Bæredygtighed - Historie

1968-01-01 00:55:52

The Tragedy of Commons And Sustainable Development

I 1968 skrev filosoffen Garret Hardin et essay med "titlen the tragedy of the commons". Han hævdede, at hvis individer handler uafhængigt, rationelt og fokuseret på at forfølge deres individuelle interesser, ville de ende med at gå imod deres samfunds fælles interesser og udtømme planetens naturressourcer.

1972-01-01 02:41:25

Limits To Growth And Sustainable Development

Et par år efter Hardins essay, i 1972, kørte Meadows et al., en computersimulering, der havde til formål at forudsige konsekvenserne af, hvad der kunne ske på en planet med begrænsede ressourcer. Det endte ikke godt for jorden ressourcer

1972-09-01 05:36:25

1. FN konference med fokus på miljø og en bæredygtig udvikling

Blev afholdt i Stokholm

1987-01-01 00:00:00

Brundtlandrapporten – Our commen Future

FN udgiver den første rapport som belyser et klimamæssigt problem. ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”

1992-06-01 00:00:00

Rio ”Earth Summit”

Vedtog Verdenstopmødet i Rio de Janeiro, Brasilien, med mere end 178 lande Agenda 21, en omfattende handlingsplan for at opbygge et globalt partnerskab til bæredygtig udvikling, til forbedring af menneskers liv og beskyttelse af miljøet. Uddannelse som nøglen til at skabe bæredygtig forandring

2000-09-01 10:55:56

8 Millenium Goals

FN 2015-mål (også kaldet the Millenium Development Goals eller MDG’erne) er otte mål, som FN’s medlemsstater alle verdens førende udviklingsinstitutioner arbejdede for at opnå i perioden 2000-2015.

2002-06-01 14:31:24

Johannesburg-erklæringen

Afholdtes Verdenstopmødet for bæredygtig udvikling i Johannesburg. På dette møde blev der udover en deklaration (Johannesburg Deklarationen) også opnået enighed om en implementeringsplan for verdens bæredygtige udvikling (Johannesburg Plan of Implementation).

2012-06-01 05:34:46

FN konference om bæredygtig udvikling

I 2012 blev seneste internationale miljøtopmøde afholdt - FN's konference om bæredygtig udvikling. Som i 1992 fandt konferencen sted i Rio de Janeiro og er derfor også kendt som Rio+20. Udkommet var en deklaration med titlen The future we want.

2013-01-03 00:20:21

Åben arbejdsgruppe

Generalforsamlingen nedsatte en åben-arbejdsgruppe med 30 medlemmer til at udvikle et forslag om SDG'erne.

2015-01-03 00:20:21

Begyndende arbjede

generalforsamlingen begyndte forhandlingsprocessen om udviklingsdagsordenen efter 2015.

2015-09-01 00:20:21

Verdensmålene bliver vedtaget

2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, med de 17 SDG'er i centrum vedtaget

2015-12-01 00:20:21

Paris aftalen

Parisaftalen vedtages

2029-12-31 23:04:07

Hvad så nu???

Har vi levet op til verdensmålene? Hvad er næste skridt? Hvordan ser verden ud?

Bæredygtighed - Historie

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close