ENNAKOINNIN TIEKARTTA | FORESIGHT ROADMAP

Tämä on kansallisen ennakointiverkoston (KEV) ylläpitämä ennakoinnin tiekartta.

Lisätietoa kansallisesta ennakoinnista: ;xNLx;;xNLx;www.foresight.fi;xNLx;www.yammer.com/ennakointi

2014-12-01 08:30:00

KEV TULEVAISUUSKUVAT

Kansallinen ennakointiverkosto (KEV) kokosi tulevaisuusnäkemyksiään vuoden 2015 eduskunta- vaalien alla tavoitteenaan tarjota syöte tulevan strategisen hallitusohjelman valmisteluun. Työ koostui kolmesta työpajasta (12/2015, 1/2015 ja 2/2015), online-kommentointikierroksesta sekä graafisesta suunnittelusta. Avoimeen verkostoon ja työprosessiin osallistui ihmisiä eri yhteiskunnan aloilta. Prosessia fasilitoi Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto, Sitra.

2015-03-12 13:56:02

Alueelliset kehitysnäkymät 2015

Alueelliset kehitysnäkymät on TEM:n ja ELY-keskusten yhdessä tuottama julkaisu. Katsauksessa arvioidaan seutukuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden kehitysnäkymiä lyhyellä aikavälillä. Tavoitteena on myös nostaa esiin heikkoja signaaleja ja mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja, joiden toteutumisella voisi olla merkittäviä alueellisia vaikutuksia.

2015-03-19 16:32:44

Energiaa ennakointiin

Etelä-Karjalan liitto on saanut järjestettäväkseen jo perinteikkään valtakunnallisen alueiden kehittäjien ja asiantuntijoiden ennakointiseminaarin yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Seminaarin nimenä on ”Energiaa ennakointiin” ja se järjestetään torstaina ja perjantaina 19.-20.3.2015 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla

2015-04-10 08:30:00

FORESIGHT FRIDAY Kansalaisosallistuminen ja yhteiskunnallinen ennakointi

FORESIGHT FRIDAY | Kansalaisosallistuminen ja yhteiskunnallinen ennakointi: päätöksenteon uhka vai mahdollisuus?

2015-04-27 12:00:00

IP-alueen ennakoijien videopalaveri

Itä- ja Pohjois-Suomen liittojen ennakoijat keskustelevat vapaamuotoisesti ajankohtaisista ja tulevista ennakointiasioista virtuaaliyhteyksien välityksellä.

2015-05-04 13:56:02

Kunta-ala ja muutostrendit 2030

Kuntaliitto toteutti kevään 2014 aikana yhdessä liiton poliittisen johdon kanssa pilotin ennakointityöstä. Teemoina olivat hyvnvointi, yhteisöt, työelämä sekä kauppa ja kuluttaja.

2015-05-05 12:00:00

Neo-Carbon Energy - Futures Clinique I

Neo-Carbon Energy - Futures Clinique I: CREATING THE THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION

2015-05-07 10:13:58

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Bio-, digi- ja osaamistalouden mahdollisuudet keskisuomalaisille yrityksille.Tulevaisuusfoorumin järjestää Keski-Suomen tulevaisuusryhmä yhteistyössä Keski-Suomen kehittämisyhtiöiden kanssa. Yhteyshenkilö Kirsi Mukkala, kirsi.mukkala@keskisuomi.fi

2015-05-15 09:34:34

Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuvan työpajat

Maakunnallisen innovaatiotoiminnan tarkastelua alueen toimijoiden kesken

2015-06-03 09:52:10

Tulevaisuuden kunta

Pirkanmaan kunta-ennakoinnin asiantuntijaryhmän kokoontuminen (marko.makinen@pirkanmaa.fi)

2015-06-05 09:00:00

Foresight Friday - Hallitusohjelma ja ennakointi

Tulossa pian!

2015-06-09 13:09:21

Tulevaisuuden kuntakuvien julkistaminen

30 eri toimintaympäristön kuntaa on laatinut yhdessä Kuntaliiton, Tampereen yliopiston ja FCG:n kanssa skenaariotarkastelun, jonka tulokset julkistetaan Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -verkostoprojektin teemaseminaarissa. Tilaisuus on rajattu projektikuntien edustajille, mutta tulevaisuuden kuntakuvat tulevat pian kaikkien tahojen hyödynnettäviksi.

2015-06-10 09:00:00

Tomorrow

A day for tomorrow

2015-06-11 09:00:00

World Conference of Futures Research 2015

Turku, Finland

2015-06-11 09:52:10

Pirkanmaan koulutusennakoijat

Koulutusennakoinnin asiantuntijaryhmän kokoontuminen (marko.makinen@pirkanmaa.fi)

2015-06-12 13:30:00

Foresight Friday 12.6 @ World Conference of Futures Research 2015

@ World Conference of Futures Research 2015, Turku School of Economics.

2015-08-26 15:19:16

Ennakoivan rakennemuutoksen työpaja

Keväällä pidettyjen alueellisten ennakoivan rakennemuutoksen (ERM) -työpajojen yhteenvetoa työstetään kesän aikana ja tulokset kootaan yhteisessä työpajassa 26.8.2015 klo 10 – 12. Työpaja järjestetään työ- ja elinkeinoministeriöstä videoitse ja osallistumme siihen Lapin ELY-keskuksen Mono-kokoushuoneesta, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi. Keskustelua jatketaan iltapäivällä lounaan jälkeen klo 13-14.30 pohtimalla teemoja ja toimenpiteitä lappilaisen ennakoinnin näkökulmasta.

2015-08-28 09:00:27

Foresight Friday 28.8 - Tulevaisuuden työ ja työn murros -työpaja

Foresight Friday työpaja. Näkemyspaperin työstäminen ennakointifoorumia varten

2015-09-16 14:46:04

IP-alueen ennakoijien tapaaminen Joensuussa

Itä- ja Pohjois-Suomen ennakoijat tapaavat Joensuussa

2015-09-23 20:08:30

FinnSight 2015 ennakointifoorumi

Tutustu tapahtumasivustoon: https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/FinnSight2015

2015-09-24 09:00:00

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistus.

2015-09-29 15:28:51

Majoitus- ja ravitsemisalan Ennakointikamari

Majoitus- ja ravitsemisala on haasteiden edessä, kun hakijamäärät alan koulutuksiin ovat vähentyneet. Tulevaisuudessakin kuitenkin syödään ja nukutaan, ja ala tulee vastaisuudessakin tarjoamaan runsaasti työpaikkoja. On aika lyödä hynttyyt yhteen ja koota yritysten ja oppilaitosten edustajat yhteen pohtimaan alan tulevaisuutta, sen monipuolisuutta sekä vetovoimaa osaajien keskuudessa. Ennakointikamarissamme julkaistaan myös aivan tuoreet yritysselvityksen tulokset mara-alan yritysten osaamistarpeista.

2015-10-01 05:51:30

Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuvan julkistus

Julkistetaan viimeisimmät tiedot tulevaisuusfoorumin yhteydessä. Ajankohta täsmentyy. (anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi)

2015-10-01 09:34:34

Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015

Pirkanmaan vuotuinen tulevaisuustapahtuma alueen toimijoille, tarkempi ajankohta täsmentyy (marko.makinen@pirkanmaa.fi)

2015-10-13 21:00:17

Pääkaupunkiseudun koulutuksen ennakointiraportin julkistaminen

Uusimaa PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOULUTUS JA OSAAMINEN – KOHTI VUOTTA 2030 selvityksen tavoitteena on ennakoida pääkaupunkiseudun työvoima- ja koulutustarpeita vuoteen 2030. Selvityksessä on erityisesti keskitytty ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulutuksen tarpeisiin.

2015-10-27 15:11:47

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Luonnollisesti Keski-Suomesta: mitä tarjoamme tulevaisuudessa maailmalle?

2015-10-30 09:00:28

Foresight Friday - ennakointia kunta-asolla

Foresight Friday - Ennakointia kunta-asolla & InnoSI-työpaja Lisätietoja: www.foresight.fi

2015-11-03 21:06:48

Pirkanmaan koulutusennakoijat

Koulutusennakoinnin asiantuntijaryhmä, ajankohta täsmentyy (marko.makinen@pirkanmaa.fi)

2015-11-10 15:28:51

Myynnin Ennakointikamari

Ohjelmassa kolmen visionäärin ajatuksia tulevaisuudesta: työstä, nuorista, asiakaspalvelusta ja MYYNNISTÄ! Petri Parvinen, Suomen ainoa myynnin professori, Aalto-yliopisto Niko Herlin, tulevaisuudentutkija, Great Minds Oy Terhi-Anna Wilska, sosiologian professori, Jyväskylän yliopisto Ohjelma tarkentuu kesälomien jälkeen.

2015-12-01 11:57:45

Verkkoaivoriihi tulevaisuuden kunnasta

Verkkoaivoriihi tulevaisuuden kunnasta

2015-12-04 12:46:07

Foresight Friday - Muuttuva maamme ja maahanmuutto 2025

Muuttuva maamme ja maahanmuutto 2025 Lisätiedot www.foresight.fi

2015-12-10 09:30:00

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi

Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä linjataan tulevan vuoden ennakointiteemoja aluekehittämisen lähtökohdista.

2015-12-15 13:30:00

KEV tulevaisuuskoulutus osa 1 "Hybridimenetelmät ennakoinnissa"

Tulevaisuuskoulutusta ennakointiverkostolle verkossa! Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa kansalliselle ennakointiverkostolle kuusi verkossa tapahtuvaa kaikille avointa luentoa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää verkostoa ennakoinnin ja niissä käytettävien menetelmien uusimpiin virtauksiin ja tutkimustuloksiin. Lisätiedot www.foresight.fi

2016-01-01 06:40:42

Kunnat 2021-ohjelma (kunnat/Kuntaliitto)

Enter story info here

2016-01-01 12:28:28

Varsinais-Suomen tulevaisuusfoorumi 2040

Varsinais-Suomen tulevaisuusfoorumi 2040 - Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen, Varsinais-Suomen liiton, ELY-keskuksen ja mm. korkeakoulujen yhteinen pitkän aikavälin tulevaisuusprosessi

2016-01-14 09:30:00

Megatrendit - miltä näyttää tulevaisuus?

Mitä ovat globaalit megatrendit, jotka vaikuttavat tulevaisuuteemme? Millaisia vaikutuksia ekologisen kestävyyden rajoilla, globalisaatiolla ja teknologian kehityksellä on arkemme jo nyt, lähivuosina tai vuonna 2052? http://www.sitra.fi/tapahtumat/tulevaisuus/megatrendit-milta-nayttaa-tulevaisuus

2016-01-21 16:30:00

Aalto Systems Forum on Disruptive Technologies and Transformative Socio-Technical Change

Dr. Matthias Weber (Austrian Institute of Technology) gives a public lecture entitled "From Disruptive Technologies to Transformative Socio-Technical Change: The Cases of the Platform and Sharing Economy" (G112, Runeberginkatu 22-24, Helsinki)

2016-01-22 12:00:00

Väitös tulevaisuustietämyksen tuottamisesta

DI Mikko Dufva puolustaa väitöskirjaansa "Knowledge Creation in Foresight: A Practice- and Systems-Oriented View" Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa H304, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa tutkitaan tulevaisuusnäkemysten muodostumista ennakoinnissa.

2016-01-26 13:30:00

KEV tulevaisuuskoulutus osa 2 "Maailma perintönä - kestävä kehitys"

Tulevaisuuskoulutusta ennakointiverkostolle verkossa! Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa kansalliselle ennakointiverkostolle kuusi verkossa tapahtuvaa kaikille avointa luentoa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää verkostoa ennakoinnin ja niissä käytettävien menetelmien uusimpiin virtauksiin ja tutkimustuloksiin. KEV tulevaisuuskoulutuksen toinen luento ”Maailma perintönä - kestävä kehitys”; professori Petri Tapio Lisätiedot www.foresight.fi

2016-01-29 09:00:00

Foresight Friday - Pohjoisen skenaariot

2016-02-01 09:30:00

Alue-ennakoinnin teemafoorumit/Satakunta

Maakunnalliset teemakohtaiset TKI-foorumit kokoontuvat 2-3- kertaa vuodessa. Maakunnallisen tutkimus-kehittämis- ja innovaatio (TKI) –toiminnan koordinoinnin tavoitteena on, että maakunnan TKI-toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on selkeä ja toimijat muodostavat maakunnan aluekehittämisen tavoitteita edistäviä, strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus/yhteishankkeita.

2016-02-11 13:30:00

KEV tulevaisuuskoulutus osa 3 ”Tulevaisuuden energiaratkaisut”

Tulevaisuuskoulutusta ennakointiverkostolle verkossa! Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa kansalliselle ennakointiverkostolle kuusi verkossa tapahtuvaa kaikille avointa luentoa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää verkostoa ennakoinnin ja niissä käytettävien menetelmien uusimpiin virtauksiin ja tutkimustuloksiin. KEV tulevaisuuskoulutuksen kolmas luento ”Tulevaisuuden energiaratkaisut”; professori Sirkka Heinonen Lisätiedot www.foresight.fi

2016-02-12 12:30:54

Foresight Friday @ Suomen Akatemia - Suomi globaalissa kilpailussa raaka-aineista ja resursseista

Foresight Friday @ Suomen Akatemia. Lisätietoja luvassa lähiaikoina

2016-03-01 09:30:00

Alueelliset kehitysnäkymät/Satakunta

Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä

2016-03-08 10:00:52

Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutusseminaari

2016-03-10 09:34:34

Alue-ennakoijien kansallinen seminaari

Kiertävä seminaari alue-ennakoijille, tällä kertaa Pirkanmaalla/Tampereella. Ajankohta tarkentuu. (marko.makinen@pirkanmaa.fi)

2016-03-15 13:07:05

Logistiikka-alan ennakointiryhmän pienfoorumi/Varsinais-Suomi

Älykkään liikenne, robotiikka ja MaaS

2016-03-15 13:30:48

KEV tulevaisuuskoulutus osa 4 "Paikallisen ruuan tulevaisuus Suomessa"

KEV tulevaisuuskoulutus osa 4 "Paikallisen ruuan tulevaisuus Suomessa" Tulevaisuuskoulutusta ennakointiverkostolle verkossa! Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa kansalliselle ennakointiverkostolle kuusi verkossa tapahtuvaa kaikille avointa luentoa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää verkostoa ennakoinnin ja niissä käytettävien menetelmien uusimpiin virtauksiin ja tutkimustuloksiin. Lisätiedot www.foresight.fi

2016-03-18 09:00:00

Foresight Friday - Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Foresight Friday - Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus @Tiedekulma

2016-04-14 10:00:00

Alueelliset kehitysnäkymät julkistus

Alueelliset kehitysnäkymät I/2016 julkistustilaisuus Kouvolassa. Netissä näkyy myös.

ENNAKOINNIN TIEKARTTA | FORESIGHT ROADMAP

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close