50 jaar Wereldkinderen

1971-04-17 00:00:00

Het begin van Wereldkinderen

Naar aanleiding van een tv-uitzending van de VARA wordt op deze dag Wereldkinderen vorm gegeven, thuis bij Gerrit van der Sluijs en Nora van der Sluijs - Schulze.

1971-05-15 00:00:00

De oprichting van Wereldkinderen

Op deze dag is de eerste algemene ledenvergadering van Wereldkinderen en is de Vereniging Wereldkinderen een feit.

1973-01-01 17:21:08

Eerste adoptie uit Colombia

De eerste adoptie uit Colombia was in 1973. In dit land is Wereldkinderen het langst actief met interlandelijke adopties

1974-01-01 06:42:18

Filippijnen

In 1974 begon Wereldkinderen met bemiddeling voor adopties uit de Filippijnen.

1974-01-01 06:42:18

Thailand

In 1974 begon Wereldkinderen met bemiddeling voor adopties uit Thailand.

1974-10-01 17:21:08

Eerste kantoor - Amsterdam

In het najaar van 1974 kreeg Wereldkinderen zijn eerste eigen kantoor in Amsterdam aan de Leliegracht 13.

1975-05-14 00:00:00

Oprichting van BIA

Oprichting van de Stichting Nederlands Bureau voor Interlandelijke Adoptie en Jeugdwelzijn (BIA). Dit is een samenwerkingsverband van SIA, NVP en Wereldkinderen.

1975-06-01 17:21:08

Start projecten buitenland

In 1975 start het ondersteunen van programma’s in het buitenland. Dit is altijd een onderdeel geweest van de missie van Wereldkinderen, maar in dit jaar is het structureel geïmplementeerd.

1975-12-31 17:21:08

Leden aantal

Het ledenaantal groeit en is aan het einde van 1975 bijna 1800

1977-02-08 00:00:00

Een nieuwe naam voor BIA

Statutenwijziging BIA waarbij de naam verandert in Nederlandse Stichting voor Interlandelijke Adoptie en Jeugdwelzijn

1978-12-31 16:52:30

703 Adopties - Hoogste aantal

In 1978 bemiddelde we voor 703 adopties.

1979-03-12 00:00:00

Nieuwe naam voor Wereldkinderen

Statutenwijziging van Wereldkinderen waarbij de naam verandert in "Wereldkinderen", Nederlandse Vereniging ter bevordering van hulp aan het kind in nood.

1982-06-29 00:00:00

Besluit tot fusie van WK, BIA en NVP

Op deze dag wordt besloten om de drie organisaties, WK, BIA en NVP te fuseren. Begin 1983 wordt er een interim bestuur gevormd, maar pas in 1986 komt de volledige fusie tot stand.

1983-09-15 08:18:32

Oprichting stichting Wereldkinderen

Dit is de officiële datum van oprichting voor de stichting Wereldkinderen, zoals vermeld bij de KvK. Vanaf dat moment is er een vereniging en een stichting Wereldkinderen.

1988-03-31 08:18:32

Beheerstichting Wereldkinderen

In dit jaar wordt de naam van de stichting veranderd in beheerstichting. Vanaf dat moment is er dus een vereniging en een beheerstichting.

1992-01-01 00:00:00

China

In 1992 waren de eerste bemiddelingen voor China.

1995-01-01 16:52:30

Burkina Faso

In 1995 waren de eerste bemiddelingen voor Burkina Faso. In 1999 zijn we gestopt met dit land, maar in 2017 hebben we de draad weer opgepakt

2000-01-01 00:00:00

Zuid-Afrika

In 2000 waren de eerste bemiddelingen voor Zuid-Afrika.

2019-05-02 01:35:42

Omzetten vereniging naar stichting

Dit is de datum van de akte van omzetting waarmee Vereniging Wereldkinderen een stichting wordt.

2019-09-12 01:35:42

Fusie stichting Wereldkinderen en beheerstichting Wereldkinderen

De datum van fusie van de stichting en beheerstichting Wereldkinderen, deze gaan samen in Stichting Wereldkinderen.

2021-05-15 00:00:00

50 jaar Wereldkinderen

50 jaar Wereldkinderen

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close