Kronologija Umanotere

Umanotera: Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Svetilnik praks trajnostnega razvoja. Pobudniki potrebnih sprememb. Globalna zavest. Drznost. Svoboda odločanja in delovanja. Sodelovanje. Učinkovitost. Alternativna moč razmišljanja. Ozaveščanje in razvoj novih družbenih vrednot in struktur. Strateško mreženje vladnih, nevladnih in gospodarskih akterjev. Učinkovita izvedba zastavljenih ciljev in projektov. Vse to smo Umanotera

1994-11-15 00:00:00

Ustanovitev Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj

»Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.« Gandhi

1995-01-01 00:00:00

Projekt Agenda 21 za Slovenijo - prispevek nevladnih organizacij

Program trajnostnega razvoja za Slovenijo

1995-01-15 00:00:00

Mreža za trajnostni razvoj

Koordinacija mreže nevladnih organizacij

1995-03-01 00:00:00

Projekt Trajnostni razvoj v Evropi

Partnerski projekt s Friends of the Earth Europe

1996-01-01 00:00:00

Izdajanje informativnega četrtletnega biltena Umanotera

1996-01-05 00:00:00

Projekt Lokalna Agenda 21

Anketa in uvodna konferenca

1996-01-20 00:00:00

Akcija Poženi kolesca

Ulične akcije za spodbujanje kolesarjenja v Ljubljani

1996-01-30 00:00:00

Mednarodni projekt Zelena proračunska reforma

Pravičneje zbrani davki in pametneje razdeljena javna sredstva

1996-02-28 00:00:00

Projekt CEE CAP

Vzorci potrošnje in proizvodnje v Srednji in Vzhodni Evropi

1996-03-05 00:00:00

Konferenca Koraki k trajnosti

Poziv slovenski javnosti

1996-03-05 00:00:00

Vodenje sekretariata nevladne koalicije za konferenco Okolje za Evropo v Aarhusu

Z ratifikacijo in implementacijo Aarhuške konvencije do učinkovitejšega dostopa do informacij in sodelovanja javnosti

1997-02-05 00:00:00

Eco Audit

Delavnice usposabljanja za okoljski pregled v občini

1997-02-20 00:00:00

Projekt za pripravo Iclejevega priročnika za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih

Okoljsko upravljanje na lokalni ravni

1998-01-01 00:00:00

Lokalna Agenda 21 v praksi

Usposabljanje za moderatorje in delavnice za občine

1998-01-15 00:00:00

Projekt Ozaveščanje javnosti o EU, trajnostnem razvoju in procesu vključevanja pridruženih članic

Namen projekta je informirati nevladne organizacije in javnost o okoljski problematiki procesa približevanja EU in posledicah tega procesa

1998-04-10 00:00:00

Izdaja almanaha Zelene strani 1998

Prvi almanah, ki predstavlja strokovnjake, državne institucije, zavode, gospodarske družbe in društva, ki se v Sloveniji ukvarjajo z varstvom okolja

1998-11-06 00:00:00

Izid publikacije Evropska unija, Slovenija in trajnostni razvoj

Osnovne informacije o Evropski uniji, njeni zgodovini, politiki in procesih odločanja ter zahteve Evropske unije v zvezi z zakonodajo in prakso na področju okolja

2000-01-01 00:00:00

Projekt Usposabljanje za moderiranje skupinskih razprav kot pogoj za uspeh participatorne demokracije v Sloveniji

Skupine, ki so močnejše od seštevka posameznikov

2000-01-01 00:00:00

Koordinacija Koalicije nevladnih organizacij za ratifikacijo Aarhuške konvencije

Tudi v Sloveniji so nevladne organizacije prevzele pobudo v podpori Aarhuške konvencije

2000-01-07 00:00:00

Ogledalo vladi 2000-2002

The Green NGO Monitor

2000-01-12 00:00:00

Projekt Za boljše informiranje, integriranje okolja in izvajanje zakonodaje v procesu širitve EU

EU in okoljevarstvena zakonodaja

2000-03-01 00:00:00

Kampanja proti gensko spremenjenim organizmom (GSO)

Edini način za zaščito biotske raznovrstnosti in za razcvet ekološkega kmetijstva

2000-03-24 00:00:00

Druga izdaja Zelene strani 2000

Druga izdaja 'almanaha zelenih priložnosti'

2000-05-01 00:00:00

Akcija Parlamentarne volitve 2000

Vprašalnik strankam in primerjava predvolilnih programov

2001-01-01 00:00:00

Tedenske e-novice

Tedenske elektronske novice s področja varstva okolja in narave

2001-01-01 00:00:00

Slovenija – območje brez gensko spremenjenih organizmov (GSO)

Edini način za zaščito raznovrstnosti in za razcvet ekološkega kmetijstva

2001-01-01 00:00:00

GSO novice

Gensko spremenjeni organizmi

2001-01-01 00:00:00

Projekt Trije vidiki delovanja nevladnih organizacij na treh področjih okoljske zakonodaje

Projekt za sodelovanje pri sprejemanju zakonodaje o GSO, spremljanje izvajanja zakonodaje o odpadkih in usposabljanje za izvajanje zakonodaje o vključevanju javnosti v PVO

2001-03-01 00:00:00

Izdelava Strokovnih podlag za pripravo poročila o uresničevanju trajnostnega razvoja v Sloveniji

Slovenske priprave na svetovni vrh o trajnostnem razvoju v Johannesburgu 2002

2001-03-15 00:00:00

Koordinacija Koalicije za Slovenijo brez GSO

2001-06-01 00:00:00

Peticija in akcija Kyoto Protocol is the only shield we need

Protestni shod ob obisku ameriškega predsednika Busha

2002-01-01 00:00:00

Projekt Danes oblikujem jutri

Slovenska pobuda za trajnostni razvoj, proces oblikovanja vizije in strategije z vključevanjem deležnikov

2003-02-12 00:00:00

Ustanovitev podjetja Modra

Modra, komunikacije in moderiranje d.o.o.

2004-01-01 00:00:00

Aktivno članstvo v Koaliciji za Volovjo reber

Grožnja z uničenjem Volovje rebri je povezala pisano množico nevladnih in strokovnih naravovarstvenih in naravoslovnih organizacij v Koalicijo z Volovjo reber

2004-01-01 00:00:00

Promocija trajnostnega načina ravnanja z odpadki v lokalnih skupnostih

V Sloveniji smo leta 2000 odložili 1.050.000 ton odpadkov. Po oceni Nacionalnega programa varstva okolja imamo 50.000-60.000 divjih odlagališč

2004-01-10 00:00:00

Ustanovitev Koalicije za trajnostno ravnanje z odpadki

Sodelovanje pri nastajanju Operativnega programa odstranjevanja odpadkov s strategijo zniževanja količin biološko razgradljivih odpadkov

2004-01-26 00:00:00

Program Prijatelji narave

Program varstva narave

2004-04-24 00:00:00

Akcija Koga okolje briga?

Dogodki ob dnevu Zemlje

2004-06-18 00:00:00

Ustanovitev neformalne skupine Okoljski center

Umanotera je bila soustanoviteljica neformalne skupine Okoljski center

2004-09-09 00:00:00

Program Dobra družba

Podpora razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji s podporo fundacije Trust for the Civil Society

2004-09-16 00:00:00

Projekt 3 MUHE

Ustanovitev trgovine v skladu z načeli pravične trgovine (v sodelovanju z Društvom Humanitas)

2004-11-06 00:00:00

Kampanja Okoljski manifest za evropske volitve

Poziv osmih največjih evropskih okoljevarstvenih organizacij političnim strankam in politikom, naj okolje postavijo na mesto, ki si ga zasluži

2005-01-01 00:00:00

Projekt GEn-FOOD - InfoNet

Gojenje gensko spremenjenih organizmov

2005-01-28 00:00:00

Kampanja za strožjo kemijsko zakonodajo REACH

Kemikalije v vsakdanjem življenju

2005-04-20 00:00:00

Projekt Noben odpadek ni dober odpadek

Priporočila vladi za preprečevanje in zmanjševanje odpadkov

2006-01-01 00:00:00

Priprava idejnega osnutka projekta EkoHiša

Rešitve za trajnostno bivanje s sodobnimi pristopi in tehnologijami

2006-01-09 00:00:00

Projekt Vodikova ekonomija

Promocija rešitev, ki jih prinaša za prihodnji razvoj Slovenije vodikova ekonomija na osnovi obnovljivih virov in njihovo vključevanje v razvojne programe RS

2006-01-25 00:00:00

Odprtje Okoljskega centra in registracija Kluba Okoljski center

Umanotera je aktivno sodelovala v pobudi za vzposta vitev Okoljskega centra (v sodelovanju z Fokus, društvom za sonaraven razvoj, Inštitutom za trajnos tni razvoj, Slovenski E-forumom in Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije)

2006-02-16 00:00:00

Projekt Rituali – Eko pisarna

Zmanjševanje vplivov na okolje v podjetjih s pisarniško dejavnostjo

2006-05-01 00:00:00

Projekt Ogledalo vladi 2006

Praksa in značilnosti sodelovanja s civilno družbo

Kronologija Umanotere

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close