Itinerari psicopedagògic Vedruna - Catalunya

L'objectiu d'aquest itinerari és "acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i a les possibilitats de cadascú" tal i com recull el projecte educatiu Vedruna. Aquesta proposta pren forma a partir d'un seguit d'actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar de l'alumnat tenint present el seu procés evolutiu i maduratiu. D'aquesta manera podem fer el seguiment dels principals factors que poden incidir en el procés d'ensenyament-aprenentatge dels infants i joves.

1r d'ESO

Qüestionari deTècniques d'estudi. Sociograma en cas d'alumnat nou a l'ESO.

P4

Treball preventiu de pràxies. Screening de daltonisme. Screening d'agudesa visual.

P0/P1/P2

Entrevista amb la família (fitxa de l'infant) Protocol d’observació preventiva. Screening de TEA si s’observen indicadors relacionats.

P3

Informe de la llar d’infants. Entrevista amb la família (fitxa de l'infant). Protocol d’observació (si no s’ha fet anteriorment). Treball de pràxies.

2n

RTI possibles dislèxics detectats a P5. Prova de capacitats. Es recomana una redistribució de l'alumnat.

P5

Orientació diagnòstica sobre TA: atenció, discalcúlia i dislèxia. Screening auditiu. Es recomana una redistribució d'alumnes.

1r

Avaluació inicial de la competència lingüística. Prova de comprensió lectora a final de curs.

Proves de CCBB del Departament. Sociograma per fer la redistribució de curs de cara l'ESO.

Post-test prova de capacitats realitzada a 2n d'EP de les puntuacions significatives.

BTX / CICLES

Orientació professional

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close