Treball de Recerca - Electric Escape Room

2018-04-13 16:40:19

Elecció Treball de Recerca

2018-05-28 02:20:06

1a Reunió amb el tutor

Redefinir el tema del Treball de Recerca

2018-05-29 02:20:06

Reunió amb la Maragda

Quedo amb la professora de 2n d'ESO per definir el currículum fixat per la Generalitat i decidir quina informació utilitzar.

2018-06-12 02:20:06

Iniciació al Wix

2018-06-18 15:30:10

Organització interior de l'Escape Room

Esquema amb Lucid Chart

2018-06-28 02:20:06

Reunió Tutor

2018-07-09 01:51:21

Inici creació preguntes de l'Escape Room

2018-07-30 03:02:41

Iniciació a la programació (reunió tutor)

2018-08-13 13:41:17

Determinació dels continguts del vídeo

2018-08-16 05:50:39

Gravació del vídeo

Durant el viatge a Estocolm amb la família.

2018-08-24 07:41:31

Edició Vídeo

2018-08-27 04:39:40

Primers problemes amb la programació

El llenguatge de programació del Wix (Wix Code) és poc conegut i no hi ha molta informació al respecte.

2018-09-07 13:21:57

Reunió abans de començar el curs

2018-09-12 13:21:57

Inici Redacció del treball escrit

2018-09-24 06:55:43

Final de la programació (Reunió tutor)

Decidim enfocar el treball cap a una vesant més lúdica i perdre menys hores amb la programació. -Fora bases de dades (Rànquing)

2018-09-27 22:17:37

Repàs i millora del contingut del Escape Room

Nivell baix per a 2n d'ESO i nivell alt per a 4t d'ESO. Afegir preguntes dels components de circuits i centrals elèctriques.

2018-10-16 16:40:19

Canvi de correu electrònic i link del Escape Room

2018-12-10 10:00:00

Testatge a 2n A3

Aula 2n

2018-12-12 07:41:31

Entrega esborrany

Enter story info here

2018-12-13 08:00:00

Testatge a 4t ESO A

AulABP

2018-12-13 10:00:00

Testatge 2n A2

Aula 2n

2018-12-13 11:30:00

Testatge 2n A1

AulABP

2018-12-14 11:30:00

Testatge 4t ESO B

Taller de Tecnologia

2019-01-08 22:56:28

Reunió amb el tutor

Últimes modificacions al treball de recerca.

2019-01-16 19:38:51

Entrega del TdR

2019-01-30 19:38:51

Presentació del TdR

Treball de Recerca - Electric Escape Room

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close