Kom frit frem

Velkommen til 3D tidslinjen i projektet "Kom frit frem - perspektiver på kvinder og kristendom". Tidslinjen præsenterer, foruden en intro og outro, fire nedslag i kristendommens histoire - fra fortællingerne i GT frem til den tidlige kirke. Derudover danner den udgangspunkt for arbejdet med kilder og argumentationer.

Denne 3D tidslinje er lavet til projektet "Kom frit frem - perspektiver på kvinder og kristendom" fra de folkekirkelige skoletjenester i Region Midt. ;xNLx;;xNLx;Tidslinjen er udgangspunkt for de første lektioner og skal danne grundlaget for resten af forløbet. Tidslinjen og dens nedslag giver faglig viden og arbejdsstrukturer til brug i resten af projektet.

0000-02-03 10:59:55

Det Gamle Testamente Udsagn

1000 F. Kr. og frem mod år 0

0000-06-01 00:00:00

Det Gamle Testamente Kilder

År 1000 og frem mod år 0

0000-06-01 00:00:00

Det Gamle Testamente Kontekst

Ca. År 1000 F. Kr. og frem mod år 0. Det Gamle Testamente består af mange forskelligartede og gamle skrifter og fortællinger. Nogle af de ældste fortællinger regnes for at være mere end 3500 år gamle.

0050 BC-06-01 00:00:00

Intro

Bibelens tilblivelse gennem tusindvis af år

0050-01-06 09:57:14

Urmenigheden - Paulus´ breve Kilder

År 50 - 70

0050-02-01 20:40:57

Evangelierne Kilder

0050-06-01 00:00:00

Urmenigheden - Paulus´ breve Kontekst

År 50 - 70. I begyndelsen af det 1. århundrede opstod, hvad der bedst kan betegnes som en sekt omkring personen Jesus. Denne sekt er senere blevet betegnet urmenigheden.

0050-06-23 00:00:00

Urmenigheden - Paulus´ breve Udsagn

År 50 - 70

0070-03-19 00:22:05

Evangelierne Kontekst

År 70 - 100. Efterhånden som øjenvidnerne til Jesus’ liv gik bort, opstod der et behov for at nedskrive fortællingerne om Jesus’ død og opstandelse samt begivenhederne i hans liv. Det blev blandt andet gjort i form af evangelier, som minder meget om den biografiske genre, der var udbredt i samtiden.

0070-08-22 14:26:33

Evangelierne Udsagn

År 70 - 100

0070-08-22 14:26:33

Evangelierne Kilder

År 70 - 100 e. kr.

0100-08-22 14:26:33

Den tidlige kirke Kilder

År 50 - 500

0100-08-22 14:26:33

Den tidlige kirke Udsagn

År 100 - 500 e.kr.

0100-08-22 14:26:33

Den tidlige kirke Kontekst

År 100 - 500 e. kr. Efterhånden som der kom flere og flere kristne menigheder i forskellige varianter, som spredte sig ud over et stort geografisk område, voksede behovet for at blive enige om kristendommens indhold og måde at organisere sig på.

0150-06-01 00:00:00

Outro

Kristendommens historie fremadrettet

Kom frit frem

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close