Det svenska språkets utveckling

Hur har det svenska språket utvecklats till att bli den svenska som du och jag pratar idag?

Varför låter tyskan och svenskan så lika, och varför finns det svenska ordet "smörgåsbord" i engelskan? Varför stavas chaufför så konstigt, och vad betyder egentligen grexit?;xNLx;Detta är några av de saker du ska veta, när du tittat igenom denna tidslinje över det svenska språkets utveckling.

0000-01-01 00:00:00

URGERMANSKAN

Vi har inga språkliga belägg från denna tid.

0400-01-01 00:00:00

URNORDISKAN

URNORDISKA räknas från tiden 400-800, då den ersattes av runsvenskan. Det finns inte mycket bevarat från urnordiskan, eftersom det mesta ristades i trä, och trät har multnat bort.

0800-01-01 00:00:00

RUNSVENSKA

RUNSVENSKAN finns bevarad i sten- och hällristningar. Runalfabetet kallas för FUTHARKEN eftersom de första bokstäverna bildar just det ordet. RÖKSTENEN är en av världens mest kända hällristningar, och handlar om en faders sorg över sonens död. Det svenska språket har en massa likheter med tyskan och engelskan fortfarande. Bland annat har vi språkljudet "th" som i engelskans "the", vi varierar uttal och skriva på "D/T", "V/F" och vi böjer våra verb precis som tyskan fortfarande gör. Men vi utvecklade/förenklade också vårt svenska språk och ersatte en hel del diftonger med ö,ä,å ljuden.

0810-01-01 00:00:00

Ord bevarade från runsvenskan

Ord bevarade från denna tiden är bla vinter, björn, sten, hem - otd som står för vardagsnära saker och som vi tänker oss har funnits länge, länge. Många utav våra ortsnamn bildades på denna tiden, främst namn som har -boda eller -ryd i sig.

0822-01-01 00:00:00

Runalfabetet - Futharken

Det rikssvenska alfabetet Studera sidan och runorna. Skriv ditt namn samt ytterligare 3 meningar om dig själv.

0822-01-01 00:00:00

Gripsholmsstenen

Vad skrev vikingarna på sina runstenar?

0840-05-26 17:28:46

Lyssna till hur det kanske lät

GAELISKAN (iriskan/ skotskan) är ett exempel på nu levande språk som låter så som RUNSVENSKAN och vikingarnas språk kanske lät. Besök länken och lyssna.

0901-01-01 00:00:00

Engelska ortsnamn

...ger oss en historisk inblick i vikingarnas framfart och hur de måste ha färdats. Många engelska städer och byar har ortsnamn med efterled av nordiskt ursprung. Titta på länken, sök sedan på en karta över England. Kan du hitta några orter där vikingarna varit?

1000-03-28 21:16:42

Riket Sverige nämns för första gången

...som Svea rike. Sverige består av flera olika områden -Svearnas rike, Götarnas rike och Gutarnas - (Gotland) och har inga gemensamma lagar. Ett någorlunda gemensamt språk - runsvenskan - har de olika grupperna dock gemensamt.

1197-11-11 23:29:36

Stockholm ca 1200

1200-06-16 22:41:37

Stockholm

Stockholm nämns i skrift första gången, och är redan en fungerande större by - stad. Det äldsta bevarade skriftliga dokumentet som nämner namnet Stockholm är Birger jarls skyddsbrev för Fogdö kloster 1252 och traditionellt anses därför Birger jarl vara stadens grundare.

1225-01-01 00:00:00

FORNSVENSKA

På 1200-talet kom Ansgar (https://sv.wikipedia.org/wiki/Ansgar) till Norden och kristnade Sverige. Det kristna språket var latin, och Sverige överger därför under denna tiden runorna och går över till det latinska alfabetet. Det är bara de lärde - kyrkans och lagens män - som kan läsa och skriva. Nu börjar texter dyka upp, skrivna på latin. De första texterna är lagar, och just 1290 hittar vi den äldsta nedskrivna lagen: VÄSTGÖTALAGEN. Sverige influerades under denna tiden dels av kyrkan, dels av HANSAN. Hansan eller Hanseförbundet var ett handelsmonopolförbund av främst tyska eller tyskdominerade städer, som från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet idkade gemensam handel vid Nord- och Östersjön och som skyddade sin handel mot konkurrens.Det kom många handelsresanden och hantverkare från Tyskland till Sverige under denna tiden - det stiftas till och med en lag som säger att bara hälften av rådmännen (de som bestämmer) får vara tyskar. och detta märks på språket. Den stora inlåningen från tyskan är anledningen till att tyskan är så lätt för svenskar att förstå.

1230-01-01 00:00:00

Inlån under Fornsvenskan:

Under fornsvenskan lånar vi främst in ord från tyskan och från latinet. Låneord från tyskan har oftast med handel eller hantverk att göra, exempelvis fönster, fru, herre, pengar, betala, stad, skomakare, makt, källare, dussin, mm. Från latinet lånade svenskan in kyrkans och religiösa ord, exempelvis präst, kyrka, altare, mässa, paradis mm.

1250-01-01 00:00:00

Textbank

Här hittar du maskinskrivna (alltså läsbara) texter från fornsvenskan och framåt.

1255-01-01 00:00:00

Uppgift fornsvenskan:

Välj fem av ordspråken och översätt dem till modern svenska. Medh lagh skal man land byggia. Nöd brythir lagh. Nu liggia lagh j spyutstangx aenda. Mange baekkia ok sma göra stora aa. Baetra aer thaeth thrae som boghis, aen thaeth som bristir. Siaelwe riwas vlua, tha the ey haua kalua. Skogh hawir öron, ok mark hawir öghon. Thaen blaes ey vael at eelde, som myöl hawir i munne. Kombir thu til wlua, tha thiwth som the! Man skall ey giffnom haeste i mun see. Ey kombir skadhi een til by. Man skal sla jaernith, tha thaeth aer heeth. Baetrae aer een fughil ij haende aen fyre i skoghe. J thysto vatne aeru orma vaerste.

1290-08-17 21:42:15

Västgötalagen

Äldre Västgötalagen är den äldsta av våra medeltida landskapslagar. Denna handskrift anses vara den äldsta bevarade boken på svenska språket. Handskriften består av tre olika skrifter som sammanbundits, och språket är fornsvenska. Man tror att handskriften har använts i Skara domkyrka. Lagarna började nog gälla redan på 1220-talet, men finns alltså nedskrivna först i slutet av 1200-talet.

1332-12-25 10:56:16

Erikskrönikan

Erikskrönikan är det första stora diktverket på svenska. Samtidigt råkar det vara en av våra historiska källor från den tiden den avhandlar. Den är troligen skriven ca 1330, den är skriven på rim och handlar om hur Erik blir utsedd till kung. Krönikan börjar med kung Erik Eriksson, kallad läspe och halte, och hans jarl Birger. En jarl var kungens närmaste man. Näst kungen var han rikets mäktigaste man. Skildringen startar ca 1245 och berättar om Kung Erik och Birger Jarls gärningar. Den nämner några huvudpunkter och blir sen mer och mer utförlig allt eftersom vi närmar oss diktarens tid. Särskilt de politiska turerna runt Magnus Ladulås 3 söner Birger, Erik och Valdemar behandlas noggrant. Här är krönikan väldigt partisk. Hertig Erik är dess stora hjälte och det är efter honom som krönikan är döpt. Helt följdaktigt är hans bror kung Birger en av de stora skurkarna.

1436-06-16 22:41:37

Stockholm

Stockholm får sina stadsprivilegier. Stadsprivilegierna var nödvändiga för att ett samhälle officiellt skulle kunna erkännas som stad och vara platsen för handel och andra näringar än jord- och bergsbruk. Ett sådant privilegiebrev åtföljdes ofta av en landdonation

1483-05-21 19:30:25

Boktryckarkonsten kommer till Sverige.

Innan nu har man handskrivet texter, men nu kan man alltså också trycka böcker. De första texterna trycktes via kyrkan och var religiösa texter - det var ju bara kyrkan och kungahusen som hade råd. Den första tryckaren var troligen från Tyskland, och han reste till Sverige med hela sitt tryckeri. Även om vi nu kan trycka böcker, tar det väldigt lång tid innan det blir stort att trycka böcker.

1500-05-21 19:30:25

Uppgift, känner du igen texten?

Fadhir war i himiriki, hælecht hauis þit namn. til kom os þit rike. Wardhe þin wili hær i iordhriki swa sum han wardir i himiriki, wart daglict bröd gif os i dagh. oc firilaat os waræ misgærningæ. swa sum wi firilaatum þem sum brutlikir æru wider os. oc laat os æi ledhæs i frestelse. Vtæn frælsæ os af illu. https://sv.wikipedia.org/wiki/Herrens_bön

1526-01-01 00:00:00

NYSVENSKAN

1526 kommer Nya Testamentet ut på svenska för första gången, och NYSVENSKAN tar sin början - det är kanske först nu man egentligen kan säga att det svenska språket blir svenskt. Sverige lämnar den katolska läran och blir protestantisk. Då överger man också allt som är på latin, och börjar använda svenskan också i skrift. Nu kan också alla i teorin lära sig läsa, eftersom det äntligen finns texter på svenska att läsa, men det är endast ett fåtal som kan läsa och skriva. Men - när nu det i teorin finns en möjlighet för "simpelt" folk att ta sig an "de fina folkets" kunskap, behöver "det fina folket" ett nytt sätt att sticka ut - de intresserar sig därför för den franska kulturen, konsten, modet och teatern och lånar franska ord och uttryck. De inför också ett kläd - och möbelmode, inlånat från Frankrike. Från 1818 har vi en fransk kung på den svenska tronen och vid hovet pratas det bara franska.

1545-01-01 00:00:00

Inlån under Nysvenskan

Ord som lånades in under denna tiden är från franskan, exempelvis möbel, balkong, garderob, salong, parfym, mustasch, kastrull, balett och pjäs

1582-06-16 22:41:37

Kungsbacka

Kungsbacka får sina stadsprivilegier

1621-10-21 16:06:32

Göteborg

Göteborg får sina stadsprivilegier

1732-05-21 19:30:25

Sveriges första tidning: Then Swänska Argus 1732-1734

Argos är i den grekiska mytologin en jätte med hundra ögon, av vilka alltid några vakade. Tidningen gavs ut mellan 1732 och 1734 och var en av de första svenska tidningar att tryckas. Den gavs ut av Olov von Dalin och var till stora delar översatt från engelska tidningar. Ämnena var till största delen moraliserande, religiösa och politiska, ofta satiriskt skrivet. Texterna var dock skrivna på ett väldigt modernt språk - för denna tiden. "Byggia" stavades exempelvis bygga, som idag, och "kyrkhia" stavades kyrka. Tidningen hjälpte alltså till att modernisera det svenska skriftspråket..

1735-05-21 19:30:25

Uppgift till Den Svenska Argus

Vad säger Argus första artikel? Till vem talar den, och om vad? Läs och skriv svar i ert doc.

1786-01-01 00:00:00

Svenska Akademien - De Aderton

Svenska Akademien är en kunglig akademi som instiftades 1786 av Gustav III med syftet att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Akademien utser årligen mottagare av flera priser och stipendier, däribland Nobelpriset i litteratur. Antalet akademiledamöter är arton, utom när en ledamot har avlidit och ännu ingen efterträdare hunnit väljas in. Akademien kallas därmed även De Aderton. Dess valspråk är ”Snille och smak”. 2018 genomgår Akademien en jättekris som har sitt ursprung i #metoo. De Ardeton var under en längre tid bara 11 vilket enligt stadgarna gjorde att de inte ens kunde välja in nya ledamöter. Svenska Akademien ses allmänt som en av de viktigaste svenska kulturinstitutionerna. Förutom utdelandet av Nobelpriset i litteratur och ett antal andra utmärkelser ligger man bland annat bakom Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens ordbok, två ordböcker med stor språklig auktoritet.

1800-01-01 00:00:00

Författare 1800-talet

Några av Sveriges stora författare under 1800-talet var Viktor Rydberg, Stagnelius och Fredrika Bremer.

1818-07-26 20:59:53

1818 Jean Baptist Bernadotte blir svensk kung.

1842-06-20 06:12:34

Allmän svensk folkskola införs i Sverige 1842

Från och med nu kan man räkna med att alla kan skriva och läsa, men skolsystemet var segregerat och bildningsgraden på människor varierade jättemycket. Författarna skrev sin mesta litteratur till en liten men väldigt beläst skara, om saker som gemene man inte kunde ta till sig.

1879-01-01 00:00:00

NUSVENSKAN

NUSVENSKAN tar sin början i och med att August Strindberg ger ut sin roman "Röda Rummet". Strindberg moderniserade svenskan i sina texter och var bland annat väldigt tidig med att sluta börja verben. 1906 genomför "den stora stavningsreformen och på 1960-talet genomfördes den stora DUreformen. Engelska är redan i slutet på 1800talet det stora språket som svenskan lånar in ord ifrån, och den trenden har inte brutits ännu.

1886-04-25 05:16:18

Ord från nusvenskan

NUSVENSKA kallas den period vi är inne i nu, och den är ju ganska så kort - bara drygt 200 år - men har hittills varit väldigt innehållsrik - vi har gått från att precis ha börjat flytta in till städerna till att flyga ut i rymden. Ord och uttryck komna ur industrialiseringen och ur det ökade resandet har sitt ursprung här. Många ord lånades in från engelskan iom 2:a världskriget. Det har egentligen varit engelskan som influerat mest under hela denna tiden, och vi ser inga tendenser till att detta ska sakta av - tvärt om. Läs artikeln så förstår du:

1906-01-01 00:00:00

Selma Lagerlöf - Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

För att lära det svenska folket hur ord från och med nu skulle stavas, eller verb böjas fick Selma Lagerlöf i uppdrag att skriva boken "Nils Holgersons underbara resa genom Sverige". Denna bok blev nu lärobok/ läsebok i skolan.

1906-01-01 00:00:00

Stavningsreformen och verbrevolutionen 1906

Nu tar vi ytterligare ett steg bort ifrån våra germanska rötter och vår gemenskap med framför allt tyskan. Detta innebär bland annat att "öfver, af, hvilken och rödt" blev "över, av, vilken och rött". Vi överger verbböjningen och exempelvis "fingo, gingo och voro" blir nu "fick, gick och var"

1939-01-01 00:00:00

Smorgasbord och Ombudsman

Under världsutställningen i New York 1939 serverade restaurang "Three Crowns Restaurant" svenskt smörgåsbord med alla tillbehör. Maten gjorde succé och ordet "smorgasbord" finns sedan dess i det engelska språket, med betydelsen "buffeliknande måltid med många smårätter." Ordet "ombudsman" är ett annat svenskt ord - med rötter i urnordiskan - som används i många språk, däribland engelskan, grekiskan, tyskan, spanskan och tjeckiskan. Ordet betyder "representant" och spreds genom europa under Karl XII tid, då han behövde en ombudsman i Sverige att representera honom under hans exil i Turkiet.

1965-01-01 00:00:00

Du-reformen

Tilltal med Ni eller med "Herr Andersson", "Fru Svensson" eller Direktör Nilsson" försvinner. I stället börjar vi tilltala varandra med DU och med förnamn. Denna reform har inte genomförts i alla länder, och det är viktigt att man tar reda på vad som gäller. Exempelvis blir det allt vanligare att tyska ungdomar DUar varandra, men man NIar absolut de som är äldre. Likadant är det i engelskan.

2013-06-25 00:00:00

Ogooglebar

Ord är makt.

2014-01-01 00:00:00

Nyord 2014 HEN in i SAOL 2015

HEN introduceras i svenska språket, som ett könsneutralt pronomen. Detta är väldigt stort - det är ytterst sällsynt att nya pronomen dyker upp. Nya ord 2012: Memil - medelåldersman i cykelkläder av lykra Nomofob - en som fruktar att inte alltid vara tillgänglig på telefonen. Grexit - urträde ur Eu-samarbetet, Zlatanera - dominera kraftfullt. Eller min personliga favorit: Bronies - man som gillar "My Little Pony". Det finns en trend att markera när något är icke digitalt, skilja Cyberrymden från Köttrymd, ex fysisk skiva, fysisk butik, mm. Se länken för listan över nya ord 2017.

2016-07-25 00:00:00

Uppgift

Välj ut ett ord ur nyordslistan och börja använd det flitigt under en veckas tid, utan att avslöja vilket ordet är. Se om det tar fart, om din omgivning börjar använda ordet...

Det svenska språkets utveckling

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close