HISTORIA DE GALICIA

O CRISTIANISMO EN GALICIA.

Anos máis tarde, reinando Teodomiro, chegou Martiño de Dumio. Este home viña de parte do emperador Xustiniano, para establecer unha alianza entre o reino suevo e Bizancio. Martiño de Dumio extendeu o cristianismo por todo reino suevo, fundando mosteiros organizando as primeiras parroquias. O cristianismo xa coñecido nestás terras, por sermóns de Prisciliano. Prisciliano extendido un cristianismo libertario, acogido ben pola xente de Galleacia, pero non pola ser xerarquía eclesiástica, qué o condenou a morte. Hai quen soispeita que él está enterrado na catedral de Compostela, no canto de Santiago. A Teodomiro sucedeuno o seu fillo Mirón, e a este Eurico, con el reino suevo chegou ao seu fin, por Leovixildo, rei visigodo que xa dominaba case toda a peninsula.

OS ILUMINADOS

O padre Feixoo presentábase con orgullo porque era Monxse do Reino de Galicia, os seus escritos foron traducidos ao francés, italiano, inglés, e alemán. A súa cela viña persoas, estudiantes de todas partes. O padre Sarmiento, outro ilustrador viaxou por Galicia recollendo datos da lingua, da fauna e da flora. Cornide de Saavedra escribiu un libro sobre peixes onde describe os seus hábitatas, támen escribiu un libro sobre a pesca da sardiña nas costas Galegas. Raimundo Ibáñez foi un empresario audaz, cun proiecto moi importante, a fábrica de Sargadelos, montou un dos primeros altos hornos para función de Ferro, creou a fábrica de Lousa.

OS VIQUINGOS

Galicia sufriu varios ataques viquingos. Estés navegantes subían ata o fondos das rías, polos ríos para saquear as aldeas e vilas do interior. As tropas dos bispos, señores feudales queimábanlles os barcos, e fuxian. O caso de Olaf, chegaría a ser San Olaf, patron de Noruega. Este Santo home lanzou a súa escuadra contra Fetlafjord e Seljepollar. O ataque foi tan violento que os poetas escandinavios cantaron o suceso. O bispo de Compostela mandou erguer varias torres nas Beiras da ría de Aurosa, para impedir que entraran ao río Ulla. Na actualidade aínda se manteñen as Torres do oeste en Catoira. No século XI os viquingos normados tornaron a Compostela, en peregrinación á tumba Apóstol.

A CHEGADA DOS ROMANOS.

Décimo Xunio Bruto, proconsul de Roma, tiña a idea de conquistar a Galleacia. A intención era facerse co ouro galego. Non quixeron cruzar o río Limia, o río do esquecemento. Logo foi Xunio, que tiña medo de chegar ao fin do mundo, o finsterrae, e ordenou retirada. Os romanos tiñan moito interes no ouro galego, asi que xulio Cesar mandou outro exercito. Desembarcaron en Betanzos, e comprobaron se había tanto ouro como se dicía. empezaron a conquisar as minas, pero os castrexos se puxiron diante deles. Aunque os romanos eran o exercito máis poderoso do reino antigo. Os romanos derrotaron a os castrexos, no monte Medulio

APÓSTOL SANTIAGO

O bispo de Iria, Teodomiro, el viu unhas estreliñas sair do solo, e dixo que o apóstol Santiago se encontraba alí. A noticia espandiuse por toda Europa, e un montón de peregriños emprenderon o viaxe a compostela. Os peregrinos viñan de distintos camiños: camiño francés, camiño portugués, ... Isto fixo moitas cidades, houbo que construir unha basilica, para acoller a tanta xente. Galicia se aliou con os pequenos reinos do Norte.

OS CASTROS (edad dos metáis)

Os descendentes dos homes do Neolítico faceronse más sociais. Abandoaron a vida illada, e construlleron os primeiros poboados. Os castros foron as primeiras aldeas. Solen estar nas partes altas do terreo, índa que alguns estaban na costa. O que rodeaba as aldeas era un muro, no interior estaban as casas, as Cortes, e os rochos. As casas tiñan teito vexetal, a os castrexos lles gustaba pintalas decores. As primeiras casas foron de barro.Para darse coñecer primeiro decían o seu nome e logo o do seu castro. Os homes e mulleres adobiabanse con alfaias. En Galicia era abundante o Ouro polo qué maioría era deste metal. Os castrexos comían manteiga, pan de landras, porco bravo, cervo, peixe, marisco etcétera... bebían cervexa, e auga. As suas actividades eran a caza, a pesca, marisqueo, agricultura etcétera... comerciaban con pobos do Mediterráneo, e probablemente coas illas Británicas.

OS NOVOS TRABALLOS

O mar sempre foi unha fonte de riqueza para os galegos. Coa pesca da sardiña surxiron certos problemas cos conserveiros cataláns, empresarios. Os cataláns seica utilizaban os arrastres para pescar. Este asunto orixinou uns pucos ataques violentos. Despois os cataláns abriron fábricas de conservas que deron emprego a milleiros de personas, entre eles mulleres. A maioría da xente vivía do campo ou do mar, e comenzaron a aparecer as pequenas industrias. Na ría de Vigo xurdiron estaleiros grandes, capazes de construir barcos de ferro. Na Coruña o Estado abriu unha fábrica de tabacos. Xurdiron as primeiras compañias elécteicas, Estas empresas abastecían o alumeado público das cidades e os tranvías. Tamén fundaron os primeiros bancos. O primeiro traxecto de camiño de ferro foi o de Santiago-Porto de Carril, constuído en 1873, logo se inaguraron máis.

AS CATRO PROVINCIAS

Galicia foi dividida en catro provincias: Lugo, Ourense, Pontevedra e A Coruña. As provincias foron repartidas en concellos. Esta división a fixérona funcionarios desde Madrid que non coñecian as terras talegas e non tiveron en conta a antiga organicación por parroquias. En cada provincia foi posto un xefe, tamén nomeado desde Madrid. O galego non tivo a mellor sorte, os mestres non podían dar clases noutra lingua que non fose o castelán. Querías es uniformar o Reino de España.

PALEOLITICO

50.000 a.c. As persoas que vivían nesta época, eran nómades; que non se asentaban nun lugar fixo. Por procurar alimento, os homes primitivos foron evolucionando, e tamén fixeron utensilios máis perfeccionados.

XA VENCIDOS OS CASTREXOS...

Vencidos, aqueles homes e mulleres, que se opuxeran ás lexións romanas tiveron que traballar nas súas propias minas. Para transfegaren o ouro os romanos tiveron que construir pontes, etc... Ao paso dos anos a relación entre romanos y castrexos mellorou. Os romanos introduciron o arado, o viño, a salgadura de peixe e o Latín. O Latin deu lugar ao galego. Isto sucedeu despois de varios séculos. Este fenómeno deuse en todos os lugares do imperio e foi o que orixinou tamén o francés, o catalán, o romanés, o castelán, e todas as lenguas romances o caso e que con todo isto Galicia foi quedando romanizada.

MONXES DE CLUNY E DE CÍSTER

No século XI a Galicia chegaron os Monxes de Cluny, coñecidos como cluniacenses, introduciron importantes coñmentos hay que ter en conta qué abadía de Cluny, en Francia, era centro de saber de toda Europa. No seculo XII viñeron os Monxes de Císter, estés valoraban máis o traballo do Campo que o estudo. Os cistercienses fundaron os mosteiros de Armenteira, Sobrado Oseira ou Oia. En xeral os monxes ensinaban gramática, medicina, cómo mellorar cultivos, cómo construír máquinas agrícolas e tamén asistían os enfermos. Naquela época, en Galicia también había conventos de mulleres, cómo os das clarisas.

E A SEGUIR

Aquí remata a viaxe pola historia de Galicia, mais a historia continúa. Vós mesmos, amigas e amigos, estades a facela, como a fixeron as mulleres e homes da Prehistoria, dos castros, da Idade Media, dos Séculos Escuros, da Ilustración, do Rexurdimento, da Revolución industrial ou das acampadas. Compartides con elas e eles unha longísima aventura. Protagonizádea.

XA CERCA DA ACTUALIDADE

En Galicia os demócratas reuníanse na clandestinidade, para loitar coa ditadura de Franco. Cara os anos sesenta, os nacionalistas fundaron o Partido Socialista de Galicia e a Unión do Pobo Galego. En 1972, a clase obreira puxose a protestar contra a ditadura. Dous traballadores do estaleiros ferroláns, Amador e Daniel, morreron por disparos da policía. No medio das loitas, naceu o Sindicato Obreiro Galego. En 1975 Franco morreu e volveu a democracia. Na constitución de 1978 Galicia volveu a ser recoñecida como nacionalidade histórica. A xente ten que seguir loitando contra os abusos, moi especialmente dos bancos. As acampadas do 2011 que houbo en varias prazas de Galicia esixindo democracia verdadeira.

O XENERAL FRANCO

O xeneral Franco deu un golpe ao Estado, igual que moitos outros individuos, non quería saber nada de democracia. E non só era el. Os galegos saíron á rúa pedindo armas para defender a República. A guerra durou 3 anos. En Vigo, un capitán disparou contra a xente. En Galicia todo o mundo defendía os seus dereitos. No mar, os mariñeiros facían os servicios militares, prenderon os oficiais golpistas e tomaron o mando dos barcos de guerra para os poñerás ordes da Repúbluca. Moita xente lle opuxo ao golpe, Galicia caeu aos franquistas. A repesión estendeuse por todas as partes. Os golpistas buscaban nas casas a xente que se lles resistía, sacábana ás estradas e fusilábana alí mesmo, nas gabias. Moitos galegos, tiveron que fuxir a outros países. Alexandre Bóveda, foi fusilado en Pontevedra no ano 1936. En 1939 acabou a guerra, coa victoria dos golpistas, Galicia quedou baixo a ditadura do xeneral Franco. Desapareceu a liberdade; e o galego foi prohibido, e moitos galegos perseguidos. Os nenos foron obrigados a falar castelán na escola. Nese asunto os nenos pensaban que a súa lingua era unha fala de analfabetos.

EXPLOTACIÓN CAPITALISTA

Moita xente traballaba na industria, pero tamén non deixaban de traballar nas horas libres. As coindicións laborais da clase obreira eran ruíns. Recibían salarios meserentos por traballaren xornadas interminábeis. As mulleres e nenos peor, traballaban o mesmo e cobraban menos. Para facerlle fronte a esta explotación capitalista, a clase obreira uniuse en asociacións políticas e sindicatos. As primeiras asociacións de obreiros naceron tematando o século XIX. A principios do XX naceros os primeiros sindicatos. Grazas a sua loita, a clase obreira foi conseguindo algúns dereitos, polo que tendra que seguir loitando para non volver a situacions anteriores.

OS GALEGUISTAS

Algúns galegos decataron que o seu pobo tiña unha lingua e unha cultura moi ricas. Para saír da miseria non dependía todo de Madrid. Os que pensaban así eran coñecidos como galeguistas. Unha das primeiras persoas en pensar así foi Rosalía de Castro. Co seu libro Cantares Gallegos. O libro foi publicado o 17 de maio de 1863, por iso se celebra nesta data o Día das Letras Galegas. Outro galeguista, o máis sobraceiro, foi Antolín Faraldo. En 1846 participaron nun levantamento militar. A sublevación fracasou, Antolín conseguiu fuxir. En 1880 reclamaban unha autonomía para Galicia. Eles, os galeguistas, coñecianse por rexionalistas. Dentro do rexionalismo había dúas pólas, os conservadores e os progresistas. O máis senlleiro dos conservadores foi Alfredo Brañas, e dos progresistas, Manuel Murguía. A dona de Manuel e Rosalía de Castro. No século XX o xornalista Antón Villar Ponte fundou na Coruña as Irmandades da Fala. Os galeguistas foron nacionalistas. Castelao, Bóveda, entre outros, fundaron o Partido Galeguista. Bóveda foi ademais un dos redactores do primeiro Estatuto de Galicia.

OS LIBERAIS

Las ideas ilustradas foron devagar a cabeza da xente. En 1812 os liberais galegos, reuníronse en Cádiz, e alguns máis, redactaron unha Constitución. Mais en 1814 regresou a Madrid Fernando VII, abolio a Constitución. Torno el absolutismo: mandaba sen contar con ninguen. Os liberais da Coruña, dirixidos por Xoán Díaz Porlier, rebeláronse contra Fernando VII un ano despois, os absolutistas, alertados polo arcebispo de Compostela, aorcaron a Porlier. Cinco anos máis tarde rebeláronse de novo. Fernando VII tivo que xurar a Constitución. Aunque volvería a impoñer o absolutismo.

OS FRANCESES EN GALICIA

Os cregos encirraron no pobo, para erguer o pobo, para erguer contra os franceses. Os ilustrados foron acusados por participar cos de Francia. Se formaron en brigadas de guerrilleiros por todo o país, chamadas alarmas. A loita dos guerrileiros consistia en botar aos franceses de Galicia. A última batalla foi a de Pontesampaio.

SEGUINDO NOS SÉCULOS ESCUROS

Galicia aínda na escuridade, a universidade de Compostela non ensinaban matemáticas, as impremtes só editaban libros de oracións e había pouquísimos mestres. Uns cantos galegos decidiron prender a luz, os cchamaban ilustrados ou iluminados; fundaron sociedades llamadas, Amigos do país nas que discutían as novas ideas políticas, os ilustrados foron:, o padre Feixoo, padre Sarmiento, Cornide de Saavedra e Raimundo Ibáñez. Grazas a ele as mulleres e homes, avanzaron nos estudos de medicina, matemáticas filosofía, historia Natural, agricultura, e outras disciplinas. Lles debemos a éle que a lingua volvera a ser valorada.

AS PATACAS

As patacas tampouco foron coñecidas hasta que as traxeron. Non foron tan ben acollidas como o millo. Lles parecía un froito sucio e mal feito. Na fin do século XVIII, xa todo o mundo votaba patacas. O pobo medrou, grazas ao millo e as patacas. Pero houbo un problema, moita xente tivo que emigrar, porque non había traballo.

O MILLO

O millo non foi coñecido, ata que os barcos de América o tralleron. A os galegos interesaronlle no sécalo XVII. O primero en acollelo foron os da riveira atlántica. No interior tardaron máis. O Novo cereal deuse moi ben nesta terra, tanto hoxe o temos. Os hórreos houbo que amplialos, un longuísimo e o de Carlota, que mide máis de 30 metros.

OS REIS CATÓLICOS

As guerras irmandiñas diexaron Galicia moi debilitada, o que aproveitaron Isabel e Fernando, reis de Castela e Aragón, coñecidos como reis Católicos. Mandaron centros de funcionarios, e impuxeron o Castelán como lingua oficial, os nobres galegos se someteron a Isabel e Fernando, outros se repuxeron pola forza, como Pardo de Cela. Apresaron ao mariscal, e condenaron a Morte. Pardo de Cela foi decapitado. Galicia entraba nos séculos escuros. O galego aínda o seguían falando a maioría do pobo. Pero comezaron a ter o castelán por lingua de máis categoría.

AS IRMANDADES EN GALICIA

A xente de Galicia, cansas dos abusos de bispos e señores feaudais, organizaronse, en Irmandades, para establecer a orden toda Galicia. Temos que ter en contra que mesmo as bandas de foraxidos actuaban moitas veces contra o pobos as ordes dos señores. Era o ano 1467. O pobo impuxose e fixo fuxir aos señores, alguns refugiaronse no norte de Portugal, a espera de mellores tempos. Os Irmandiños estableceron orden, pero os señores no tardaron en organizar exércitos. Os de Portugal saíron de onde se esconderan. a A pesar de resistir, os Irmandiños foron vencidos, E a situación volveu a ser a de antes.

HOUBO QUE EMIGRAR

A mala situación económica obrigou a moita xente a emigrar. Os emigrantes marchaban a América. Os barcos saían da Coruña e Vigo. As primeiras compañias de navegación, coando os barcos navegaban a vela, eran galegas. Mais os grandes e de vapor, foron compañías extranxeiras. Os emigrantes viaxaban amoreados coma gando. Ao chegar a América pasaban por control médico e policial; finalmente, despois de pasaren o control os levaban a traballar; faían os traballos máis duros. Moitos recollian canas de azucre, oi nos cafeais. Outros andaron de criados, e outros estiveron no exercito para non morrer de fame. O que cobraban non sempre lles daba para vivir. Houbo quen acabou na rúa, a pedir esmola. Moitos deles enfermaban de cólera. Algúns emigrantes conseguiron fuxir da miseria e montaron negocios, e chegaron a facer fortuna. Levaban para alá os familiares que quedaran en Galicia. Pasado os anos os galegos en América eran un grupo numeroso con bastante poder. Fundaron Centros galegos, e tamén hospitais para emigrantes. Cando os emigrantes ricos regresaban a Galicia, os xenerosos construíron nas vilas escolas e sociedades para o recreo da xente e a divulgación da cultura.

OS XOGRARES NA IDADE MEDIA

Na Idade Media era habitual amenizar os banquetes que había nos castelos, con diversos espectáculos de circo etc... Pero a actuación máis agardada polo público, eran a dos xograres. Os xograres recitaban cantigas con distintos estilos. As de amor, as de amigo e as de escarnio e maldizer. Os xograres non compuñian normalmente as cantigas que recitaban. Isto era arte de grabadores. Un famoso trobador foi don Dinís, rei de Portugal. O galego era a lingua habitual das cantigas, incluso trabadores casteláns e italianos compuxeron nesta lingua.

O ARCEBISPO XELMIREZ

O arcebispo Xelmirez era un home votado para diante, el no só se enredaban cos asuntos da corte, coa raiña dona Urraca. Era incomodado por los constantes saqueos los piratas nas vilas da costa, mandou construír unha frota de guerra para que isto no ocorrese. Estes barcos tiñan un esporón na proa co que acometían as naves inimigas para botalas a pique. Este método funcionau, e acabou con todos os saqueos, aínda habían vir Drake e os piratas turcos saltar as costas Galegas pero xa non existía Xelmirez.

NAPOLEÓN E XOSÉ

Napoleón, puxo ao seu irmán Xosé no trono de España. Xosé foi rei de ideas modernas, por iso ninguen o quería nin en pintura. Querían retiralo do trono. A Xunta de Galicia declararonlle a a guerra a o rei Xosé. Os ingleses loitaron conta o rei, e perderon a batalla de Elviña, ocupou francia Galicia.

O REINO DE PORTUGAL

No ano 1065 foi a coronación do rei García. A alegría durou pouco, pois o seu reinado finou aos 5 anos. Os seus irmáns encerrárono nun calabozo de León. Nese tempo comenzaban as loitas entre os distintos membros da nobreza galega, por veren quen se sentaba no trono. E deu lugar ao nacemento de Portugal. E xurdiron dous galegos, o do Norte e, o do Sur. A pesar das diferenzas son duas lenguas xemelgas

OS MUSULMÁNS ENTRAN A HISPANIA.

No ano 711 un exército de musulmans entran na península e a conquistan, menos a Galleacia, e algunhas zonas do Norte. Porque o clima era húmido. O reino visigodo desaparece. Galleacia estivo gobernado durante un tiempo por Bispos e señores feudais. Os primeiros monarcas de esta época residian en distintas Cortes, nesta última estaba a sede da Igrexa. Nesta época a Galleacia era moito mais grande qué na actualidade.

O PRIMEIRO REINO DE OCCIDENTE

Os suevos polo visto, aborrecían as espadas, e amaban os arados. Non tardarón en intimar con os de Galleacia. A lingua xermánica que falaban aqueles inmigrantes non foi polo visto obstáculo para esta relación, defeito os dous pobos chegaron a un acordo para que Hermerico fora rey de Galleacia, fundando así o primeiro reino de Occidente. Da lingua Sueva quedan no galego actual algunas palabras como branco, laverca, roupa, espeto, entre outras. Tamén da que la fala quedan nombres propios como Gonzalo, Aldara, ou Berta.

AS ACTIVIDADES COMERCIAIS

Os portos galegos, tiñan moita actividade comercial. Saían barcos cargados para Inglaterra, ou peixe para Barcelona, e Italia. Este comercio parou cando o reino quedou sometido polos Reis Católicos. Os portugueses buscaban rutas mariñas polas que chegar á India, e outros lugares. Un pontevedrés, Xoán Novoa, subiu polo Índico e aproou cara a oriente, onde descubriu unha illa, á que chamou A Galega.

A CHEGADA DOS SUEVOS

Uns anos antes de que o imperio romano caiera, no século V, chegou a Galleacia unha tribo centoeuropea que resultou ser a dos suevos. Esta xente ía fuxindo de Atila, rei dos hunos, que avanzaba dende Asia con ansias de conquistar Europa. Os suevos guiados por Hermerico, Ao principio andaron errantes, xunto outras tribos que tamén fuxian do rei dos hunos. Os romanos, aínda gobernaban a península, a pesar de xa estar nas últimas, déronlles permiso para asentar en Galleacia.

NEOLÍTICO

No neolítico os descendentes dos nómades fixeronse sedentarios. Aprenderon a domesticar, pescar e a cultivar. Vivian en covas ou en pequenas chozas, deveu de ser a cisma o que fixo que gravaran en petrógrifos, e enterrar aos mortos. Tamén iniciaronse os costumes, como a rapa das bestas. Empezaron a celebración dos cambios de estación.

A RAIÑA DONA URRACA

Dona Urraca pusoxe a coroa de Galicia, despois de que o rei García morrese. O arcebispo de Compostela, Diego Xelmirez, a vía pouco interesada nas cousas de Galicia, e tivo moitas peleas con ela. A raíña sucedeuna o seu fillo Alonso Reimundez, no que si confiaba Xelmírez. Reimundez foi coroado rei de Galicia, León, e Castela. Tomou título de emperador. A este sucederono Fernando e Afonso, que foron reies de Galicia. Despois deles o reino ficou unido aos de León e Castela.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Tiki-Toki Timeline Maker - Make beautiful timelines you can share on the web Tiki-Toki Desktop - Create interactive timelines and share them on your computer

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close