Hanes y We Gymraeg

Llinell amser o hanes y we a'r rhyngrwyd Gymraeg o'ch safbwynt chi, y bobol wnaeth ei ddefnyddio a'i adeiladu.

Mae hon yn hanes wedi ei ffurfio gan bobl y we, y rhithfro, am fis yn nechrau 2014 gofynwyd i bobl ychwanegu cerrig milltir, digwyddiadau neu brofiadau pwysig, neu gynnwys ar y we oedd yn arwyddocaol un ai'n bersonol iddyn nhw, neu'n ehangach. ;xNLx;;xNLx;Roedd cyfle cyfyngedig i gyfrannu yn ;xSTx;a href="http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/84932/Hanes-y-We-Gymraeg/";xETx;syth ar y llinell amser;xSTx;/a;xETx;, ar ;xSTx;a href="https://twitter.com/search/realtime?q=%23hanesywegymraeg";xETx;Twitter;xSTx;/a;xETx;, ;xSTx;a href="https://www.facebook.com/pages/Hanes-y-We-Gymraeg/472968482761205";xETx;Facebook;xSTx;/a;xETx;, ar ;xSTx;a href="http://hanesywegymraeg.com";xETx;y wefan;xSTx;/a;xETx; ac mewn sesiwn arbennig yn ;xSTx;a href="http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_-_Ionawr_2013";xETx;Hacio'r Iaith;xSTx;/a;xETx;. ;xSTx;br;xETx; Gofynwyd hefyd i gyfranwyr geisio rhoi dolen i'r ffynhonnell fel bod pawb yn gallu darllen rhagor. ;xNLx;;xNLx;Rhedodd y prosiect rhwng dechrau Ionawr a'r 8fed o Chwefror gan gynnwys cyflwyniad yn y Llyfrgell Genedlaethol ar y 6ed Chwefror fel rhan o ;xSTx;a href="http://www.llgc.org.uk/index.php?id=5953&L=1";xETx;arddangosfa Dot Dot Dash: Cymru'n Cyfathrebu;xSTx;/a;xETx;.;xNLx;;xNLx;Darllenwch ragor a thrafodwch ar: ;xSTx;a href="http://hanesywegymraeg.com";xETx;http://hanesywegymraeg.com;xSTx;/a;xETx;

1989-08-15 00:00:00

Neges Gymraeg gyntaf ar Usenet

Yn ôl ymchwil Rhys Jones ar ddechreuadau'r Gymraeg arlein, y neges gyntaf Gymraeg sy'n bosib ei darganfod drwy archifau Google erbyn hyn yw'r neges hon gan Rennie Bidgood o AT&T Bell Labs: "I need someone to help me translate the following: Yn nwfn swyn ei fynwes O Caf lonydd caf le i huno -Ben Bowen"

1991-08-06 00:00:00

Dyddiad geni'r we

"Un dyddiad allweddol yw 6ed AWst 1991 - y diwrnod lle rhoddwyd dolenni i'r egin-gôd cyfrifiadurol ar gyfer y www ar y grwp trafod alt.hypertext discussion fel bod eraill yn gallu ei lawrlwytho a chwarae efo fo. Ar y diwrnod hwnnw aeth y we yn fyd eang."

1992-11-14 07:06:41

Welsh-L

Rhestr trafod Cymraeg ar y rhyngrwyd.

1993-02-04 12:05:16

Y ffeil sain Gymraeg gyntaf

Ebostiwyd at restr drafod Welsh-L gan Roger Vanderveen. (cyfraniad di-enw o sesiwn Hacio'r Iaith)

1994-06-24 00:00:00

Cwrs Cymraeg ar lein

Cwrs Cymraeg enwog Mark Nodine - o bosib y wefan gynta yn y Gymraeg?!

1994-09-01 18:43:10

Tudalennau Cartref

Man cychwyn gwefannau personol.

1995-03-21 23:10:13

Creu soc.culture.welsh

Pleidleiswyd i greu grŵp newyddion soc.culture.welsh ar y 21 Mawrth 1995. Dyma'r cyhoeddiad o'r bleidlais.

1995-04-01 12:36:39

Gweinydd Apache

Fe ryddhawyd fersiwn cyhoeddus cynta gweinydd gwe Apache, sylfaen llawer o wefannau hyd heddiw.

1995-04-13 18:43:10

Curiad

Lansio gwefan cerddoriaeth Curiad.

1995-05-02 14:41:18

Gwe-Awê - Cymuned Gymraeg

Gwefan gan Rhys Jones yn hyrwyddo y gymuned Gymreig ar y we. Cyfeiriadur o wefannau a phobl.

1995-05-17 02:53:20

Erthygl: Compuserve yn atal y gymraeg ar fforymau

"Eitem fer ar dudalen flaen y Western Mail yn cofnodi y sgandal pan wnaeth Compuserve wahardd Cymraeg ar ei fforymau am nad oedd hi'n bosib iddyn nhw eu cymedroli." Western Mail, 3 Awst 1995

1995-06-01 04:24:48

Cofrestru cymru.org a wales.com

Cofrestru cymru.org a wales.com; ymgais gyntaf i greu 'domain name' i Gymru a'r Gymraeg

1995-06-20 13:04:15

Y Rhyngrwyd ar raglen Uned 5 / Gwefan Uned 5

Ymddangosiad cyntaf y We Gymraeg ar raglen blant Uned 5, S4C gyda Nia Elin a Keith Morris. 20 Mehefin 1995.

1995-06-21 11:15:45

Tafod Tafwys

Cylchgrawn i ddysgwyr Llundain wedi ei gyhoeddi ar y we gan Lynne Davies.

1995-07-16 07:55:46

Erthygl: "Naw wfft i fyd modem..."

Colofn Richard Williams yn y Wales on Sunday'n trafod y Rhyngrwyd.

1995-08-11 02:53:20

Erthygl: Yr Eisteddfod ar y We

"Erthygl yn ystod wythnos Eisteddfod Abergele 1995 - y cynta lle roedd defnydd o'r Rhyngrwyd yn amlwg ar y maes. Roedd gwybodaeth am yr Eisteddfod yn cael eu roi ar y we gan gwmni Technoleg GWE."

1995-08-13 18:43:10

R-Bennig

Gwefannau R-Bennig

1995-09-01 00:00:00

Cymru.net

Sefydlwyd darparwr rhyngrwyd Cymreig yn Abertawe. Fe'i brynwyd gan NTL/Virgin Media erbyn 2000

1995-11-01 12:26:03

Creu gwefan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Dechreuodd y wefan ar y parth aber.ac.uk yna chofrestru ar cymdeithas.org yn Nhachwedd 1996. Mae'r tudalennau cyntaf dal ar y wefan.

1995-11-08 10:57:46

Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar y we am y tro cyntaf

Ceir cyfeiriad at 'dudalen gartref' gyntaf y Llyfrgell ar restr drafod Welsh-L ar y dyddiad hwn.

1996-01-01 20:50:33

Archifo'r We

Gwasanaeth gwerthfawr yn archifo gwefannau.

1996-02-20 22:36:52

Caffi Seiber Caerdydd

Agorwyd caffi seiber yng Nghaerdydd

1996-03-01 14:38:19

Heno yn cyflwyno'r We

Dau Siân yn cyflwyno'r we i wylwyr Heno yn nyddiau'r modem. Dyddiad ansicr ond dechrau 1996.

1996-06-01 09:03:08

Gwefan soc.culture.welsh

Cyhoeddi 'cwestiynau cyffredin' grwp Usenet soc.culture.welsh ar y we.

1996-07-22 09:03:08

Lansio gwefan BBC Cymru Wales

Lansiwyd gwefan gynta BBC Cymru yn ystod Sioe Llanelwedd - gwefan y tu allan i grafangau canolog y BBC yn Llundain!

1996-07-30 22:22:36

Ysgolion Gwynedd

Gwefannau ar gyfer ysgolion Gwynedd

1996-08-12 18:30:48

Eisteddfod Genedlaethol

Roedd gan yr Eisteddfod wefan syml erbyn 1996 a mae wedi ei ddatblygu yn gyson ers hynny.

1996-10-01 04:24:48

Darlledu Cyber Wales ar BBC Cymru Wales

Cyfres 3 rhan yn sôn am y Rhyngrwyd. Cyd-fynd â lansio gwefan BBC Cymru (www.bbc.wales.com).

1996-10-01 04:24:48

Gareth Jones yn trafod

Elinor Jones yn cyfweld Gaz Top am arddangosfa am y Rhyngrwyd.

1996-10-01 10:57:46

Arddangosfa arlein gyntaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn ail hanner 1996 (nid yw'n hollol eglur eto pryd) rhoddwyd arddangosfa David Lloyd George ar wefan y Llyfrgell yn ddwyieithog.

1996-10-01 21:01:48

www.bbc.wales.com yn lansio

(Gwe Technologies) Roedd yn gyfuniad o wybodaeth gorfforaethol, gwybodaeth gyffredinol am raglenni, Y Gerddorfa a Ceefax.

1996-10-02 22:04:11

Recordiau Sain

Gwefan y cwmni recordiau.

1996-12-01 13:04:15

Rebel ar y We

Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang. Cyfrol o gerddi gan Robin Llwyd ab Owain. Newidwyd enw'r wefan ddeng mlynedd wedyn

1997-01-15 00:00:00

Erthygl ar y We yn Barddas

Cyhoeddwyd erthygl ar y we yn Barddas. Fe'i danfonwyd gan yr awdur (Robin Llwyd ab Owain) i Welsh-L fel drafft, fel atodiad i'r ebost (gweler y ddolen isod).

1997-07-01 04:24:48

Fideo: Ysgol Rhydywaun, Aberdâr ar y we ym 1997

1997-07-01 06:38:04

Gwefan Dic Sais

Gwefan ddychan Dic Sais a sefydlwyd ym 1997 yn ol y dudalen ar archive.org.

1997-07-30 22:22:36

Dyna Hwyl!

Cwrs Cymraeg aml-gyfrwng ar CD-ROM. Un o'r gwefannau cynta i ddefnyddio'r we i werthu cynnyrch.

1997-08-01 05:36:09

Rhwydwaith Cymru

Porth i Gymru a ddatblygwyd gan y WDA. Cyfeiriadur gwefannau yn bennaf.

1997-08-17 15:05:32

SpeechDat Cymru

Prosiect gan BT/Prifysgol Abertawe i ddatblygu technoleg adnabod llais ar gyfer y Gymraeg.

1997-12-01 12:25:33

Gwefan BBC Cymru Wales

12 tudalen ddwyieithog corfforaethol yn cael eu diweddaru yn chwarterol. Tudalennau i Wales Today, Pobol y Cwm, Radio Cymru a Radio Wales.

1998-01-01 05:36:09

Y Cynulliad a Llywodraeth Cymru

Gwefannau cynnar y Swyddfa Gymreig a'r Cynulliad

1998-05-01 02:48:08

BBC yn gwelifo Newyddion ar-alw

BBC yn dechrau llifo Newyddion ar-alw. Dyma’r tro cyntaf i raglen newyddion teledu Gymraeg gael ei chyflwyno i gynulleidfa y tu hwnt i S4C ers 1982, a’r tro cyntaf erioed i fod ar gael i gynulleidfa y tu hwnt i Gymru – yn y DU ac ar draws y byd.

1998-05-01 02:48:08

Straeon newyddion Cymraeg cyntaf ar wefan y BBC

Menter gyntaf adran Newyddion BBC Cymru i greu deunydd newyddion arlein Cymraeg. Bu’r safle yn rhedeg am dair wythnos yn ystod cyfnod Uwch-Gynhadledd Ewrop yng Nghaerdydd y flwyddyn honno. Penderfynwyd cadw’r wefan i fynd ar ôl y Gynhadledd, gyda gwasanaeth byw oedd yn diweddaru. Roedd hwn yn wasanaeth dwyieithog.

1998-07-04 02:48:08

Gwelifo BBC Radio Cymru

Gwelifo BBC Radio Cymru’n fyw am y tro cyntaf (o ddigwyddiad Parti Ponti)

1998-08-01 02:48:08

Llif byw o BBC Radio Cymru o'r Eisteddfod

Llif ‘Real Media’ o BBC Radio Cymru o’r Eisteddfod Genedlaethol - y tro cyntaf i’r ŵyl fod ar gael yn rhyngwladol.

1998-08-06 00:00:00

Darlith: Euryn Ogwen Williams "Byw Ynghanol Chwyldro"

Darlith ddylanwadol ar sut y byddai'r we a'r rhyngrwyd yn newid y cyfryngau.

1998-08-19 06:20:36

Dimensiwn 4

Caffi Seiber yng Nghaernarfon

1999-01-01 21:04:38

Usenet Cymru

Datblygiad hierarchaeth wales.* ar Usenet

1999-02-17 07:55:46

Erthygl: Y Cynulliad a chyfieithu awtomatig

Colofn gan Dilwyn Roberts-Young ar gyfer Y Cymro yn edrych ar bresenoldeb cynnar y Gymraeg ar wefannau'r Cynulliad (neu ddim) a datblygiad newydd cyfieithu peiriannyddol ar-lein InterTran.

1999-03-01 02:48:08

Newyddion am Etholiadau'r Cynulliad arlein

Adran Newyddion BBC Cymru yn creu deunydd newyddion arlein Cymraeg am dri mis ar gyfer Etholiadau cyntaf y Cynulliad.

Hanes y We Gymraeg

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close