175 jaar Gentse Feesten

Wat in 1843 begon als een mondain event van de Gentse burgerij is 175 jaar later het grootste culturele volksfeest van Europa.

COLOFON;xNLx;;xNLx;Deze tijdlijn brengt aan de hand van een veertigtal gebeurtenissen de geschiedenis van de Gentse Feesten in kaart. Ze is aangemaakt door Liberaal Archief/Liberas in het kader van het project '175 jaar Gentse Feesten' dat in een partnerschap tussen stad Gent, Huis van Alijn en Liberaal Archief/Liberas in 2018 tot stand kwam. Andere realisaties waren een boek, een tentoonstelling en een website (www.gentsefeesten175.be).;xNLx;;xNLx;;xNLx;BOEK;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xNLx;Het boek 175 jaar Gentse Feesten werd uitgegeven bij Pandora. Historici Ruben Mantels en Bart d'Hondt schetsen de geschiedenis van de oude negentiende-eeuwse Gentse Feesten en de revival van de jaren 1970 met Walter de Buck, Trefpunt en Sint-Jacobs. Taalkundige Jacques van Keymeulen knoopt de Feesten en het Gentse dialect aan elkaar. Karel Van Keymeulen, oud-journalist bij De Gentenaar, interviewde een aantal sleutelfiguren die mee tien dagen de Gentse Feesten maken. Zij praten over het unieke karakter van de Feesten, de tijdgeest, het rebelse karakter of het tekort eraan, de toenemende veiligheidszorgen, genoeg of te weinig subsidies, professionalisering, profilering en toekomst van de Gentse Feesten. Jeroen De Schuyteneer van de Dienst Evenementen, Markten, feesten en Foren beschrijft de Gentse Feesten 2018 als een sluitstuk van een periode van vernieuwing en verandering en schetst een toekomstvisie over de Feesten van 2043. Het geheel wordt voorafgegaan door een inleiding van schepen van Feestelijkheden Christophe Peeters. ;xNLx;;xNLx;Het boek is tevens de tentoonstellingscatalogus van de tentoonstelling 175 jaar Gentse Feesten in het Huis Van Alijn van 9 juni tot 2 september 2018.;xNLx;;xNLx;175 jaar Gentse Feesten (Antwerpen: Pandora 2018), hardback, 280x240mm, 192p, rijk geïllustreerd, ISBN: 9789053254448;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xNLx;EXPO GENTSE FEESTEN;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xNLx;De Gentse Feesten zijn een ijkpunt in de levens van vele generaties feestvierders. Dit jaar al voor de 175ste keer.;xNLx;;xNLx;Lang voor Walter de Buck in 1969 het gezicht werd van de feesten bij Sint-Jacobs, was Gent al het toneel van een jaarlijks terugkerend feest. In 1843 verenigden tientallen Gentse wijk- en buurtfeesten zich, onder invloed van de Gentse industriële burgerij, tot één groot Gemeentefeest. Op het programma stonden sport- en spelmanifestaties, historische optochten, markten en kermissen.;xNLx;;xNLx;Meer dan een eeuw later groeiden de Gentse Feesten uit tot de grootste en drukst bezochte stadsfeesten van Europa. De expo GENTSE FEESTEN toont een rijke verzameling affiches en programma’s, foto’s, filmfragmenten en interviews met persoonlijke verhalen, van vroeger en nu. Ze herinneren niet alleen aan belangrijke mijlpalen, maar tonen de evolutie en dynamiek van de stad, de feesten en hun publiek.;xNLx;;xNLx;;xNLx;Huis van Alijn, 09.06.2018 - 02.09.2018;xNLx;;xNLx;Met dank aan Archief Gent, Universiteitsbibliotheek Gent, Huis van Alijn en Patrick Henry voor het beeldmateriaal.

1838-03-01 00:00:00

De paardenrennen van Sint-Denijs

Vijf jaar voor de oprichting van de Gentse Feesten repeteert de Gentse burgerij met een eerste mondain initiatief.

1843-03-01 00:00:00

De eerste Gentse Feesten

‘Te rekenen van dit loopende jaer, is er eene jaerlyksche Gemeente Feest ingesteld’, leest een besluit van de Gemeenteraad van 18 maart 1843.

1844-07-17 04:26:05

Het bezoek van koning Leopold I

De tweede Gemeentefeesten worden vereerd met een bezoek van koning Leopold I.

1848-11-10 23:47:25

Het grafmonument van Jan Frans Willems

Kanonschoten, muziek, zang en toespraken van onder meer Hendrik Conscience begeleiden de inhuldiging van Willems' grafmonument tijdens de Gentse Feesten.

1866-03-14 14:32:44

'Leve de Koning!'

De liberale journalist en volksschrijver Pieter Geiregat componeert 'Leve de Koning!' bij gelegenheid van het bezoek van koning Leopold II aan de Gentse Feesten.

1869-03-04 10:16:59

Concert van de weesjongens

Op de laatste dag van de Gentse Feesten vindt traditioneel, sinds 1869, het kuldersconcert plaats.

1871-03-04 10:16:59

Een Nederlander bezoekt de Feesten

E.J. Potgieter is een Nederlandse schrijver, vooral bekend als redacteur en medeoprichter van het liberale tijdschrift De Gids.

1887-03-04 10:16:59

Standbeeld Joseph Guislain

Op 11 juli 1887 wordt aan de Brugse Poort het standbeeld van Joseph Guislain ingewijd.

1888-03-01 00:00:00

Dierenmishandeling

Al bij de eerste feesten van 1843 zijn er plannen om een luchtballon op te laten. Wat hebben vier arme honden hier mee te maken?

1903-03-01 00:00:00

Praalstoeten en corso's

Lang voor Polé Polé zorgt het water van Leie en Schelde voor de magie van de Gentse Feesten.

1912-03-01 00:00:00

De Kouter gaat elektrisch

Het volksbal op de Kouter is befaamd om zijn 'a giorno' verlichting, tot eer en glorie van de Gentse lampeniers.

1914-03-01 00:00:00

Het laatste 'klassieke' Gemeentefeest

De belle epoque is zowel het hoogtepunt als het afscheid van de klassieke, door de burgerij gedomineerde feesten.

1919-03-01 00:00:00

Een traditie herleeft

Kan er in de zomer van 1919 opnieuw gefeest worden, na de jaren van Duitse bezetting en de vele slachtoffers die er zijn gevallen?

1930-04-08 11:28:45

Eeuwfeest België

In 1930 staan de Gentse Feesten in het teken van de honderdste verjaardag van het land.

1943-03-01 00:00:00

Honderd jaar Gentse Feesten

Het eerste eeuwfeest van de Gentse Feesten vindt plaats in 1943, te midden van de Tweede Wereldoorlog.

1945-03-01 00:00:00

Romain Deconinck

Van de jaren 1940 tot de jaren 1980 speelt Romain Deconinck gastheer aan 'zijn' Minard.

1952-03-01 00:00:00

Het einde van de Gentse Feesten?

‘De “Gentse Feesten” behoren eens te meer tot het verleden’, schrijft een journalist van Vooruit.

1968-06-19 01:28:14

125 jaar Gentse Feesten

In 1968 kan het stadsfestival terugblikken op een traditie van 125 jaar. Veel reden om te vieren is er echter niet.

1969-06-19 01:28:14

Dag van de Lege Portemonnees

1970-04-01 00:00:00

‘Gentse Feeste gelijk in den tijd’

Walter de Buck reanimeert de Gentse Feesten met volksliedjes en een hippiesfeer.

1971-03-10 09:24:21

De Ekkentu

Een legendarisch café, dat de connectie tussen Vlasmarkt en Sint-Jacobs vormt.

1974-04-01 00:00:00

Stoeten en fanfares

Tussen 1974 en 2015 worden de Gentse Feesten op gang getrokken door een folkloristische stoet.

1977-04-01 00:00:00

De stad neemt het voortouw

Pas in 1977, na de gemeentefusies, stapt het stadsbestuur mee in het moderne feestenverhaal.

1978-04-01 00:00:00

Dansend op het koord

Spektakel spektakel!

1980-04-01 00:00:00

Groene Feesten?

1980-04-01 00:00:00

Sint-Baafsplein

1981-04-01 00:00:00

Nieuwpoorttheater

In 1981 koopt vzw Trefpunt het leegstaande Nieuwpoorttheater nabij Sint-Jacobs.

1985-04-01 00:00:00

Guido de Leeuw

... wordt Trefpuntvoorzitter.

1988-04-01 00:00:00

De Spiegeltent

Een nieuwe plek waar jong talent mag schitteren.

1989-04-01 00:00:00

Master of puppets

Het Puppetbuskersfestival doet zijn intrede op de Gentse Feesten.

1989-04-01 00:00:00

Eric Goeman

‘Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden.’

1990-04-01 00:00:00

Straattheaterfestival MiramirO

1995-04-01 00:00:00

Ten Days Off

2002-04-01 00:00:00

Latin, jazz en rock

In het jaar 2002 worden de Gentse Feesten in één klap drie muziekfestivals rijker.

2004-04-01 00:00:00

Beheersbare feesten

Zijn de Gentse Feesten te groot geworden?

2004-04-01 00:00:00

Circus Bataclan

2005-04-01 00:00:00

Raymond

De liefde voor muziek, een hele nacht lang.

2007-04-01 00:00:00

Beverhoutplein

De Gentse Place Musette

2010-04-01 00:00:00

Luisterplein

2013-03-25 16:21:39

Feestenburgemeester Peeters

'Het beste voor de Gentse Feesten moet nog komen', zegt Christophe Peeters.

2014-03-12 21:23:17

Luc de Vos

‘Elke avond als de zon achter Sint-Jacobs neerdaalt, schiet mijn gemoed vol tranen, terwijl op het podium een droevig lied weerklinkt.’

2018-09-30 09:22:38

175 jaar Gentse Feesten

De Gentse feesten, balancerend tussen traditie en vernieuwing.

175 jaar Gentse Feesten

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close