Historia de Galicia

Suevos

Os Suevos chegaron un pouco antes da caida do imperio Romano. Chegaron aquí fuxindo de Atila, ri dos hunos. Os Suevos eran pacíficos e aclaman a Hermérico rei da Gallaeicia fundou o primeiro reino de Occidente. Da lingua Sueva saíron as palabras trincar, branco, esmagar, laverca, roupa, agasallar, ou espeto. Hai nomes como Gonzalo, Xerardo, Aldara, Guillerme, ou Berta que proveñen do Suevo. Martiño de Dumio extendeuo cristianismo por todo o Reino suevo, fundando mosteiros e organizando as primeiras parroquias . O cristianismo xa era coñecidonestas terras, debido, sobre todo, aos sermóns de Prisciliano, mais coñecido, mais foi Martiño quen o afianzou.

Rexurdimento Galego: Os rexionalistas

Os rexionalistas reclamaban unha autonomía para Galicia. Entre eles Alfredo Brañas e Manuel Murguía, este ´´´´´´´´último foi o marido de Rosalia de Castro e nomeado presidente da Academia Galega.

Cluniacenseses

No século XI chegaron a Galicia o monxes de Cluny, coñecidos como cluniacenses. Estes cultos freires introduciron importantes coñecementos. No século XII chegaron os monxes do Císter (Cístercienses) que, a diferencia dos de Cluny, valoraban máis o traballo do campo. Nas vilas vivían os mendicantes (franciscanos e dominicos) que vivían da esmola. Fundáronse conventos de mueres (Clarisas).

Paleolitico

500.000 A.C. A Terra foi habitada por primeira vez no Paleolítico hai medio millón de anos por mulleres e homes nómades. Cazaban o eu alimento e recollían frutos silvestres. Levaban vida de lobos. Andaron por Budiño. Aprenderon a facer utensilios cada vez máis avanzado.

O século 20

Creanse as Hirmandades da fala para defender a lingua galega. Estes galeguistas foron os primeiros nacionalistas, entre eles, Vicente Risco, Otero Pedrayo, Castelao e Alexandre Bóveda que foiun dos redactores do primeiro Estatuto de Galicia. Castelao publicou "Sempre en Galiza"

Rexurdimento galego Rosalía de Castro

Os galeguistas son persoas que pensan que para sacar a Galicia da miseria é preciso de non depender do goberno de Madrid. Unha das primeiras en pensar así foi Rosalía de Castro. Co seu libro "Cantares Gallegos" comenza o rexurdemento de Galicia. O libro publicóuse hoxe por iso celebramos o día das Letras Galegas.

A Emigración

A emigración galega xa comezara no S.XVIII e había durar ata a metade do S.XX. Os emigrantes do S.XIX marchaban a América. Os barcos saían da Coruña e de Vigo. Os emigrantes viaxaban en terceira clase, coma gando. Ao chegar a América pasaban controis de sanidade e policiais, logo viñan os contratista s e os collían para traballar. As veces nin cobraban polos seus traballos e por causa do clima, moito senfermaron de cólera. Putros emigrantes que fuxiron, montaron negocios e chegaron a facer fortuna. Convertíronse nun grupo con bastante poder. Fundaron centros galalegos para manter a cultura e a lingua viva. Cando viñan a Galicia chamábanlles Americanos.

Situación económica e política

A igrexa, a nobreza e a fidalguía eran contrarias as ideas ilustradas e, por tanto, contrario a Xosé rei de españa e irmán de Napoleón. Desenvólvense unha serie de batallas onde o pobo de fendíanse de quen o asoballaba na batralla de Elviña ou, na última, a de Pontesanpaio o pobo defendíase coas ferramentas de traballo: fouciños, legóns, .gadañas... En 1812, os liberais galegos xunto con representantes do reino de España, reuníronse en Cádiz para redactar unha Constitución (La Pepa) onde por primeira vez recoñecianse os dereitos dos cidadans. En 1814 Fernando VII, tornou o absolutismo botou abaixo a Constitución (o rei manda sen contar con ninguen) Na metade do século Galicia dibidese en 4 provincias, e as provincias repartíronse en concellos. Comezaron a aparecer as primeiras industrias, xurdiron estaleiros en Vigo, o arsenal montaouse en Ferrol, na Coruña abriuse a fábrica de tabacos, fundáronse os primeiros bancos fíxose o primeiro traxecto de tren Santiago-Porto de Carril e xurdiron 1880 as primeiras compañías eléctricas.

Amigos do país

O pobo era analfabéto. Uns cantos galegos e galegas decidiron prender a luz; se lles chamou niluminados ou ilustrados. Fundaron sociedades nas que se discutían as novas ideas do mundo. Entre eles, o padre Feixoo o padre Sarmiento, Cornide de Saavedra, Reimundo Ibáñez

Novos productos e emigración

No século XVII os galegos interesáronse no millo e na pataca, alimento básico dos pobos americanos.ERa tanta produción que tiveron que ampliar os hórreos. Grazas á fartura que trouxeron esetos productos, a poboación galega medrou e xurdiron alguns problemas: a emigración.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close