De geschiedenis

Een overzicht van onze geschiedenis. Van duizenden jaren geleden tot nu...

0072-01-01 00:10:26

Colosseum

De Romeinen hielden van paardenrennen en van gewelddadige spelen. In het amfitheater knokten gladiatoren op leven en dood tegen elkaar of tegen dieren.

0100 BC-01-01 11:48:13

Julius Caesar

Gaius Julius Caesar, beter bekend als Julius Caesar of Caesar, was een Romeinse politicus en generaal. In zijn boek Bello Gallico omschrijft hij de Oude Belgen als de dappersten van al!

0200 BC-01-01 16:55:45

Romeinen

De Romeinen waren goede soldaten. In een paar eeuwen bouwden ze een reusachtig rijk.

0500-01-01 17:34:41

Middeleeuwen

Tijd van burchten en steden

0700 BC-01-01 16:55:45

Acropolis

De Acropolis in Athene (Griekenland) getuigt van de pracht van de Griekse Oudheid.

0776 BC-01-01 16:55:45

Olympische Spelen

De eerste Olympische spelen vonden plaats in Griekenland en dit ter ere van hun god Zeus

0800 BC-01-01 16:55:45

Tijd van Grieken en Romeinen

0800 BC-01-01 16:55:45

Grieken

Rond 800 v.C. groeiden in Griekenland dorpen uit tot steden. De Grieken leefden vooral van landbouw maar ze dreven ook handel met verre streken.

0900-01-01 17:34:41

Noormannen

Noormannen of Vikingen plunderen onze streken in de middeleeuwen.

1000-01-01 17:34:41

Burchten

Om zich te beschermen tegen plunderaars, bouwden men burchten. Ook abdijen werden beschermd.

1050-01-01 17:34:41

Gent

Gent was tijdens de middeleeuwen een grote stad in Europa. De graaf van Vlaanderen had er een burcht en in de stad lagen grote abdijen.

1100-01-01 17:34:41

Brugge

Langs de zeearm van het Zwin was Brugge verbonden met de Noordzee. Handelaars uit alle delen van Europa kwamen naar Brugge.

1200-01-01 17:34:41

Boeren leefden rond burchten

Het grootste deel van de bevolking woonde op het platteland. Boeren moesten in ruil voor bescherming voor de adel en de geestelijken werken.

1290 BC-01-01 00:00:00

Ramses II

Ramses II de Grote is een van de bekendste farao's van Egypte aller tijden. Er waren na hem nog acht andere farao’s die Ramses heetten, maar Ramses II is de bekendste. Hij staat ook wel bekend als "Ramses de Grote".

1300-01-01 17:34:41

Ridders

De ridders waren de beschermers van de koningen en graven, maar ook van de gewone mensen en het Christelijk geloof.

1412-01-01 08:06:05

Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc was een Franse heldin en heilige die wordt gezien als de redster van heel het koninkrijk Frankrijk. Wil je meer weten over haar?

1425-07-09 14:34:49

Ambachten

Ambachtslui toverden de grondstoffen om tot veel gevraagde luxegoederen. Iedere ambachtsman had zijn specialiteit: spinnen, weven, verven, scheren...

1450-05-02 00:02:56

Handelaars en gilden

De overgrote meerderheid van de stedelingen vond werk in de textiel nijverheid. Handelaars kochten op verre markten wol als grondstof voor laken, en vlas als grondstof voor linnen. De handelaars waren verenigd in gilden.

1475-05-02 00:02:56

Haven Brugge

In de haven van Brugge heerste grote bedrijvigheid. Met deze kranen werden zware goederen gelost en geladen.

1492-01-01 07:13:43

Columbus

Columbus was een grote ontdekkingsreiziger. In 1492 ontdekte hij Amerika.

1500-01-01 07:13:43

Nieuwe tijd

Tijd van vorsten en ontdekkingen.

1500-01-01 13:48:25

Karveel

Verbeterde schepen als het karveel lieten toe om op volle zee te varen.

1550-01-01 07:13:43

Vorsten

Rond 1500 hadden rijke vorsten de macht in Europa overgenomen. De vorsten hadden vuurwapens en machtige legers.

1550-01-01 07:13:43

Antwerpen

In de eerste helft van de 16de eeuw was Antwerpen een belangrijke wereldhaven. Luxegoederen werden uit alle delen van het Spaanse wereldrijk in de Antwerpse haven aangevoerd en verhandeld.

1600-05-12 14:43:15

Boekdrukkunst

De Nieuwe Tijd bracht veel technische uitvindingen. Door de boekdrukkunst werd kennis gemakkelijker verspreid.

1650-01-01 16:42:47

Indianen

De ontdekkingsreizigers hadden vooral belangstelling voor goud en zilver. Een groot deel van de Amerikaanse bevolking (bv. de indianen) bekocht de komst van de Europese veroveraars met de dood.

1700-05-12 14:43:15

De Zonnekoning

Koning Lodewijk XIV werd ook de zonnekoning genoemd. Hij was een machtig koning in Frankrijk.

1732-01-01 08:06:05

Georges Washington

George Washington was de eerste president van de Verenigde Staten van Amerika. Wil je meer te weten komen over hem?

1750-01-01 16:42:47

Slavernij

Veel negerslaven werden als arbeiders naar Amerika gevoerd.

1800-01-01 12:38:06

Nieuwste tijd

Tijd van volken

1815-01-01 17:47:56

Napoleon

Napoleon was een Franse keizer die onze streken had overwonnen. In 1815 wordt hij verslagen in de slag bij Waterloo.

1829-01-01 01:51:41

Locomotief

De stoomlocomotief veroorzaakte een revolutie in het verkeer over land. Het wiel wordt in werking gebracht door een zuiger, die bewogen wordt door de stroom.

1830-01-01 23:54:30

België

In 1830 wordt België een onafhankelijk land. We maken ons los van Nederland.

1845-01-01 23:08:06

Fabrieken

Vele boeren trokken naar de stad op zoek naar werk. In de fabrieken werden machines gebruikt. Stoomtuigen brachten de machines in beweging.

1850-01-01 23:08:06

Industriële revolutie

De eerste industriesteden groeiden in België na 1800. De Industriële Revolutie begon in Vlaanderen in de weverijen en de spinnerijen.

1885-01-01 02:12:19

Eerste auto

In de 19de eeuw werden de eerste auto's gebouwd.

1890-01-01 00:00:00

Arbeiders en hongersnood

Een arbeidersmaal bestond hoofdzakelijk uit aardappelen en roggebrood. Geregeld staken hongersnoden de kop op. Door de trek naar de stad heerste er een grote woningnood.

1900-01-01 19:00:36

Haven Antwerpen

Antwerpen werd opnieuw een internationale haven. Zeilschepen en stoomschepen meerden aan in de haven.

1900-01-01 19:00:36

Kinderarbeid

In de fabrieken waren de lonen laag. Vrouwen en kinderen deden vuil en gevaarlijk werk en werden het minst betaald.

1903-01-01 02:12:19

Eerste vliegtuig

De gebroeders Wright vliegen voor het eerst met een motorvliegtuig.

1914-01-01 00:00:00

Wereldoorlog 1

In 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. Die duurde tot 1918.

1914-01-01 00:58:15

Leerplicht

Er kwam leerplicht voor kinderen. Er bleven echter grote verschillen tussen jongens en meisjes. Weinig meisjes bezochten het secundair onderwijs en nog minder het hoger onderwijs.

1918-01-01 00:00:00

Stemrecht

In het begin van de 20ste eeuw werd veel geprotesteerd voor algemeen stemrecht. Stap voor stap werd het stemrecht dan ook ingevoerd en kregen de arbeiders meer te zeggen.

1929-01-01 08:06:05

Martin Luther King

Martin Luther King was een Amerikaanse zwarte dominee. Op vredelievende wijze wilde hij gelijke rechten voor Zwarte Amerikanen die tot aan de jaren '60 slecht werden behandeld in het zuiden van de Verenigde Staten.

1940-01-01 00:00:00

Wereldoorlog 2

In 1940 begon de tweede wereldoorlog. Die duurde tot 1945. Toen werd Duitsland verslagen.

1945-01-01 17:47:56

Eigen tijd

De Eigen Tijd begint na de tweede wereldoorlog en duurt tot nu...

1990-01-01 17:47:56

Computers en gsm's

Computers en gsm's zijn in deze tijd overal aanwezig.

2500 BC-01-01 17:34:41

Farao

De Egyptische samenleving vroeg een goede organisatie. Aan het hoofd stond een koning of farao. Hij had alle macht en beschikte over een sterk leger.

3000 BC-01-01 17:34:41

Piramide

De farao’s waren zeer machtig en wilden dit ook tonen. Het waren immers goden en ze moesten dan ook als goden begraven worden. Daarom bouwden ze grote piramides.

3500 BC-01-01 17:34:41

Oudste tijden in Egypte

In een aantal vruchtbare streken groeiden boerendorpen uit tot een hoogstaande beschaving. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Egypte vanaf 3000 v.C.

De geschiedenis

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close