Recorregut històric LGTBI a l'Estat espanyol

1848-06-01 00:00:00

La sodomia deixa de ser un delicte

Es publica el primer codi penal on la sodomia no es considera un delicte. Aquest canvi es dona gràcies al procés de les idees liberals provinents de França. Tanmateix, altres lleis són utilitzades per a perseguir a les persones LGTBI com per exemple, la “​llei d’escàndol públic​” o “​faltes contra la moral, el pudor i els bons costums"​.

1901-06-01 00:00:00

Primer matrimoni homosexual a Espanya

Es produeix el primer matrimoni entre dues dones a l’Estat Espanyol. L'Elisa i la Marcela es casen a Galicia, després que la Marcela s’hagi fet passar per un noi durant més d’un any. Quan són descobertes la notícia ocupa les principals portades dels mitjans de comunicació. L'Elisa i la Marcela són perseguides, acomiadades de la feina i apedregades fins que s'exilien a Portugal fugint de la Guàrdia Civil.

1928-06-01 00:00:00

Les dissidències sexuals tornen a ser delicte

El codi penal s'actualitza sota el regnat d’Alfons XIII i les dissidències sexuals i de gènere tornen a ser considerades un delicte. Les persones sancionades han de pagar multes d'entre 1.000 i 10.000 pessetes conjuntament amb una inhabilitació de càrrecs públics d’entre sis a dotze anys. Com que la majoria de la població no pot pagar les multes, han de complir la condemna a la presó.

1932-06-01 00:00:00

Llibertat durant la Segona República

Un cop proclamada la Segona República Espanyola, les dissidències sexuals i de gènere viuen una època curta i intensa de llibertats. A l’any 1932 les persones LGTBI no són mencionades al codi penal i són “legalitzades” aprofitant aquest buit legal.

1954-07-15 00:00:00

Modificació de la Ley de Vagos y Maleantes

La dictadura franquista modifica la «Ley de Vagos y Maleantes, de 4 de agosto de 1933», aprovada durant la Segona República. Aquesta llei ja penalitzava els rodamons, nòmades i proxenetes, sancionant-los per atemptar contra la moral pública. L’any 1954 el règim franquista hi inclou els homosexuals, i així, juntament amb la «Ley de escándalo público» s’utilitza per perseguir a les persones homosexuals i transsexuals. L’homosexualitat es considera una malaltia mental que s’ha de curar gràcies als treballs clínics del “Departamento Especial de Homosexuales” i els diferents mètodes de Gregorio Marañoni Antonio Valleja. La població LGTBI és sotmesa a operacions on se’ls inserten injerts testiculars, l’exercici, l’aïllament social, l’esterilització, l’electroshock i la religió. Alhora, l’any 1954 s’inaugura un camp de concentració per a persones LGTBI. Aquest espai és conegut oficialment com la “Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía”. Aquest camp està actiu durant 12 anys i més d’un centenar de persones hi són maltractades, abusades i torturades per ser gais, lesbianes, bisexuals o trans. 

1970-06-01 00:00:00

Creació del MELH

Es crea el “Movimiento Español de Liberación Homosexual”. El MELH és una agrupació estatal de diferents organitzacions LGTB. Aquest grup es desfent amb el pas del temps, en algunes zones perdura i en altres canvia de nom. 

1970-08-05 00:00:00

Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social

S’aprova la «Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social», la qual prové de l’anterior («Vagos y maleantes»). Aquesta nova llei pretén “curar” o “tractar” la homosexualitat. Inclou penes de fins a 5 anys de presó o internament psiquiàtric per a les persones amb conductes homosexuals. Algunes de les pràctiques aplicades com a tractament van són les lobotomies o l’electroshock. A data d’avui, és reconeix que unes 5.000 persones van ser detingudes o sancionades per les diferents lleis envers el col·lectiu LGTBI durant la dictadura, però és calcula que van ser moltes més. 

1975-06-01 00:00:00

Creació del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC)

Un cop mort el dictador Franco, es crea a Barcelona el Front l’Alliberament Gai de Catalunya. El primer objectiu del col·lectiu és l'abolició de la «Ley de Peligrosidad» i l'eliminació de les incursions de la polícia als locals i llocs de trobada gai.

1977-06-26 00:00:00

Primer Orgull a Barcelona

El Front d’Alliberament Gai de Catalunya, juntament amb altres activistes, organitza la primera manifestació de l’Orgull a Barcelona, que també és la primera a l’Estat espanyol. Aquesta manifestació és liderada per persones trans, gitanes i treballadores sexuals i és fortament reprimida per la policia.

1978-12-26 00:00:00

Modificació de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social

El dia 26 de desembre de 1978 es modifica la «Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social», despenalitzant les pràctiques homosexuals. De totes maneres, no acaben les detencions, que ja no són per “maricons”, sinó que segueixen sent per escàndol públic.

1980-07-16 17:21:01

Legalització del FAGC

Es legalitza el front d'Alliberament Gai de Catalunya

1983-06-01 00:00:00

Legalizació de la reassignació de sexe

Es legalitza la cirurgia de reassignació de sexe a través de la despenalització de la castració.

1983-07-16 17:21:01

Modificació de la Ley de Escándalo Público

Després de moltes lluites per part dels col·lectius, es modifica la «Ley de Escándalo Público» per a que no pugui ser utilitzada contra el col•lectiu LGTBI.

1987-12-05 19:25:54

Per canviar els documents oficials cal operar-se

Es permet el canvi de les dades en els documents oficials, però només quan hi ha hagut una operació de canvi de sexe.

1989-12-05 19:25:54

Derogació de la Ley de Escándalo Público

Es deroga definitivament la «Ley de Escándalo Público».

1995-12-05 19:25:54

Derogació de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social

Es deroga totalment la «Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social» i el Codi Penal inclou el delicte d’homofòbia, el qual aporta una protecció al col•lectiu.

1998-07-15 19:25:54

Llei d'Unions Estables de Parella

Es reconeixen les unions homosexuals a través de la unió civil a Catalunya (llei 10/1998, 15 de juliol Llei d'Unions Estables de Parella).

2005-07-02 19:25:54

Creació de la FELGTB

Es crea la Federación Estatal de Gais y Lesbianas, anomenada més tard Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). És una federació d'associacions LGTBI espanyoles que coordina el moviment associatiu i reivindica la igualtat legal i el respecte social de les dissidències sexuals i de gènere a través de l'activisme i les campanyes de sensibilització i denúncia.

2005-07-02 19:25:54

Legalització del matrimoni homosexual a Espanya

El 2 de juliol es publica la «Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio», sent el tercer país del món que legalitza el matrimoni homosexual. Tot i l’avanç que suposa aquesta llei, la FELGTB recorda que encara hi ha buits legals en situacions relacionades amb la filiació de lxs menors. Destaca que les parelles formades per dues dones estan obligades a casar-se per a que ambdues puguin constar legalment com a mares al registre civil, un fet discriminatori davant de les parelles heterosexuals.

2007-03-15 00:00:00

Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas

El 17 de març entra en vigor la «Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas», la qual permet a les persones trans modificar el nom i el sexe dels documents d’identitat sempre que compleixin dos requisits: han d'haver estat diagnosticades de disfòria de gènere i han d'haver estat tractades amb processos hormonals almenys dos anys per acomodar les característiques físiques a les corresponents al sexe reclamat.

Recorregut històric LGTBI a l'Estat espanyol

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close