90 let Srednje ekonomske šole Maribor

1926-08-19 00:00:00

Ustanovitev Trgovske akademije

Prvi ravnatelj je bil Matej Dolenc. Imeli so ženski (41) in moški oddelek (42).

1941-03-31 00:00:00

Pouk na Trgovski akademiji je prekinjen.

Šola je do konca vojne spremenjena v vojašnico.

1946-11-07 04:30:13

Šola se preimenuje v Srednjo gospodarsko šolo.

Sprva se nekaj let niso učili nemškega jezika. Začeli so s poučevanjem rusščine. Dijaki in profesorji so ob nedeljah pomagali obnavljati mesto.

1947-10-08 19:52:11

Šola se preimenuje v Ekonomski tehnikum.

Ker je strokovnega kadra primanjkovalo, je šolanje trajalo 3 leta. V predmetniku se pojavita angleščina in predvojaška vzgoja.

1948-09-01 19:52:11

Čas pomanjkanja

Čas po vojni je čas pomanjkanja. Zaradi pomanjkanja kurjave so bile ure skrajšane na 30 minut. Slabo socialno stanje dijakov so reševali s štipendijami, od leta 1950 pa z otroškimi dodatki.

1950-09-01 01:59:23

Šola se preimenuje v Srednjo ekonomsko šolo.

1950-09-01 01:59:23

Ustanovljena je dijaška zadruga.

Dijaška zadruga dijake oskrbuje s šolskimi potrebščinami. Z delom v zadrugi se dijaki usposabljajo za svoj poklic.

1957-09-01 01:59:23

Prvi šolski dan

Vsa povojna leta se je pouk začenjal 15. septembra. Šele leta 1957 prvi šolski dan postane 1. 9.

1959-09-01 01:59:23

Šola za odrasle

Zaradi potreb skupnosti ustanovijo šolo za odrasle.

1960-09-01 01:59:23

Uveden je zaključni izpit.

Na šoli je 19 oddelkov. Uvedeni zaključni izpiti so obsegali: 1. domača naloga, 2. pisna naloga pred izpitnim odborom iz slovenskega jezika, 3. ustni izpit pred izpitno komisijo (zagovor naloge).

1961-09-01 01:59:23

Na šoli začnejo delovati strokovni aktivi.

1970-09-01 01:59:23

Šolo preimenujejo v Ekonomsko šolo.

Pouk poteka 5 in ne več 6 dni v tednu. Spremenijo se predmeti pri zaključnem izpitu: 1. slovenski jezik, 2. knjigovodstvo, 3. gospodarsko poslovanje, 4. novejša zgodovina, 5. samoupravljanje s temelji marksizma,

1976-09-01 01:59:23

Združitev

Združitev Ekonomske šole in Upravno administrativnega centra v Ekonomsko administrativno šolo. Na šoli je bilo 31 oddelkov. 1976 začnejo izhajati Mladi dnevi, ki jih je urejala profesorica Erna Leš.

1981-09-01 01:59:23

Usmerjeno izobraževanje

Na šoli so začeli poučevati biologijo, fiziko, kemijo in osnove tehnike in proizvodnje. S prenosom programa za upravno administrativno dejavnost na 1. gimnazijo, Administrativna šola na našem zavodu usahne.

1988-09-01 01:59:23

Začetki humanitarne dejavnosti

Na šoli začne delovati krožek za humanitarne dejavnosti pod okriljem Danile Žuraj.

1989-09-01 01:59:23

Matura

Dijaki si v programu ekonomsko komercialni tehnik po 2. letniku izbereo eno izmed dveh usmeritev: finančno- računovodska smer (ki jo zaključijo z zaključnim izpitom) in splošno ekonomska smer (ki jo zaključijo z maturo).

1994-04-30 00:13:16

Tekmovanja GP zvezda

Že od leta 1994 se naši dijaki udeležujejo tekmovanj GP zvezda.

1994-09-01 01:59:23

Učna firma

Na šoli začne delovati prva učna firma. Največ zaslug ima profesorica Danila Žuraj.

1996-10-01 01:59:23

Poklicni tečaj

Začnemo izvajati poklicni tečaj za gimnazijce.

1999-12-01 00:00:00

UNESCO šola

SEŠ se vključi v slovensko mrežo UNESCO ASP šol. Med drugim člani UNESCO kluba vsako leto ob dnevu učiteljev pripravijo prireditev.

1999-12-01 00:00:00

Matematično tekmovanje

Na šoli smo organizirali prvo poskusno tekmovanje iz matematike za tehnične šole.

2006-09-01 01:59:23

Obnova

Začasno se selimo se na Cafovo, saj smo začeli z obnovo šole.

2007-09-01 01:59:23

Prenovljena lepotica.

2008-04-01 00:00:00

Na mednarodnem sejmu učnih podjetij

Dijaki so se pod vodstvom mentoric Bronje Jarc in Jasmine Dolinšek udeležili mednarodnega sejma učnih podjetij v Barceloni.

2008-09-01 00:00:00

UNISVET

V šolskem letu 2008/2009 smo kot partnerji konzorcija Unisvet prevzeli koordinacijo na državnem nivoju na področju normativov in standardov ocenjevanja znanja.

2008-09-01 01:59:23

PUZ

Programski učiteljski zbor pripravi prenovo programa ekonomski tehnik. Spremembe začnemo uvajati v prvem letniku.

2009-09-01 00:00:00

Sodelujemo v konzorciju strokovnih gimnazij.

V okviru konzorcija smo v šolskem letu 2008/2009 pričeli s posodabljanjem pouka v prvem letniku ekonomske gimnazije.

2011-09-01 00:00:00

6 milijonov ladjic za srečno otroštvo

V šolskem letu 2013/14 je potekal odmeven projekt 6 milijonov ladjic za drugačno otroštvo. Vanj smo pritegnili tudi druge šole. Izkupiček prodanega papirja je bil namenjen šoli za revne otroke v Indiji.

2011-09-01 00:00:00

Projektni management

V šolskem letu 2011/12 smo začeli izvajati modul projektni managament. Dijaki organizirajo različne dogodke, ki popestrijo dogajanje na šoli.

2013-10-03 00:00:00

Vsako leto se srečamo z bivšimi učitelji.

2015-09-01 00:00:00

Praksa v tujini

V šolskem letu 2015/16 so naši dijaki prvič opravljali prakso v tujini v okviru projekta Erazmus +

2015-09-04 00:00:00

Včasih na šoli preživimo tudi celo noč.

2015-10-01 00:00:00

Uvajanje formativnega spremljanja

V šolskem letu 2015 smo se v oklviru projekta ATS2020 skupaj s 1000 učitelji in 10.000 učenci iz 10 evrospkih držav srečali z uvajanjem formativnega spremljanja razvijanja kompetenc.

2016-03-01 00:00:00

Državno tekmovanje iz ekonomije

V sodelovanju z II. gimnazijo smo organzirali 17. državno tekmovanje iz ekonomije za gimnazijce in dijake v programu ekonomskega tehnika.

2016-03-09 00:00:00

Sejem učnih podjetij

Dijaki učnih podjetij so se že desetič predstavili na sejmu učnih podjetij v Celju.

2016-10-01 00:00:00

Mladim se dogaja

Pod okriljem javne agencije SPIRIT smo izbeljali projekt za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti, inovativnosti ter start up aktivnosti.

90 let Srednje ekonomske šole Maribor

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close