

ประมูลเลขสวย 16 เลขหมาย (ครั้งที่ 1/2559)

2016-11-16 10:40:41

ประกาศ กสทช. การลดหรือยกเว้นค่าบริการฯ เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลักหรือ 4 หลัก

2017-01-01 10:40:41

MNP ระบบใหม่ *151*

ย้ายค่าย เบอร์เดิม ระบบใหม่ วิธีการย้ายค้ายใหม่นี้ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการได้ด้วยตัวเอง ผ่านการกด *151*เลขบัตรประชาชน# แล้วกดโทรออก จากนั้นจะได้โค้ดเพื่อเอาไปให้เครือข่ายใหม่ ภายในเวลา 15.30 น. โดยระยะเวลาการทำเรื่องย้ายค่าย กสทช. กำหนดกฎเกณฑ์ว่าลูกค้าต้องย้ายได้ภายใน 2 วัน (ไม่รวมวันหยุด)

2017-03-01 05:15:41

ประมูลเขสวย 200 เลขหมาย (1/2560)

2017-04-23 18:10:01

Mou กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงาน กสทช. จับมือ พม. ช่วยผู้พิการได้รับส่วนลดค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ขั้นต่ำร้อยละ 10 ผ่านระบบลงทะเบียน 2 ช่องทาง

2017-06-01 05:15:41

2 แชะ "อัตลักษณ์"

2017-06-25 10:40:41

ประมูลเลขสวย 168 เลขหมาย (2/2560)

2017-08-25 10:40:41

เริ่มประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพ 3 ชั้น

สำนักงาน กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชัน “3 ชั้น” ป้องกันลักลอบนำบัตรประชาชนเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของไม่รู้ตัว

2017-08-25 18:10:01

ดาวน์โหลดใช้งาน แอพ 3 ชั้น

2017-09-29 10:40:41

การจัดทำและพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำระบบรับแจ้งเหตุ ซึ่งเป็นเลขหมายโทรศัพท์เดียวแจ้งเหตุได้ทั่วโลกแบ่งเป็น การแจ้งปัญหาผ่าน SMS และระบบคอลเซนเตอร์ สำหรับรูปแบบ SMS ผู้แจ้งเหตุจากต่างประเทศสามารถส่งข้อความผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 00 หรือกด + 66 99 130 1300 ซึ่งเป็นเลขหมายเดียวใช้ได้ทั่วโลก และจดจำง่ายมาก โดยข้อมูล SMS จะส่งมาที่ศูนย์ของกระทรวง พม. และระบบของกระทรวง พม. จะมีการบันทึกข้อมูล จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ พม. จะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งข้อความมาเพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการส่ง SMS ถือเป็นช่องทางการแจ้งเหตุที่ดีที่สุด รวดเร็ว สามารถระบุข้อความที่ต้องการได้ชัดเจน และค่าส่ง SMS จะมีราคาถูกไม่ว่าผู้แจ้งเหตุจะอยู่ประเทศใด ส่วนอีกรูปแบบ คือ โทรศัพท์เข้ามายังระบบคอลเซนเตอร์ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันทั่วโลก คือ 00 หรือกด + 66 99 130 1300 โดยเมื่อผู้แจ้งเหตุโทรเข้ามา จะมีเสียงตอบรับอัตโนมัติ และระบบจะมีการบันทึกเลขหมายต้นทางที่โทรแจ้งเหตุ และจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ พม. จะติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกรณีนี้ผู้แจ้งเหตุต้นทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทร

2017-11-19 05:15:41

ประมูลเลขสวย (3/2560)

2018-02-01 10:40:41

ใช้งาน 2 แชะอัตลักษณ์ ทุกซิมใหม่

Enter story info here

2018-02-12 10:40:41

ไทยร่วมมือ สปป.ลาว เปิดตัวโปรแกรมลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประเทศไทยได้รับเชิญจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมงานพิธีการส่งมอบระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับ สปป.ลาว การดำเนินการที่สืบเนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้ายาเสพติด ภัยก่อการร้าย การค้ามนุษย์ ตลอดจนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ภัยดังกล่าวจะมีรูปแบบการกระทำความผิดโดยใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการ โดยจุดเริ่มต้นของการใช้งานด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ คือการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้น ประเทศไทยได้ตระหนักถึงภัยคุกคามดังกล่าว จึงได้กำหนดให้การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการตั้งแต่ปี 2557 โดยโครงการลงทะเบียนดังกล่าว ได้บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนแล้ว และในปี 2560 ถึงปี 2561 ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกเป็นระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะสแกนลายนิ้วมือ หรือถ่ายรูปใบหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการให้ถูกต้องตรงกันกับบัตรประชาชน

2018-02-22 10:40:41

ประชาสัมพันธ์ที่ขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน 2 แชะอัตลักษณ์กับนักข่าวท้องถิ่น ที่จังหวัดขอนแก่น

2018-03-02 18:10:01

ประชาสัมพันธ์ ที่ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน 2 แชะอัตลักษณ์กับนักข่าวท้องถิ่น ที่จังหวัด ชลบุรี

2018-03-09 10:40:41

ประชาสัมพันธ์ที่เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน 2 แชะอัตลักษณ์กับนักข่าวท้องถิ่น ที่จังหวัดเชียงใหม่

2018-03-22 05:15:41

ประชาสัมพันธ์ที่สงขลา

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน 2 แชะอัตลักษณ์กับนักข่าวท้องถิ่น ที่จังหวัดสงขลา

2018-05-26 02:47:58

ประมูลเลขสวย (1/2561)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน กสทช. จัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 259 เลขหมาย ซึ่งมีผู้สนใจประมูลเลขหมายรวมทั้งสิ้น 28 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวม 14,654,771 บาท เลขหมายที่มีการประมูลราคาสูงสุด กลุ่มเลขหมายที่นำกลับมาประมูลใหม่ ได้แก่ เลขหมาย 092 555 5555 ในราคาชนะประมูล 3,000,000 บาท รองลงมา คือ เลขหมาย 093 666 6666 ราคา 2,250,006 บาท สำหรับกลุ่ม 3 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 150,000 บาท มีผู้ประมูลทั้งสิ้น 15 เลขหมาย ราคาสูงสุด คือ เลขหมาย 0 888 888 999 ในราคาชนะประมูล 675,000 บาทโดยรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

2019-01-26 09:00:00

ประมูลเลขสวยครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 มกราคม 2562 สำนักงาน กสทช. จัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 999 เลขหมาย เป็นการนำรูปแบบเลขหมายสวยที่ไม่เคยออกประมูลมาดำเนินการจัดประมูลโดยกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลเพียง 20,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นที่น้อยที่สุดที่เคยจัดประมูล อีกทั้งยังพัฒนารูปแบบการนำเสนอรายการเลขหมายสวยแบบเป็นชุดเพื่อให้การบริหารเวลาการจัดประมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกลยุทธิ์การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพของสำนักงาน กสทช. โดยอาศัยการโฆษณาผ่านช่องทาง Social Network และการแจกใบปลิวเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลที่ตลาดค้าเบอร์สวยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ห้องมาบุญครอง ห้างเมกาบางนา ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เป็นต้น ส่งผลให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลเลขหมายสวยเป็นจำนวนมากจากหลากหลายพื้นที่ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล 222 คน และเข้าร่วมประมูลจำนวน 107 คน ซึ่งเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่าทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา และมีจำนวนเลขหมายสวยที่ประมูลไปรวมทั้งสิ้น 198 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวม 29,238,910 บาท รวมระยะเวลาในการประมูล 10.30 ชั่วโมง เลขหมายที่มีการประมูลราคาสูงสุด ได้แก่ เลขหมาย 099 888 9999 ในราคาชนะประมูล 1,645,000 บาท โดยรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

2019-08-03 09:00:00

ประมูลเลขหมายสวยครั้งที่ 2/2562

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กสทช. จัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2562 เป็นการจัดประมูลจากการนำเลขหมายสวยในการจัดประมูลครั้งที่ 1/2562 ที่ยังไม่ได้ออกประมูลมาดำเนินการประมูลต่อ จำนวน 687 เลขหมาย ซึ่งมีผู้สนใจประมูลเลขหมายรวมทั้งสิ้น 154 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวม 19,639,276 บาท รวมระยะเวลาในการประมูล 11.44 ชั่วโมง (2 วัน) เลขหมายที่มีการประมูลราคาสูงสุด ได้แก่ เลขหมาย 080 888 9999 ในราคาชนะประมูล 1,600,000 บาท โดยรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close