HISTORIA DE GALICIA

ILUMINADOS

Galicia vivia aínda na escuridade total. Xa levaba séculos a cegas, os coñecidos como Séculos Escuros. O pobo era analfabeto. Uns cantos galegos decidiron prender a luz. É por iso que se coñecen polo alcume de iluminados e ilustrados. Mulleres e homes fundaron sociedades chamadas Amigos do País nas que discutian as novas ideas politicas e cientifias que se estaban expandindo polo mundo. Os ilustrados galegos foron o padre Feixoo, o padre Sarmiento, Cornide de Saavedra e Reimundo Ibáñez. Grazas a eles avanzaron os estyudos de Medicina, matemticas, filosofia, historia natural, agricultura e outras disciplinas.

PIRATAS TURCOS

Xelmírez contratou a dous enxeñeiros navais, un xenovés e outro pisano, para que construísen tres galeras nos estaleiros de Pontecesures. Este tipo de barcos levaba un esporón na proa co que cometían as naves inimigas para destrozalas.

DOÑA URRACA

Cando morreu o rei Garcia unha muller colleu a súa coroa.E logo deusella a o seu fillo e coroarono rei de Galicia León e Castela.Tamén deronlle o titulo do emperador.

REI GARCIA

Un día sonaron as campás de Compostela replicando que o Rei Garcia habia sido coronado. Os seus irmáns o encerraron nun calabozo de León. Houbo moitas loitas entre moitos membros da nobreza galega. Porque non querian que foxe rei.

ILUSTRADORES GALEGOS

O padre Feixoo os sus escritos foron traducidos ao francés, italiano, inglés e alemán.Era coñecido en toda Europa. O padre Sarmiento viaxoupor Galicia recollendo datos da lingua, da fauna e da flora. Cornide de Saavedra escribiu un libro de pesca outro sobre peixes no que describe os seus hábitats e o seu alimento. Reimundo Ibáñez foi un empresario audaz. O seu proxecto máis importante e o de Sargadelos.

PALEOLITICO

Galicia foi habitada por primeira vez por homes e mulleres chegados de África. Eran NÓMADES e o seu alimento era a caza e os froitos silvestres.

XOÄN NOVOA

Na fin da idade media os portos galegos como os de Pontevedra e o da Coruña tiñan moito traballo comercial. Deles saían barcos cargados de mercancia para Ingleterra. Este comercio parou en seco pola chegada dos reis católicos e Inglaterra enfadouse. Moitos mariñeiros galegos participaron nas empresas de Portugal un deles foi Xoán Novoa.

CATRO PROVINCIAS

Galicia foi dividida en catro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Tamén cada provincia ten o seu concello. Esta división xeometrica fixéronna en Madrid. O antigo reino de Galicia desapareceu.

CAMIÑO DE FERRO

Na ría de Vigo xurdiron estaleiros grandes, capaces de construir barcos de ferro. En Ferrol o Estado montou o arsenal para construir barcos de guerra. En Coruña tamén o Estado abriu a Fábrica de tabacos onde había máis de catro mil mulleres. En 1880 xurdiron as primeiras compañias electricas. Tamén fundaron oa primeiros bancos.

CONSTRUCCIÓN DOS PRIMEIROS POBOADOS

Os CASTROS foron as primeiras aldeas de Galicia e os CASTREXOS os seus habitantes. (castro de Baroña). Adicábanse á caza, á pesca, e á agricultura. Tamén á cantaria á metalurxia e á olaria.Mantiñan relacións comerciais con outros pobos do Mediterráneo e coas illas británicas

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close