HISTORIA DE GALICIA

REINO DOS SUEVOS

Pouco antes da caída do Imperio romano, no século V da nosa era, chegou á Gallecia unha tribo centroeuropea que resultou ser a dos suevos. Esta xente veucá península ibérica fuxindo de Atila, rei dos humos. Ante tal amenaza, os suevos, guiados por Hermerico, atavesaron a Galia e entraron na península. A lingua xermánicaque falaban aqueles inmigrantes non foi polo visto obstáculo para esta relación

PALEOLITICO

500.000 A.C

DONA URRACA

O ano 1090, morto o rei García, unha muller puxo na súa real cabeza a coroa de Galicia: dona Urraca. Á raiña dona Urraca sucedeuna o seu fillo Alfonso Reimúndez, no que si confiaba Xelmirez. Xelmirez era Diego Xelmirez poderoso arceobispo de Compostela, e quen non estaba a ben con dona Urraca, porue a via pouca interesada coas cousas de Galicia . Alfonso Reimúndez foi coroado rei de Galicia, León e Castela e, por ser rei de distintos reinos, tomou o título de emperador, co nome de Alfonso VII

REINO MUSULMÁN

No ano 711un exercito musulmán atravesou o estreito de Xibraltar e acabou co reino visigodo. Os árabes ocuparon toda a península menos a Gallecia e algunas zonas do norte. Seica o clima húmidodestas terras non lle sentabn ben a aquelas xentes orintais . Gallecia estuvo durante un tempo gobernada por bispos e señores feudais.

CRISTIANISMO

No ano 812 ocorreu un suceso extraordinario. O bispo de Iria, Teodomiro, seica viu unhas estreliñas escintilando nun campo e dixo que alí estaba o satego do ápostol Santiago.

CORONEL FRANCO

O 18 de xuño de 1936 foi un mal día para Galicia. O xeneral Franco deu un golpe de estado contra a República, que fora instaurada democráticamente cinco anos antes, tras as eleccións municipais do 14 de abril de 1931. En Vigo, un capitán golpista disparou contra a xente na Porta do Sol. No Grove, os vecinos enfrontáronse a una columna de artillería motorizada. En Sarria, o alcade defendeu o Concello da Guarda Civil, que nalgúns lugares se puxera do bando dos golpistas. En Tui, obreiros e labregos, mulleres e homes, minaron a estrada para impediren o paso dos soldados de Franco. A pesar da resistencia que moita xente lle puxo ao golpe, Galicia caeu logo nas gadoupas dos franquistas . A represión estudense por todaaas as partes. Os golpistas buscaban naas casas a xente que sssse lles resistía, sacában áas estradas e fusilábana alí mesmo, nas gavias. Moitas galegas e galegos tiveron que fuxir a outros países, como México, a Arxentina ou o Uruguai, para non caer nas súas poutas. Alexandre Bóveda, que participara na redacción do Estatuto de Galicia, e por iso fusilado en Pontevedra o 17 de agosto 1936. En 1939 acabou a guerra. Coa victoria dos golpistas, Galicia quedou baixo a dictadura do xeneral Franco. Desapareceron as liberdades dos cidadáns. O Estatutode Autonomía non chegabaa poñerse en práctica. O galego foi prohibido e moitas galegas e galegos perseguidos. As galegas e galegos que fuxirian a América mandaban, agachados, libros que se editaban alá, como Semprre en Galiza, de Csatelao. En Galicia os comunistas e outros demócratas reuníanse na clandesrinidade para loitaren contra a dictadura de Franco. En 1972, a clase obreira de Vigo e Ferrol botouse á rúa para protestar contra a dictadura. Dous traballadores dos estaleiros ferroláns, Amador e Daniel, morreron por disparos da policía na ponte das Pías. No medio das loitas, naceu o Sindicato Obreiro Galego, do que máis trade sairía a CIG. O 20 de novembro de 1975 Franco morreu e volveu a dictadura. Na Constitución dde nacinalidade historíca e pouco depois foi aprobado un novo Estatuto de Galicia. As acampadas que ao longo de 2011 houbo en varias prazas de Galicia esixindo democracia verdadeira son una proba de que as cousas non van ben.

PROVINCIAS DE GALICIA

Por estes anos, na metade do século XVI, Galicia foi dividida en catro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. De paso,cada provincia foi repartida en concellos.

CONSTITUCIÓN

As ideas ilustradas foron entrando devagar na cabeza da xente. En 1812 os liberáis galegos - que defendían esas ideas- reunironse en Cádiz, xuntoa representantes doutras partes do Reino de España, e redactaron una constitución. Nela recoñecíanse por vez primeira os dereitos dos cidadáns. Mais en 1814 regresou a Madrid Fernando VII, que estivera presa en Francia por Napoleón, e o primeiro que fixo foi abolir a Constitución. Tornaba o absolutismo: o rei manda sen contar con ninguén. Fernando VII tivo que xurar de mala gana a Constitución.

SÉCULOS ESCUROS

No albor do século XVIII Galicia vivía aínda na escuridade total. Xa levaba séculos a cegas, os coñecidos como Séculos Escuros, aqueles que principiaron a cabeza de Pardo de Cela rodaba polas táboas do cadafalso. Os ilustrados galegos máis sobranceiros foron o padre Feixoo, o padre Sarmiento, Cornide de saavedra e Reimundo Ibáñez.

PATACAS

As patacas tamén non eran coñecidas en Europa até que as truxeron os barcos de América . Os primeiros en se interesarnelas foron os das montañas do interior, máis, na fin do século XVII,xa todo o mundo botava patacas. Moita xente quedou sen traballo e tibo que emigrar por a abundacia de millo e patacas.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close