HISTORIA DE GALICIA

ILUMINADOS

Galicia vivia aínda na escuridade total. Xa levaba séculos a cegas, os coñecidos como Séculos Escuros. O pobo era analfabeto. Uns cantos galegos decidiron prender a luz. É por iso que se coñecen polo alcume de iluminados e ilustrados. Mulleres e homes fundaron sociedades chamadas Amigos do País nas que discutian as novas ideas politicas e cientifias que se estaban expandindo polo mundo. Os ilustrados galegos foron o padre Feixoo, o padre Sarmiento, Cornide de Saavedra e Reimundo Ibáñez. Grazas a eles avanzaron os estyudos de Medicina, matemticas, filosofia, historia natural, agricultura e outras disciplinas.

PIRATAS TURCOS

Xelmírez contratou a dous enxeñeiros navais, un xenovés e outro pisano, para que construísen tres galeras nos estaleiros de Pontecesures. Este tipo de barcos levaba un esporón na proa co que cometían as naves inimigas para destrozalas.

DOÑA URRACA

Cando morreu o rei Garcia unha muller colleu a súa coroa.E logo deusella a o seu fillo e coroarono rei de Galicia León e Castela.Tamén deronlle o titulo do emperador.

REI GARCIA

Un día sonaron as campás de Compostela replicando que o Rei Garcia habia sido coronado. Os seus irmáns o encerraron nun calabozo de León. Houbo moitas loitas entre moitos membros da nobreza galega. Porque non querian que foxe rei.

ILUSTRADORES GALEGOS

O padre Feixoo os sus escritos foron traducidos ao francés, italiano, inglés e alemán.Era coñecido en toda Europa. O padre Sarmiento viaxoupor Galicia recollendo datos da lingua, da fauna e da flora. Cornide de Saavedra escribiu un libro de pesca outro sobre peixes no que describe os seus hábitats e o seu alimento. Reimundo Ibáñez foi un empresario audaz. O seu proxecto máis importante e o de Sargadelos.

PALEOLITICO

Galicia foi habitada por primeira vez por homes e mulleres chegados de África. Eran NÓMADES e o seu alimento era a caza e os froitos silvestres.

XOÄN NOVOA

Na fin da idade media os portos galegos como os de Pontevedra e o da Coruña tiñan moito traballo comercial. Deles saían barcos cargados de mercancia para Ingleterra. Este comercio parou en seco pola chegada dos reis católicos e Inglaterra enfadouse. Moitos mariñeiros galegos participaron nas empresas de Portugal un deles foi Xoán Novoa.

CATRO PROVINCIAS

Galicia foi dividida en catro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Tamén cada provincia ten o seu concello. Esta división xeometrica fixéronna en Madrid. O antigo reino de Galicia desapareceu.

CAMIÑO DE FERRO

Na ría de Vigo xurdiron estaleiros grandes, capaces de construir barcos de ferro. En Ferrol o Estado montou o arsenal para construir barcos de guerra. En Coruña tamén o Estado abriu a Fábrica de tabacos onde había máis de catro mil mulleres. En 1880 xurdiron as primeiras compañias electricas. Tamén fundaron oa primeiros bancos.

CONSTRUCCIÓN DOS PRIMEIROS POBOADOS

Os CASTROS foron as primeiras aldeas de Galicia e os CASTREXOS os seus habitantes. (castro de Baroña). Adicábanse á caza, á pesca, e á agricultura. Tamén á cantaria á metalurxia e á olaria.Mantiñan relacións comerciais con outros pobos do Mediterráneo e coas illas británicas

CLANDESTINIDADE

A xente que marchou para outros paises mandaban libros que se editaban en Galicia como o SEMPRE EN GALICIA de Castelao. Os comunistas e os demócratas reunianse na clandestinidade para loitar contra a dictadura de Franco.En 1972 a clase obreira de Vigo eFerrol botouse a rua para protestar. O 20 de novembro de 1973 Franco morreu e volveu a democracis

SEN GUERRA

En 1939 acabou a guerra. Galicia quedou baixo a ditadura deo xeneral franco. O galego foi prohibido e moita xente foi perseguida. As nenas e os nenos que falaban o galego foron obrigados a falar castelán na escola.

FUSILAR

Galicia caeu logo nas gadoupas dos franquistas. Do lado deles non só estaba a igrexa senón os grandes empresarios e os terratentes. A represión extendeuse por todas as partes. Moita xente tivo que marchar para Mexico, Arxentina e Uruguai para non ser fuxiladas. Alexandre foi fuxilado en Pontevedra o 17 de agosto de 1936.Franco e os seus secuaces querian acabar coa Autonomia de Galicia.

FRANCO

O 18 de xullo de 1936 foi un mal día para Galicia. Franco deu un golpe de estado contra a Republica . Franco non queria saber nada da democracia. Os obreiros galegos sairon a rúa pedindo armas para defender porque a guerra había durar 3 anos: En Vigo un capitán disparou contra a xente na porta do sol. En Tui os obreiros e labregos minaron a estrad para que os soldados non pasaran.

NACIONALISTAS

O xornalista Antón Villar Ponte fundou na Coruña as Irmandades da Fala para defender a lingua galega. Estes galeguistas foron os primeiros nacionalistas pois entendian que Galicia era capaz de gobernar por si mesmo. Outros nacionalistas sobranciros foron Vicente Risco, Otero Pedrayo, Castelao e Alexandre Bóveda.Alexandre e Castelao fundaron o Partido Galeguista cuxo obxetivo era conseguir o autogoberno de Galicia.

REXIONALISTAS

Os primeiros galeguistas foron provincialistas, e non querian que Galicia se dividiera. 0Un deles foi Antolin Faraldo. En 1846 participaron nun levantamento militar dirixido polo comandante Solís. En 1880 eles afondaron as súas ideas e chamaronnós rexionalistas.Separaronse en dúas pólas os conservadores como Alfredo Brañas e tamén os progresitas como Manuel Murguia.

ROSALIA DE CASTRO

Algúns galegos e galegas destacaronse de que a súa lingua e a súa cultura era rica. Pensaron que para sacar a Galicia desa miseria cultural e económica era preciso que non dependeran do goberno de Madrid. Unha das primeiras persoas en pensar dese xito foi Rosalia de Castro. Co seu libro CANTARES GALEGOS e fooi publicado o 17 de maio de 1863 por iso celebramos o día das letras galegas ese día.l

TRABALLOS

Na industria, a xente traballaba no campo. As obreiras, eran metade obreiros metade labregos. Tamén habia traballadores por conta propia como osmariñeiros e os artesans. As primeiras asociacións de obreiros naceron xa rematando o século XIX.

EMIGRANTES

A mala situación económca que padecia Galicia obrigou a moita xente emigrar. Os emigrantes marchaban a América, Cuba e á Arxentina. As primeira compañias de navegación , os barcos eran de vela. Despois chegaron os barcos de vapor eran do estranxeiro como a navieira alemá North Lloyd.

DÍAZ PORLIER

En 1812 os liberais galegos reunironse en Cadiz para redactar a CONSTITUCIÓN . En 1814 regresou a Madrid Fernando VII que estivera preso por Napoleón en Francia. Os liberais da Coruña dirixidos polo militar Xoán Díaz Porlier rebeláronse conta Fernando, un ano despois aforcaron a Porlier no Campo de Leña da Coruña.

CÓLERA

Os emigrantes traballaban na zafra, recollendo cana de azucre,ou nos cafeais.Houbo emigrantes que acabaron na rúa a pedir esmola. Moitos deles enfermaban de cólera.

PONTESAMPAIO

Os ilustrados foron acusados de traidores. Os campesiños homes e mulleres capitaneados por cregos ou militares. A loita guerrilleira conseguiu botar os franceses de Galicia..

AS PATACAS

As patacas non foron tan ben acollidas como o millo. Lles parecian froitos sucios e mal feitos. Trouxeron tantas patacas millo que a poboación aumentou. Co aumento da poboación xurdiron algúns problemas. Moita xente tivo que emigrar.

SÉCULOS ESCUROS

Os reis católicos querian construir un único estado en toda a peninsula. Parte dos nobres galegoa someteronse a Isabel e Fernando outros arrepuxeronse pola forza das armas, por exemplo o conde de Lemos, Pedro Madruga e o mariscal Pardo de Cela. Despois de meses condenaron a morte ao mariscal.

BATALLA DE ELVIÑA

O emperador francés puxo ao seu fillo no trono de España. Xosé tiña as ideas modernas, semellantes ás que defendian os ilustrados. A xunta Suprema do Reino de Galicia, formada por cregos e fidalgos declaroulle guerra ao rei. Inglaterra enviou un exercito á peninsula ao mando do xeneral Moore.

IRMANDADES

A xente das vilas e das aldeas cansada de inxusticias e abusos de bispos e señores feudais. Formaron un exercito que asaltou castelos e catedrais. Loitaron enfurecidos. Algúns como Pedro Madruga refuxiaronse no norte de Portugal.

XOGRARES

Recitaban cantigas con diferentes estilos.Os xograres non compuñan normalmente as cantigas. Era arte de trobadores. Un famoso trobador foi don Dinís rei de Portugal. O galego era a lingua habitual das cantigas.

CLUNIACENSES

Chegaron a Galicia os monxes de Cluny .Introduciron nestas terras importantes coñecementos. No século XII viñeron os monxes do Císter coñeidos como cistercienses. Fundaron os mosteiros como por exemplo o de Armenteira. Valoraban máis o traballo no campo que o estudo. Tamén fundaron os conventos de mulleres como os das clarisas

HÓRREOS

O millo non foi coñecido en Europa até que o trouxeron os barcos que viñan de América. Os galegos interesáronse nel no século XVII. Os hórreos houbo que amplialos, os máis ricos fixéronnos longuísimos, como o de Carnota, que mide máis de trinta metros.

OS VIQUINGOS

Galicia sufriu varios ataques viquingos. O obispo de Compostela Cresconio mandou erguer varias torres nas beiras da ría da Arousa..

SUCESO EXTRAORDINARIO

O obispo de Siria viu unhas estreliñas e dixo que ali estaba o sartego do ápostolo Santiago.Tiveron que construir unha basilica para acoller a os peregrinos..

REINADO DE TEODOMIRO

Viña de parte do emperador Xustiniano para establecer unha nova alianza.Chamabase Martiño de Dumio.Estendeu o cristianismo.

MUSULMANS

UN exercito musulmán atravesou o estreito de Xiblraltar e acabou co reino visigodo. Ocuparon toda a peninsula menos Gallaecia.Estivo gobernada por obispos e señores feudais.

ROMANOS

Décimo Xunio Bruto, procónsul de Roma, subiu por terras lusitanas coa idea de conquistar Gallaecia. A intención era robar o ouro galego. Construiron calzadas, pontes e faros.

CENTROS GALEGOS

Algúns emigrantes onseguiron montar negocios para chegar a facer fortuna. Adegas, ferreterias, ou tabernas eran os negocios máis habituais. Fundaron Centros Galegos para manter viva a cultura e a lingua. Fixeron hospitais.Cando os emigrantes ricos chegaban a Galicia chamabanos AMERICANOS:

NEOLITICO

Homes e mulleres SEDENTARIOS. Novo tipo de vida en covas e chozas,cultivo de terra, pescae traballo con animais. PETRÓGLIFICOS (GRAVACIÓN EN PEDRAS) MÁMOAS (ENTERRAMENTOS)

XULIO CÉSAR

HABLABAN DO MONTE MEDULIO PERO SEGUE SEN ENCONTRARSE

ROMANIZACIÓN

Os romanos co paso do tempo tiñan relacións cos castrexos e alguns tamén casaronse. Puxeron cousas novas como o arado, o viño, a salgadura de peixe e o latín.

SUEVOS

Os suevos viñan para Galicia porque querian marchar polo seu rei que era Atila. Era xente pacifica. Hablaban a lingua xermánica.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Tiki-Toki Timeline Maker - Make beautiful timelines you can share on the web Tiki-Toki Desktop - Create interactive timelines and share them on your computer

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close