אזרחים למען הסביבה - סיכום שנת 2016

מומלץ לצפות בפורמט תלת מימד (יש להקיש על הסימן 3d בצד השמאלי התחתון של המסך). כדי לדפדף בין הנושאים יש לגלול את העכבר לאורך ציר הזמן. בכדי להרחיב את הקריאה בכל נושא יש ללחוץ על "עוד"

עמותת אזרחים למען הסביבה היא ארגון סביבתי חברתי שנוסד בשנת 1990 במטרה לקדם מודעות לנושאי איכות הסביבה ובריאות הציבור, להשפיע על מקבלי ההחלטות, לפרסם מידע מקצועי, לעזור לקהילות למיצוי זכויות ולהילחם במפגעים סביבתיים - הכל תוך שיתוף פעולה בין יהודים וערבים.;xNLx;הארגון פועל בכל רחבי מדינת ישראל ובעיקר בחלק הצפוני של המדינה. ;xNLx;מאז הקמתה הצליחה העמותה לקדם מודעות ציבורית לסוגיות סביבתיות, לתמוך בעשרות קבוצות של אזרחים, לעודד מנהיגוּת בקרב קהילות רבות, להשפיע על התנהלותם הסביבתית של מפעלים וגופים מזהמים, לקדם חקיקה ולהשפיע על יישומם של חוקים למען הסביבה. ;xNLx;;xNLx;

קרינה במוסדות חינוך

בהמשך לדו"ח קרינה במוסדות החינוך שפרסמנו ב 31.8.15 – המשכנו לעקוב אחר הנושא, ניהלנו התכתבויות מול משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, וכן מול 13 עיריות שבתחומן היו חריגות בקרינה בעשרות מוסדות חינוך ולא טופלו או שטופלו חלקית בלבד

חופש המידע

במסגרת המעקב הקבוע אחר יישום חוק חופש המידע ופרסום מידע יזום על ידי רשויות, פנינו לכל בתי החולים הממשלתיים ולאיגודי הערים שלא פרסמו מידע באתרי האינטרנט שלהם וניהלנו מולם התכתבויות בעניין. בעקבות ההליך ארבעה בתי חולים התחילו לפרסם מידע באופן קבוע ומספר איגודי ערים שיפרו את פרסומי המידע שלהם או התחילו לפרסם באופן חלקי

פורום נשים בסביבה

אירוח הפורום בו פעילות נשים מכל הארץ שתחום עיסוקן הוא סביבה וקיימות

עקרון הזהירות המונעת

עו"ד ג'מילה הרדל-ואכים, מנהלת המחלקה המשפטית בעמותת אזרחים למען הסביבה השתתפה בדיון בנושא עקרון הזהירות המונעת בחקיקה סביבתית במסגרת 'הוועידה השנתית למדע וסביבה' של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה (23.6.16)

שאילתות

הכנו יחד עם חבר הכנסת דב חנין שאילתות לשרי הבריאות והגנת הסביבה בנושאי פליטת חומרים מזהמים במפרץ חיפה ונתוני תחלואה והמחקר האפדימיולוגי במפרץ חיפה

מיכל האמוניה

פרסמנו מידע מקיף לגבי שימושי והפצת אמוניה בישראל, במסגרת קמפיין מיכל האמוניה במפרץ חיפה.

תעשייה בדרום עכו

להבדיל מהמתחם הפטרוכימי של מפרץ חיפה, האזור הצפוני של מפרץ חיפה, שיש בו לא מעט מקורות זיהום משמעותיים, מקבל פחות תשומת לב ציבורית בשנים האחרונות ולכן גם אין מספיק מידע על מקורות הזיהום הקיימים שם. לציבור החי באזור יש הרבה תלונות וחששות, רבים מהם פנו אלינו בתקופה האחרונה. לכן יזמנו מחקר שיאסוף מידע עדכני ורלוונטי למיפוי מקורות זיהום אוויר באזור מפרץ עכו, סוגי חומרים שנפלטים ורצפטורים ציבוריים. בשנת 2016 עשינו מיפוי בשטח, איסוף מידע ראשוני, ונשלחה בקשת חופש מידע מפורטת למשרד להגנת הסביבה. כעת אנחנו בשלב של ניתוח המידע והדיגומים שקיבלנו מהרשויות. בנוסף, אנחנו ממשיכם לייצג את התושבים בוועדת ההדברות, שהוקמה בין מפעל חוד פלדה והתושבים והרשויות

נמל חיפה

בהמשך לדו"ח המיוחד שפרסמנו בשנת 2014 על היבטי זיהום אוויר מנמל חיפה, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר ההתנהלות הסביבתית בנמל ויישום הדרישות שניתנו לו. בשנת 2016 ניהלנו הרבה התכתבויות בעניין עם הנמל והמשרד להגנת הסביבה, נפגשנו עם הנהלת הנמל, ערכנו סיור כדי לראות מקרוב איך מיושמות הדרישות, ואספנו מידע ותוצאות ניטורים

מפגש תושבים כפר ורדים

מפגש לכבוד ראש השנה, עם פעילים ותושבי איזור כפר ורדים. במפגש סופר על הפעילות שלנו בנושאי תעשיה, פסולת וקרינה בגליל נויתן מענה על שאלות בנושאים משפטיים.

הרחבת בתי זיקוק

יצאנו בקמפיין משותף (עם מגמה ירוקה, זזים ואומץ) נגד הרחבת בתי הזיקוק, שכלל גם פניה משותפת ליועץ המשפטי לממשלה לאשר למועצה קיום דיון חוזר לאחר שמשרד האוצר, באמצעות מנהל התכנון דחה את כל שורת העררים שהוגשו נגד הגדלת התעשייה המזהמת במפרץ, מה שיאפשר לתעשייה לגדול לממדים עצומים. בעקבות הפעילות המשותפת, הפניה ופניות נוספות היועמ"ש לממשלה החליט ביום 2.11.16 שהמועצה הארצית מוסמכת לקיים דיון חוזר וביום 8.11.16 משרד הבריאות פרסם נייר עמדה שקורא למועצה הארצית שלא להיענות לדרישת המפעלים לאשר תכניות בלי התנאים שנועדו לשמור על בריאות הציבור

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close