COVID-19 UdG

2020-02-25 17:02:31

Primer escenari de resposta

Davant l'imminent arribada de la COVID-19.

2020-03-02 17:02:31

Primer cas de COVID-19 a la UdG

2020-03-05 17:02:31

Convocatòria extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral

Convocatòria extraordinaria per COVID-19, informació sobre les accions preventives i planificació de contingències de la UdG.S'informa mesures preventives.

2020-03-08 17:02:31

Activació del canal WhatsApp per preguntes sobre COVID-19

2020-03-11 17:02:31

Reunió de Gerència amb els responsables d'unitats

2020-03-11 17:02:31

Formació per estudiants de medicina i infermeria

Formació per a la prevenció de riscos laborals per exposició a la COVID-19.

2020-03-13 17:02:29

Primera edició del Pla de Resposta

Pla de resposta de la incidència de la COVID-19 a la Universitat de Girona per l’activació de la fase d'emergència 1 del Pla PROCICAT

2020-03-14 15:58:01

Creació d'una pàgina web específica per COVID-19

En aquell moment es deia www.udg.edu/coronavirus.

2020-03-14 16:17:29

Primera resolució del rector

Primera resolució indicant adaptacions a la Universitat a causa de la pandèmia. Des d'aquesta data, n'hi ha hagut 12 més.

2020-03-14 17:02:29

Declaració de l'Estat d'alarma (1a onada)

2020-03-16 15:58:01

Publicació de la guia UdG per a la docència no presencial.

Primeres indicacions relacionades amb l'adaptació de l adocència a un entorn no presencial.

2020-03-16 15:58:01

Tancament de la Universitat

Tancament de la Universitat atesa la declaració de l'estat d'alarma.

2020-03-17 15:58:01

Comunicació dels canals oficials

Primeres indicacions a la comunitat universitària sobre com informar-se: canals oficials Infocovid a la UdG.

2020-03-20 04:38:41

Primera sessió virtual del servei d'atenció psicològica

2020-03-21 04:38:41

Inici de donació de material/EPIS a hospital

Els santaris de primera línia no disposen dels EPIS mínims per poder protegir-se. La UdG respon proactivament i de forma generalitzada.

2020-03-24 04:38:41

Dificultats greus per l'adquisició de mascaretes de protecció

Primera sol·licitud d'usuari intern indicant que no es troben EPIS (mascaretes). L'OSL dóna suport a les unitats per a la tria i formaicó però fins aquell moment no comprava material de protecció.

2020-03-26 04:38:41

Primera edició curs de teletreball saludable

Curs de 4h: 2h prevenció de riscos ergonòmics i 2h prevenció de riscos psicosocials

2020-03-31 04:38:41

Creació d'equip de suport a la docència virtual

2020-03-31 04:38:41

Publicació del qüestionari d'autoavaluació de riscos en teletreball

2020-03-31 04:38:41

Notícia: els estudiants de la UdG s'incorporen com a voluntaris

Mobilitzacions d'estudiants més de 250 estudiants cedeixen les seves dades a Salut per incorporar-se al sistema sanitari com a contractats o voluntaris.

2020-04-02 04:38:41

Voluntaris IDBIDGI-UdG col.laboració HIPRA per ampliar capacitat PCR a regió sanitària Girona

Personal de la UdG - IDBIGI

2020-04-12 09:14:36

Voluntariats en línia

Atesa l’emergència generada per la COVID-19, es van haver d’aturar totes les accions de voluntariat presencial que s’estaven portant a terme. Malgrat tot ràpidament es van adaptar per poder oferir voluntariats en línia per donar suport a les entitats que ho demanaven. Per exemple, es van realitzar voluntariats de teleassistència a gent gran i altres col·lectius vulnerables, activitats lúdiques amb infants amb cardiopatia, o suport de conversa en català per a persones nouvingudes.

2020-04-15 04:38:41

Biblioteca al teu costat

Creació de la xarxa de suport de biblioteca: personal de la biblioteca de referència per accedir a les BBDD atesa la impossibilitat de fer-ho de manera remota.

2020-04-16 04:38:41

Comitè de seguretat i salut Laboral. Convocatòria ordinària

2020-04-23 04:38:41

Primera compra d'EPIS

S'adquireien les primeres mascaretes KN95.

2020-04-28 04:38:41

Resolució del rector: represa de l'activitat de recerca

Les mesures recollides en les resolucions rectorals de 14 i de 31 de març del 2020 relatives a l’activitat de recerca seran executades d’acord amb les indicacions i recomanacions de les Mesures preventives generals per a activitats de recerca de forma presencial davant la situació de crisi sanitària a causa de la covid-19, que s’adjunten a la present resolució.

2020-04-29 04:38:41

Primera sol·licitud d'accés als laboratoris de recerca

2020-05-02 09:14:36

Mecanisme especial de reconeixement d'activitats realitzades

Desenvolupament d'un mecanisme especial a partir d’un certificat expedit per Ajuntaments Centres Salut, Col·legi de Metges..., per al reconeixement d’accions realitzades durant el període de confinament, com la confecció de mascaretes o la compra d’aliments per a persones grans, que malgrat no formar part de l’oferta regulada de voluntariat han estat molt necessàries en aquests moments de crisi i mereixien ser reconegudes.

2020-05-07 04:38:41

Primera formació d'EPIS realitzada des de l'Oficina de Salut Laboral

2020-05-13 04:38:41

Primeres FAQS

2020-05-15 04:38:41

Activació Escenaris 6- represa d'activitat

Dissenyat prioritzant la seguretat i la salut de les persones, la conciliació familiar i el manteniment del teletreball. La recuperació de l’activitat presencial serà esglaonada complint tots els protocols de protecció i sempre que la institució pugui disposar de les mesures que garanteixin en tot moment la seguretat i la salut de les persones.

2020-05-15 04:38:41

Comitè de seguretat i salut: aprovació del Protocol

Aprovació del Protocol de seguretat i salut sobre mesures preventives del risc de contagi de la COVID-19.

2020-05-18 09:14:36

Primera reserva amb sistema de cita prèvia Bookings-OSL

El sistema Bookings facilita als usuaris la programació i l'administració i gestió de les cites com per exemple la revisió dels espais i condicions de seguretat i salut dels grups de recerca i unitats, recollida i formació inicial d'EPIS.

2020-05-30 09:14:36

Crèdit de reconeixement acadèmic per la participació en activitats solidàries puntuals

Atès que durant la pandèmia es va detectar la necessitat de moltes entitats de poder disposar de voluntariat per accions puntuals, es va aprovar el reconeixement acadèmic de 1 ECTS per a la participació en activitats solidàries puntuals de 5 o 10 hores fins a sumar 25 hores, a realitzar a les entitats amb les quals es disposa de conveni i dins l’oferta publicada a la pàgina web de voluntariat de la UdG, i obtenir així 1 crèdit de reconeixement acadèmic.

2020-06-02 04:38:41

Reobertura de sales d'estudi

2020-06-16 04:38:41

JIRA, creació del sistema d'incidències per COVID-19

2020-06-23 04:38:41

IMPSEROCOVID19: Grup de Recerca dn Estadística, Econometria i Salut rep un ajut dels Fondos Supera.

Projecte que pretenen conèixer la magnitud, les característiques i l'evolució de l'impacte social, econòmic i de salut de l'COVID-19, així com la prevalença de la seva infecció.

2020-07-23 04:38:41

Aprovació pla de contingència en el Consell de Govern de la UdG

2020-07-28 04:38:41

El SIGTE desenvolupa un mapa web per consultar l'estat del virus per municipis

2020-08-28 04:38:41

Projecte CARGENCORS en què participa la UdG rep un ajut de 250.000 euros dels Fondos Supera

L’estudi parteix de la base que el coronavirus afecta el sistema cardiovascular i que els nivells de mortalitat són més elevats en pacients amb COVID-19 que presentaven factors de risc cardiovascular previs

2020-09-03 04:38:41

Desenvolupament del sistema dels QR

2020-09-04 04:38:41

Creació del pla de comunicació Infocovid

2020-09-08 04:38:41

Creació del canal de Telegram UdGinfoCOVID

Canal oficial indicat en el pla de comunicació per poder transmetre informació periòdica sobre la COVID-19 a la Universitat a tots els seguidors.

2020-09-18 04:38:41

Creació de comunicació pop-up Avís COVID-19

Pop Up que apareix a tots els usuaris en inciar la sessió a la Meva.

2020-09-25 09:14:36

Formació online

Atès que l'estudiantat no podia assistir a classes presencials, i per tal que poguessin portar a terme els diferents cursos de formació que s'ofereixen des de la Unitat de Compromís Social, es van adaptar tots els cursos al format en línia. Actualment consten d'una sèrie de píndoles que l'estudiant pot mirar quan i on vulgui, dins d'un termini de temps establert. A més , també hi ha una taula rodona en línia de visionat obligatori per poder debatre amb els ponents i aclarir dubtes i, finalment, presentar les tasques relacionades amb els curs que se'ls hi encomanen.

2020-10-02 04:38:41

Primera infografia

Primera infografia per donar suport visual al protocol de seguretat i salut. En concret, sobre el protocol a seguir en cas d'incidències per COVID-19. Des d'aquesta data, n'hi ha hagut 25 més.

2020-10-05 04:38:41

Q&A a l'Instagram

Acció per resoldre els dubtes dels estudiants en un inici de curs marcat per la COVID-19.

2020-10-21 14:10:59

Actualització de la pàgina web

Nous documents i infografies per la prevenció dels contagis de la COVID-19 a tota la comunitat universitària.

2020-10-25 01:57:32

Declaració de l'Estat d'alarma (2a onada)

2020-10-29 01:57:32

Resolució del rector: un dia de presencialitat pel PAS.

Amb caràcter general, el personal d’administració i serveis (PAS) ha de treballar presencialment com a mínim un dia a la setmana. Així mateix, i d’acord amb el calendari vigent, totes les persones del PAS han de treballar un dia a la setmana en horari de tarda. Preferentment, en la mesura del possible, la tarda es treballarà en modalitat no presencial.

COVID-19 UdG

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close