Historia de Galicia

Suevos

Os Suevos chegaron un pouco antes da caida do imperio Romano. Chegaron aquí fuxindo de Atila, ri dos hunos. Os Suevos eran pacíficos e aclaman a Hermérico rei da Gallaeicia fundou o primeiro reino de Occidente. Da lingua Sueva saíron as palabras trincar, branco, esmagar, laverca, roupa, agasallar, ou espeto. Hai nomes como Gonzalo, Xerardo, Aldara, Guillerme, ou Berta que proveñen do Suevo. Martiño de Dumio extendeuo cristianismo por todo o Reino suevo, fundando mosteiros e organizando as primeiras parroquias . O cristianismo xa era coñecidonestas terras, debido, sobre todo, aos sermóns de Prisciliano, mais coñecido, mais foi Martiño quen o afianzou.

Rexurdimento Galego: Os rexionalistas

Os rexionalistas reclamaban unha autonomía para Galicia. Entre eles Alfredo Brañas e Manuel Murguía, este ´´´´´´´´último foi o marido de Rosalia de Castro e nomeado presidente da Academia Galega.

Cluniacenseses

No século XI chegaron a Galicia o monxes de Cluny, coñecidos como cluniacenses. Estes cultos freires introduciron importantes coñecementos. No século XII chegaron os monxes do Císter (Cístercienses) que, a diferencia dos de Cluny, valoraban máis o traballo do campo. Nas vilas vivían os mendicantes (franciscanos e dominicos) que vivían da esmola. Fundáronse conventos de mueres (Clarisas).

Paleolitico

500.000 A.C. A Terra foi habitada por primeira vez no Paleolítico hai medio millón de anos por mulleres e homes nómades. Cazaban o eu alimento e recollían frutos silvestres. Levaban vida de lobos. Andaron por Budiño. Aprenderon a facer utensilios cada vez máis avanzado.

O século 20

Creanse as Hirmandades da fala para defender a lingua galega. Estes galeguistas foron os primeiros nacionalistas, entre eles, Vicente Risco, Otero Pedrayo, Castelao e Alexandre Bóveda que foiun dos redactores do primeiro Estatuto de Galicia. Castelao publicou "Sempre en Galiza"

Rexurdimento galego Rosalía de Castro

Os galeguistas son persoas que pensan que para sacar a Galicia da miseria é preciso de non depender do goberno de Madrid. Unha das primeiras en pensar así foi Rosalía de Castro. Co seu libro "Cantares Gallegos" comenza o rexurdemento de Galicia. O libro publicóuse hoxe por iso celebramos o día das Letras Galegas.

A Emigración

A emigración galega xa comezara no S.XVIII e había durar ata a metade do S.XX. Os emigrantes do S.XIX marchaban a América. Os barcos saían da Coruña e de Vigo. Os emigrantes viaxaban en terceira clase, coma gando. Ao chegar a América pasaban controis de sanidade e policiais, logo viñan os contratista s e os collían para traballar. As veces nin cobraban polos seus traballos e por causa do clima, moito senfermaron de cólera. Putros emigrantes que fuxiron, montaron negocios e chegaron a facer fortuna. Convertíronse nun grupo con bastante poder. Fundaron centros galalegos para manter a cultura e a lingua viva. Cando viñan a Galicia chamábanlles Americanos.

Situación económica e política

A igrexa, a nobreza e a fidalguía eran contrarias as ideas ilustradas e, por tanto, contrario a Xosé rei de españa e irmán de Napoleón. Desenvólvense unha serie de batallas onde o pobo de fendíanse de quen o asoballaba na batralla de Elviña ou, na última, a de Pontesanpaio o pobo defendíase coas ferramentas de traballo: fouciños, legóns, .gadañas... En 1812, os liberais galegos xunto con representantes do reino de España, reuníronse en Cádiz para redactar unha Constitución (La Pepa) onde por primeira vez recoñecianse os dereitos dos cidadans. En 1814 Fernando VII, tornou o absolutismo botou abaixo a Constitución (o rei manda sen contar con ninguen) Na metade do século Galicia dibidese en 4 provincias, e as provincias repartíronse en concellos. Comezaron a aparecer as primeiras industrias, xurdiron estaleiros en Vigo, o arsenal montaouse en Ferrol, na Coruña abriuse a fábrica de tabacos, fundáronse os primeiros bancos fíxose o primeiro traxecto de tren Santiago-Porto de Carril e xurdiron 1880 as primeiras compañías eléctricas.

Amigos do país

O pobo era analfabéto. Uns cantos galegos e galegas decidiron prender a luz; se lles chamou niluminados ou ilustrados. Fundaron sociedades nas que se discutían as novas ideas do mundo. Entre eles, o padre Feixoo o padre Sarmiento, Cornide de Saavedra, Reimundo Ibáñez

Novos productos e emigración

No século XVII os galegos interesáronse no millo e na pataca, alimento básico dos pobos americanos.ERa tanta produción que tiveron que ampliar os hórreos. Grazas á fartura que trouxeron esetos productos, a poboación galega medrou e xurdiron alguns problemas: a emigración.

Os séculos escuros

Os Reis Católicos quixeron impor a orde en toda a Península incluida Galicia. O castelán pasou a ser a lingua oficial. Case todos os nobres Galegos sometéronse ás leis de Isabel e Fernando (Reis Católicios) os que non o fixeron foron alguns decapitados e outros apresados. O galego deixou de ser lingua oficial e o castelán tiña máis categoria entre a burguesía e nobreza. O comercio maritimo parou en seco por estar enfrontados os distintos países cos Reis Católicos. Galicia esmorecia mentres Portugal andaba na aventura dos descubrementos.

Idade Media

Importantes acontecementos desenrolaronse na Idade Media en Galicia. Os Sograres actuabann nos distintos banquetes dos castelos, recitaban cantigas con distintos temas, de amor, de amigo ou de maldizer. As cantigas as compuñan os trobadores, o máis famoso foi Dondinís, rei de Portugal. A xente das vilas organizóuse en grupos, son as coñecidas Hirmandades que formaron un exercito, asaltando castelos e catedrais(ano 1467). Os Hirmandiños fixeron fuxir os señores; Pedro madruga ou Fonseca refuxiáronse no norte de Portugal. Os hirmandiños foron vencidos e voltaron a vida de antes. No fin da Idade Media os portos galegos tiñan moita actividade comercial: barcos con viño do Ribeiro para Inlaterra, peixe salgado para Barcelona e Italia.

Época Franquista

O 18 de xullo do 1936 foi un moi mal día para Galicia. O xeneral Franco non quería saber nada da democracia. A guerra durou 3 anos. En Tui, obreiros, labregos,mulleres e homes, minaron a estrada para impediren o paso dos soldados de Franco. A represión extendeuse por todas as partes. Fusilaban a xente nas estradas. Alexandre Bóbeda foi fusilado en Pontevedra o 17 de agosto de 1936. En 1939 acabou a guerra. Coa victoria de Franco, Galicia quedou baixo a súa dictadura. O galego foi prohibido, as nenas e nenos obrigados a falar castelán na escola. Os democratas reuníanse na clandestinidade. O 20 de novembre de 1975 morreu Franco e voltou a democracia.

Democracia dende 1988

No 1978 apróbase a constitución en Galicia volveu ser recoñecida como nacionalidade histórica, con autonomia propia, aprobóuse despois o estatuto de Galicia. Dende 2011 o pobo esixe democracia verdadeira, sinan de que as cousas non van ben.

Doña Urraca

O ano 1090, morto o rei Garcia unha muller puxo na. súa rea cabeza a coroa de Galicia: Dona Urraca. O arcebispo Xelmírez contratou dos enxeñeiros navais, un xenovés, e outro pisano, para que construísen tres galeras nos nos estaleiros de Pontecesures.

Os viquingos

No século IX Galicia sufriu varios ataques viquingos. As tropas dos bispos e señores feudais queimábanlles os barcos e facíanos fuxir. Olaf era un viquingo que chegaría a ser San Olaf patrón de Noruega. O ataque foi tan violento que o cantaban era así: (Na décimo primeira batalla O rei tinguiu Fetlafjord de sangue Con dentes de lobo, E alí morreron moitos homes).

O Reino Musulmán

No ano 711 un exército musulmán atravesou o estreito de Xibraltar e acabou co reino visigodo. Os árabes ocuparon toda a península Galleicia e algunhas zonas do norte. Galleicia estivo durante un tempo gobernada por bispos e señores feudais. Os primeiros monarcas desta nova época residiron en distintas cortes, unhas veces en Oviedo outras en León e outras en Compostela. Nesta última estaba a sede da igrexa. Nesa época a Galleicia chegaba moito mais alá do territorio da Galicia actual, tanto como leste como polo sur. Comprendía, mís ou menos, o que hoxe son Galicia, Asturias , león, Zamora e Portugal até Coimbra. No ano 812 ocorreu un suceso extraordinario. O bispo de Iria,Teodomiro, seica viu unhas estreliñas escintilando nun campo e dixo que alí estaba o sartego do Apóstolo Santiago. Os peregrinos viñan por distintas rutas: o camiño francés, o camiño portugués, o inglés... Houbo que construír unha basílica para acoller tanta xente que vai polo camiño de Santiago. Esta peregrinación para aliarse Galicia cos pequenos reinos do norte peninsular e mais cos francos, pois xuntos avanzaban mellor as terras dominadas polos musulmáns.

Antigua Roma

Décimo Xunio Bruto tivo a idea de conquistar Gallaecia. A intención dos Romanos era facerse co ouro Galego.

Nelolítico.

No Neolítico hai uns 5.000 os descendentes dos nómades fixéronse sedentarios. Aprenderon a domesticar animais, a pescar e a cultivar. Fóronse volvendo máis sociais. Os primeiros castros ten 2.700 anos. As casas eran de pedra e co teito vexetal aínda que as primeiras foron de barro a os castrexos gustaban de pintalas de cores azul, ocre branco. Os castrexos dicían primeiro o seu nome e logo os seu castro. Comían manteiga, pan de landras, cervo, porco bravo, peixe e marisco. e bebían cervexa ademais de auga, claro

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Tiki-Toki Timeline Maker - Make beautiful timelines you can share on the web Tiki-Toki Desktop - Create interactive timelines and share them on your computer

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close