Bouwgeschiedenis UGent

De UGent is geen campusuniversiteit. Ze ligt in tientallen adressen verspreid over de stad en haar buurgemeenten. Ze is vergroeid met de stad. Het huidige gebouwennetwerk leest als een versteende getuigenis van bijna tweehonderd jaar wetenschaps-, pedagogische en ideologische geschiedenis op het ritme van de Gentse stadsontwikkeling.

1816-09-25 00:00:00

Stichting van de UGent

Nadat de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in 1815 verenigd worden, richt koning Willem I drie rijksuniversiteiten op in het Zuiden: Gent, Leuven en Luik.

1817-01-01 00:00:00

Jezuïetenklooster

In het Gentse stadscentrum wordt de site van het voormalige jezuïetenklooster (1658) in gereedheid gebracht voor de nieuwe universiteit.

1817-03-02 10:33:20

Baudelookapel

De stad schenkt haar bibliotheek aan de nieuwe universiteit. In afwachting van een permanent onderkomen, vinden hier tevens de lessen van de faculteit Rechtsgeleerdheid plaats.

1817-06-01 00:00:00

Plantentuin Baudeloo

De universiteit kan voor haar onderzoek en onderwijs in de plantkunde gebruik maken van de stedelijke plantentuin.

1817-06-01 00:00:00

Pakhuis

In het Pakhuis (1560) op de Korenmarkt krijgt de faculteit Geneeskunde een voorlopig onderkomen.

1817-06-03 00:00:00

Bijloke

De faculteit Geneeskunde kan voor haar klinisch onderwijs terecht in de Bijloke.

1817-12-30 00:00:00

Sint-Elooiskapel

De kapel in de Kortedagsteeg biedt een voorlopige haven voor de faculteiten Letteren & Wijsbegeerte en Wetenschappen.

1826-10-03 00:00:00

Aula Academica

De stad schenkt de universiteit een prestigieus feestpaleis in de Voldersstraat.

1826-10-03 00:00:00

Site Voldersstraat - Oude universiteit

Negen jaar na haar stichting kan de universiteit haar permanente site in de Voldersstraat betrekken.

1851-01-01 00:00:00

Guislain Ziekenhuis

Ten noorden van de stad, ver van alle drukte en stank, richt Joseph Guislain van de faculteit Geneeskunde een gesticht voor Geesteskranken op.

1858-02-19 02:55:28

Voormalig jezuïetencollege (1)

Tussen 1858 en 1890 vestigt de UGent lokalen en laboratoria van de Écoles Spéciales in het voormalige jezuïetencollege in de Voldersstraat.

1885-01-01 00:00:00

Labo Toegepaste Mechanica

In de Petroolstraat op de Gentse Heirnis, de huidige Wolterslaan, opent de UGent een laboratorium voor Toegepaste Mechanica.

1890-01-01 00:00:00

Instituut van de Wetenschappen

Het Plateaugebouw is het eerste universiteitsgebouw op de Blandijnberg. Bij de oprichting is het op het Brusselse Justitiepaleis na, het grootste gebouw van België.

1899-01-01 00:00:00

Botanisch Instituut

Naast het nieuwe Citadelpark krijgt de universiteit in 1900 een Plantentuin met Botanisch Instituut.

1902-01-01 00:00:00

Rommelaerecomplex

Naast het Bijlokehospitaal laat de universiteit een aantal medische instituten optrekken voor de groeiende faculteit Geneeskunde.

1908-07-10 15:32:08

Voormalig jezuïetencollege (2)

Tussen 1908 tot 1960 vinden de lessen van het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding plaats in het voormalige jezuïetencollege.

1919-01-01 00:00:00

Hotel Van Crombrugghe

De UGent verwerft het herenhuis naast de Aula voor haar rectoraat.

1920-01-01 00:00:00

Gentse Landbouwhogeschool

De staat richt een Landbouwhogeschool op in Gent. Het is de voorloper van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

1924-01-01 00:00:00

Sint-Jansvest

In januari 1924 wordt het eerste volwaardige studentenhuis geopend aan de Sint-Jansvest.

1926-01-20 00:00:00

Labo voor Gewapend Beton

In het Flandria Palace Hôtel, een van de feestpaleizen van de wereldtentoonstelling van 1913, organiseert professor Gustave Magnel zijn laboratorium voor Gewapend Beton.

1929-01-01 00:00:00

De staat als nieuwe bouwheer

In 1929 neemt de staat de bevoegdheid over het universitaire gebouwenpark over van de stad Gent.

1935-01-01 00:00:00

Veeartsenijschool

Op het terrein van het vervallen Casino aan de Coupure krijgt de nieuwe Vlaamse Veeartsenijschool haar stek.

1937-03-01 00:00:00

Universitair Ziekenhuis (1)

In 1937 wordt de eerste paal van het nieuw Academisch Ziekenhuis in de grond gestampt.

1937-03-01 00:00:00

Technicum

Langs de Muinschelde op de flank van de Blandijnberg verrijst in de jaren 1930 het Technicum voor de faculteit Ingenieurswetenschappen.

1938-01-01 00:00:00

Herenhuizen Korte Meer

Palend aan de site in de Voldersstraat koopt de UGent enkele herenhuizen voor de School voor Criminologie.

1939-01-01 00:00:00

Boekentoren

Het modernistische pronkstuk van Henry Van de Velde is zonder twijfel het meest in het oog springende gebouw van de UGent.

1948-10-05 00:00:00

Landbouwhogeschool op de Coupure

De Rijkslandbouwhogeschool kan na jaren ongeduld eindelijk zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw aan de Coupure Links.

1950-01-01 00:00:00

Proefhoeve Kasteelhof

In Merelbeke opent de Veeartsenijschool een proefhoeve op het 'Kasteelhof'.

1956-05-23 21:17:45

Ganda-Congo

Vanaf 1956 probeert de UGent een koloniale campus in Belgisch Congo uit te bouwen. De poging strandt op de onafhankelijkheid...

1959-01-01 00:00:00

Oud rectoraat

Het rectoraat van de UGent verhuist van het Huis Crombrugghe in de Voldersstraat naar de Sint-Pietersnieuwstraat.

1959-01-01 00:00:00

Blandijn

Ook de faculteit Letteren & Wijsbegeerte wordt het te krap in de Voldersstraat. De faculteit verhuist naar een nieuw maar architecturaal weinig sprankelend complex naast de Boekentoren.

1959-11-05 00:00:00

Universitair Ziekenhuis (2)

Op 5 november 1959, tweeëntwintig jaar na de eerstesteenlegging, viert Gent de officiële opening van het Academisch Ziekenhuis

1960-01-01 00:00:00

Experimenteerschool

In de Dunantlaan, nabij de Watersportbaan, opent de Experimenteerschool van het Seminarie voor Experimentele, Psychologische en Sociale Pedagogiek.

1960-04-04 00:00:00

De Brug

In de tuin van het studentenhuis in de Sint-Pietersnieuwstraat opent het eerste studentenrestaurant van de UGent.

1960-12-02 00:00:00

HILO

Naast de in 1955 geopende Watersportbaan en vlakbij de Experimenteerschool van Verbist verrijst een gebouw voor het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding.

1961-01-01 00:00:00

Ledeganck

Naast het Botanisch Instituut opent een nieuwe hoogbouw voor de kandidaturen van de faculteit Wetenschappen.

1961-01-01 00:00:00

Home Fabiola

De eerste studentenhome is er een voor vrouwelijke studenten.

1962-01-01 00:00:00

FilmPlateau

Het gebouw in de Paddenhoek waar vandaag de universitaire Filmclub thuis is, vervoegt de site van de Voldersstraat in 1962.

1963-01-01 00:00:00

Nieuwbouw Universiteitsstraat

De oude universiteitssite aan de Voldersstraat breidt uit en vernieuwt.

1963-01-01 00:00:00

Het Pand

In 1963 kan de UGent voor een prikje een vervallen huurkazerne in het historische stadscentrum kopen.

1965-01-01 00:00:00

Instituut voor Nucleaire Wetenschappen

In 1965 verhuist het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen van de Plateaustraat naar de Proeftuinstraat.

1966-10-01 00:00:00

Home Boudewijn en Home Astrid

In de buurt van de nieuwe campussen in het zuiden van de stad worden twee nieuwe homes geopend.

1966-12-05 00:00:00

De Sterre

Op een verlaten militair oefenterrein in de zuidelijke stadsrand bouwt de universiteit een moderne campus voor de faculteit Wetenschappen.

1968-01-01 00:00:00

Proefbos Gontrode

27 ha bos in Gontrode, ten zuidoosten van Gent, dienen het onderzoek naar bosbouw.

1968-01-01 00:00:00

Tuinbouwproefbedrijf Afsnee

Het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt kan op dit proefterrein ten zuidwesten van Gent onderzoek doen.

1968-01-01 00:00:00

Vijf nieuwe faculteiten

Tussen 1968 en 1970 krijgt de UGent vijf nieuwe faculteiten bovenop de vijf die het al had.

1971-01-01 00:00:00

Home Vermeylen

In de Stalhofstraat krijgt Home Fabiola gezelschap van Home Vermeylen.

1971-09-18 00:00:00

Resto Overpoort

Vlakbij Home Vermeylen en op dezelfde dag opent studentenresto Overpoort.

1972-01-01 00:00:00

Campus Ardoyen

In 1972 koopt de UGent 53 hectare grond in Zwijnaarde om de faculteit Ingenieurswetenschappen opnieuw op te bouwen met moderne laboratoria.

1973-01-01 00:00:00

Home Heymans

Als vijfde studentenhome van de UGent opent Home Heymans de deuren in 1973 voor studentenkoppels.

Bouwgeschiedenis UGent

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close