Постанак и развој живота на Земљи

100000000 BC-01-22 19:05:22

Одвајање континената

Крај доба диносаура обележен је одвајањем копнених маса и најпознатијом катастрофом која је овог пута збрисала 70% живог света.

1900000000 BC-02-20 22:17:56

Појава вишећелијских организама

Настају вишећелијске алге, корали и сунђери, у сланој и слаткој води. Вишећеличност је важан напредак у еволуцији. Формирани најједноставнији вишећелијски организми попут алги, имају поред више ћелија и заштитни омотач на површини тела, тзв. епител. Епител (кожа) срећемо и код животиња. Једноћелијски организми удружени у колоније никада немају епител.

2020-02-19 00:00:00

Планета Земља, данас

Распоред континената и океана данас.

2020-02-20 00:00:00

Историја Земље у пет минута

Направи ленту времена користећи податке из уџбеника, као и материјал за ученике на наставниковом сајту.

2500000000 BC-02-21 22:10:06

Први еукариоти

Настају једноћелијски организми са једром, налик данашњим амебама. Имали су наследни материјал и око њега мембрану. Од органела прве су настале митохондрије. Преци митохондрија били су ситни прокариоти, слични данашњим бактеријама, који су користили кисеоник за добијање енергије.

252000000 BC-02-22 21:29:12

Суперконтинент - Пангеа

Распоред копна и океана на почетку доба диносаура (средње доба, мезозоик). Креће процес распада суперконтинента (Пангеа) и помицање копнених маса према данашњим положајима.

252000000 BC-04-18 09:51:35

Доба диносаура

Процват диносаура. Доминирају голосеменице и јављају се прве цветнице. Појава првих сисара. На крају периода, пре око 65 милиона година, ударом астероида у мексичко полуострво Јукатан, нестају диносаури али и око 70% свих копнених биљака.

3800000000 BC-02-20 21:43:09

Први прокариоти, почеци фотосинтезе и ослобађање кисеоника

Мора и океани прекривају највећи део Земље са температуром око 50*C. У атмосфери углавном није било кисеоника. Небо је било облачно и сиво. У таквој води развијају се прве ћелије без организованог једра, налик данашњим прокариотама - бактеријама и археама. Крајем овог периода започиње процес фотосинтезе, појавом цијанобактерија (модрозелене бактерије) које стварају и прве биогене стене - строматолите. У мора и атмосферу, процесом фотосинтезе почиње да се ослобађа слободан кисеоник.

4400000000 BC-02-20 21:04:59

Прва вода на Земљи

Уз појаву Месеца везује се и почетак стварања првих океана, који су настали при температури од 230*C, због притиска атмосфере богате угљен-диоксидом, водоником и воденом паром.

4400000000 BC-03-07 11:51:50

Прве протоћелије

"Према чувеној Опариновој и Холдејновој теорији "рани облик живота" се појавио у праокеану ("прабиотичка супа"). То су били преци првих ћелија који су имали особине живих бића: упијали су материју из спољашње средине ("хранили се"), расли су и после неког времена "распадали"." (Извор: уџбеник). Кликом на линк испод пронађите анимацију животног циклуса протоћелије.

4500000000 BC-02-21 22:08:02

Настанак Месеца

Водећа теорија: Убрзо након формирања Земље, небеско тело величине Марса удара у Земљу, при чему се одвајају делови који ће формирати Месец.

4600000000 BC-02-21 21:53:50

Настанак планете Земље

Интензивне вулканске ерупције и бомбардовање Земље метеоритима.

540000000 BC-02-22 22:53:47

Јужно копно

Ствара се огроман јужни континент. Касније ова копнена маса се спаја са северним копном и настаје суперконтинент - Пангеа.

540000000 BC-02-23 08:51:06

"Експлозија" живота

Познато као "старо доба", када настају све главне групе живих бића. • Процват бескичмењака и риба (први зглавкари-трилобити прве рибе-оклопне) - доказ су фосилни остаци. Повећава се количина кисеоника у атмосфери. • Прве биљке и прве животиње прешле су на копно. Пре 450 мил.г. прве копнене биљке: маховине, дрвенасте папрати, прве голосеменице. Пре 350 - 300 мил.г. инсекти, први водоземци и гмизавци. Пре 250 мил.г. први диносаури. На крају овог периода дешава се и највеће масовно изумирање врста. Нестаје више од 90% морских и 70% копнених врста. Илустрација првих (васкуларних) биљака на копну: Риније и Астероксилона (висине чак 40 cm):

65000000 BC-02-21 22:17:11

Доба сисара

Премда су настали раније, процват ових организама дешава се последњих 65 милиона година. Доминирају: • биљке-ЦВЕТНИЦЕ (настале пре 125 мил.г.) • бескичмењаци-ИНСЕКТИ (настали пре 325 мил.г.) • кичмењаци-ПТИЦЕ и СИСАРИ (настали 200-150 мил.г.) • ЧОВЕКОВИ ПРЕЦИ пре око 8 мил.г. док је врста рода Homo настала пре око 2.5 милиона година.

65000000 BC-02-22 23:08:08

Почеци у формирању данашњег изгледа

Пре 65 милиона година континенти и океани полако попримају данашње позиције.

Постанак и развој живота на Земљи

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close