great mathematicians

Μεγάλοι Μαθηματικοί Great Mathematicians

0287 BC-01-03 00:00:00

Αρχιμήδης - Archimedes

Ο Αρχιμήδης ο Συρακούσιος (περ. 287 π.Χ- περ. 212 π.Χ.) ήταν Έλληνας μαθηματικός, φυσικός,μηχανικός, εφευρέτης και αστρονόμος.[1] Αν και είναι γνωστές λίγες λεπτομέρειες από τη ζωή του, αυτός θεωρείται ως ένας από τους καθοδηγητές επιστήμονες στην κλασσική αρχαιότητα. Ο Αρχιμήδης θεωρείται κατά γενική ομολογία ότι είναι ο σπουδαιότερος από τους μαθηματικούς της αρχαιότητας και ένας από τους σπουδαιότερους των εποχών. Archimedes of Syracuse c. 287 BC – c. 212 BC) was a Greek mathematician, physicist, engineer, inventor, and astronomer. Although few details of his life are known, he is regarded as one of the leading scientists in classical antiquity. Archimedes is generally considered to be the greatest mathematician of antiquity and one of the greatest of all time.

0325 BC-01-03 00:00:00

Ευκλείδης - Euclid

Ο Ευκλείδης από την Αλεξάνδρεια (~ 325 π.Χ. - 265 π.Χ.), ήταν Έλληνας μαθηματικός, που δίδαξε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, περίπου κατά την διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄ (323 π.Χ. - 283 π.Χ.). Στις μέρες μας είναι γνωστός ως ο «πατέρας» της Γεωμετρίας. Euclid, fl. 300 BC, also known as Euclid of Alexandria, was a Greek mathematician, often referred to as the "Father of Geometry". He was active in Alexandria during the reign of Ptolemy I (323–283 BC). His Elements is one of the most influential works in the history of mathematics, serving as the main textbook for teaching mathematics (especially geometry) from the time of its publication until the late 19th or early 20th century.

0370-01-01 00:00:00

Υπατία - Hypatia

Η Υπατία (370-416 μ.Χ.) ήταν Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός. Έζησε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια.Επιμελήθηκε έργα Γεωμετρίας, Άλγεβρας και Αστρονομίας και ήξερε πώς να κάνει αστρολάβους και υγροσκόπια. Hypatia (born c. AD 350–370; died 415 was an Alexandrine Neoplatonist philosopher in Egypt who was the first well-documented woman in mathematics.

0580 BC-07-31 06:02:39

Πυθαγόρας - Pythagoras of Samos

Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, υπήρξε σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της μουσικής. Είναι ο κατεξοχήν θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών , δημιούργησε ένα άρτιο σύστημα για την επιστήμη των ουρανίων σωμάτων που κατοχύρωσε με όλες τις σχετικές αριθμητικές και γεωμετρικές αποδείξεις. Pythagoras of Samos (Ancient Greek: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος c. 570 BC – c. 495 BC)[1][2] was an Ionian Greek philosopher, mathematician, and founder of the religious movement called Pythagoreanism.

0640 BC-01-03 00:00:00

Θαλής ο Μιλήσιος - Thales of Miletus

Ο Θαλής ο Μιλήσιος, (περ 630/635 π.Χ. - 543 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας, ο πρώτος των επτά σοφών της αρχαιότητας, μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος και προσωκρατικός φιλόσοφος, ιδρυτής της Μιλησιακής σχολής της φυσικής φιλοσοφίας. Ο Θαλής αναφέρεται ως σπουδαίος γεωμέτρης. Κέρδισε μάλιστα τον θαυμασμό των Αιγυπτίων μετρώντας το ύψος των πυραμίδων, βασιζόμενος στο μήκος της σκιάς τους και της σκιάς μιας ράβδου που έμπηγε στο έδαφος. Γνωστό είναι το Θεώρημα του Θαλή που αναφέρει: όταν παράλληλες ευθείες τέμνονται από δύο άλλες ευθείες τότε τα τμήματα μεταξύ των παραλλήλων που ορίζονται στην μια τέμνουσα, είναι ανάλογα …… Στον Θαλή αποδίδονται από τους αρχαίου συγγραφείς πέντε ακόμα αποδείξεις γεωμετρικών προτάσεων που είναι οι ακόλουθες: Η διάμετρος κύκλου διχοτομεί τον κύκλο. Οι κατά κορυφή γωνίες είναι ίσες. Οι παρά τη βάση ισοσκελούς τριγώνου γωνίες είναι ίσες. Αν δυο τρίγωνα έχουν μια πλευρά ίση και τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες, είναι και μεταξύ τους ίσα. Η εγγεγραμμένη σε ημιπεριφέρεια γωνία είναι ορθή. Thales of Miletus c. 624 BC – c. 546 BC) was a pre-Socratic Greek philosopher from Miletus in Asia Minor, and one of the Seven Sages of Greece. Many, most notably Aristotle, regard him as the first philosopher in the Greek tradition. In mathematics, Thales used geometry to solve problems such as calculating the height of pyramids and the distance of ships from the shore. He is credited with the first use of deductive reasoning applied to geometry, by deriving four corollaries to Thales' Theorem. As a result, he has been hailed as the first true mathematician and is the first known individual to whom a mathematical discovery has been attributed

1863-05-14 00:00:00

Τζον Τσαρλς Φιλντς - John Charles Fields

Τζον Τσαρλς Φιλντς: Καναδός Μαθηματικός, ο οποίος έζησε από το 1863 - 1932. Έχει καθιερωθεί προς τιμήν του Το Μετάλλιο Φιλντς, επίσημα γνωστό ως Διεθνές Μετάλλιο για Εξαιρετικές Ανακαλύψεις είναι ένα βραβείο που απονέμεται σε δύο, τρεις ή τέσσερις μαθηματικούς κάτω των 40 ετών σε κάθε διεθνές συνέδριο της Διεθνούς Μαθηματικής Ένωσης (IMU), το οποίο διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια. ohn Charles Fields, FRS,[1] FRSC (May 14, 1863 – August 9, 1932) was a Canadian mathematician and the founder of the Fields Medal for outstanding achievement in mathematics.

great mathematicians

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close