.::. تحولات کشور های عربی .::.

در تاریخ 17 دسامبر 2010، محمد بوعزیزی در اعتراض به تحقیرش توسط دولت زین العابدین بن علی اقدام به خود سوزی می کند. اتفاقی که جرقه بزرگترین اعتراض های مردمی در دنیای عرب می شود. خط کش زمانی زیر شرح وقایعی از تحولات کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن است.;xNLx;***;xNLx;اصل این تایم لاین توسط اندیشکده شورای آتلانتیک و به زبان انگلیسی تولید شده است. تایم لاین مذکور در اندیشکده راهبردی تبیین به فارسی ترجمه و بازتولید شده است.;xNLx;;xNLx;Reference:http://www.atlanticcouncil.org/blogs/egyptsource/timeline-arab-transitions;xNLx;***;xNLx;ترجمه و بازتولید: رضا قبادی;xNLx;

2010-12-17 11:47:25

خود سوزی بوعزیزی

2011-01-14 12:37:37

بن علی برکنار شد

2011-01-17 12:37:37

اعلام دولت وحدت ملی جدید

2011-01-25 20:55:58

هجده روز اعتراض مبارک را سرنگون کرد

2011-01-27 18:03:22

شکل گیری تظاهرات ضد دولتی در صنعا

2011-02-15 04:27:24

جوانه زدن اعتراضات در بنغازی

2011-02-27 12:37:37

الغنوشی برکنار شد

2011-03-18 10:31:55

کشته شدن ده ها نفر در سرکوب معترضان

2011-03-19 20:55:58

رفراندوم قانون اساسی مارس

2011-05-10 12:37:37

صدور قانون انتخابات مجلس ملی قانون اساسی

2011-10-09 20:55:58

قتل عام ماسپیرو

2011-10-23 04:27:24

اعلام آزادی لیبی تو سط شورای انتقالی ملی

2011-10-23 12:37:37

انتخابات مجلس ملی قانون اساسی برگزار شد

2011-11-19 20:55:58

درگیری های محمد محمود

2011-11-23 10:31:55

صالح توافقنامه را برای کناره گیری امضا کرد

2011-11-28 20:55:58

اولین انتخابات پارلمانی پس از مبارک

2011-12-10 12:37:37

تصویب قانون اساسی موقت

2011-12-12 12:37:37

منصف المرزوقی رئیس جمهور موقت نام گرفت

2011-12-16 04:27:24

درگیری های کابینه

2012-02-01 04:27:24

قتل عام پورت سعید

2012-02-21 10:31:55

هادی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد

2012-06-14 04:27:24

صدور حکم انحلال پارلمان توسط دادگاه

2012-06-24 04:27:24

محمد مرسی رئیس جمهور انتخاب شده مصر

2012-07-07 04:27:24

انتخابات کنگره ملی عمومی

2012-08-02 10:31:55

سازمان ملل بن عمر را به عنوان مشاور ویژه در یمن تأیید کرد

2012-08-09 04:27:24

مرسی السیسی را به سمت وزارت دفاع منصوب کرد

2012-08-13 20:09:03

اعتراضات ماده 28

2012-09-11 11:58:50

حمله به کنسولگری امریکا در بنغازی

2012-09-14 04:59:08

حمله به سفارت ایالات متحده در تونس

2012-11-14 11:58:50

علی زیدان به سمت نخست وزیری انتخاب شد

2012-11-22 04:27:24

فرمان مشروطه مرسی

2012-12-05 04:27:24

درگیری های الاتحادیه

2012-12-25 04:27:24

تصویب قانون اساسی 2012

2013-02-06 04:59:08

شکری بلعید ترور شد

2013-03-18 10:31:55

کنفرانس گفتگوی ملی در یمن برگزار شد

2013-05-05 11:58:50

قانون انزوای سیاسی تصویب شد

2013-06-01 04:59:08

پیش نوسی قانون اساسی منتشر شد

2013-06-25 11:58:50

نوری أبو سهمین به عنوان رئیس کنگره ملی عمومی انتخاب شد

2013-06-30 04:27:24

مرسی بوسیله کودتا از قدرت خلع شد

2013-07-16 11:58:50

تصویب قانون کمیته قانون اساسی

2013-07-25 04:59:08

ترور محمد براهمی

2013-08-14 04:27:24

پراکنده کردن تحصن کنندگان رابعة العدویة و النهضة

2013-08-21 01:34:47

دولت یمن به خاطر جنگ اعلام عذر خواهی کرد

2013-09-09 01:34:47

مناظره بر سر مسئله جنوبی ها در کنفرانس گفتگوی ملی

2013-09-18 01:34:47

پایان زمان مقرر کنفرانس گفتگوی ملی

2013-10-05 11:58:50

انس اللیبی عامل القاعده بازداشت شد

2013-10-05 12:30:34

نقشه راه گفتگو اعلام شد

2013-10-10 11:58:50

ربودن کوتاه مدت علی زیدان

2013-10-31 01:34:47

وقوع درگیری ها در شمال یمن

2013-11-11 11:58:50

شبه نظامیان ایجاد یک شرکت نفتی را اعلام کردند

.::. تحولات کشور های عربی .::.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close