Geschiedenis MVO in Nederland

De geschiedenis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Nederland

De geschiedenis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Nederland weergegeven aan de hand van belangrijke gebeurtenissen in een tijdlijn. Gemaakt door Folkert van der Molen

1960-05-01 00:00:00

Oprichting ASN Bank

Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV, nu FNV) en de verzekeringsmaatschappij de Centrale (nu Reaal) richten de Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN) op. Leidraad voor de ASN Bank in de roerige jaren ’60 is haar visie: Net zoveel rente betalen als andere banken. Het ingelegde geld maatschappelijk verantwoord uitlenen.

1968-04-15 18:45:07

Oprichting Club of Rome

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.

1968-11-01 10:37:58

Oprichting SMO

Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is een zelfstandige en onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die fungeert als kenniscentrum van en voor het bedrijfsleven. Opgericht in 1968 o.l.v. de heer Knoester, later opgevolgd door Wim de Ridder. Bij een aantal ondernemers ontstond destijds zorg over de maatschappelijke ordening, in het bijzonder de steun en de ruimte voor wat we nu zouden noemen marktwerking en ondernemerschap. Een aantal ondernemers heeft toen de handen ineen geslagen en SMO opgericht. SMO beschikt over een uitgebreid netwerk waarop zowel private als publieke partijen regelmatig een beroep doen. In de veertig jaar van haar bestaan heeft SMO naam verworven als uitgever van scherpe analyses en als trusted third party bij het managen van samenwerkingsverbanden tussen belangrijke actoren in de samenleving. Op het gebied van MVO heeft het SMO ook publicaties en onderzoeken gepubliceerd. SMO is opgericht in een tijdperk dat opvallende parallellen vertoont met de huidige situatie. De aanleiding van de oprichting van SMO was het sterk afnemend draagvlak voor het bedrijfsleven zowel vanuit de maatschappij, als vanuit de politiek. Er was sprake van een groeiend antikapitalistische houding. Vanuit dit gegeven ontstond er bij het Nederlandse bedrijfsleven de behoefte aan een onafhankelijk kenniscentrum dat een actieve rol moest gaan spelen in de dialoog tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving. Op 5 november 2009 vierde SMO haar 40-jarig bestaan met een jubileumcongres.

1972-04-01 12:27:10

Wouter van Dieren en Club of Rome

Nederlander Wouter van Dieren is lid van de Club van Rome en is directeur/oprichter van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA), een onafhankelijk adviesbureau en denktank op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Sinds 1968 is Van Dieren betrokken bij wereldwijde milieu-activiteiten op uiteenlopende gebieden als wetenschap, politiek en media.

1973-12-01 23:38:18

Oprichting SOMO

SOMO richt zich op onderzoeken en activiteiten gerelateerd aan het beleid en het gedrag van multinationale ondernemingen in hun internationale context. Hiermee wil SOMO, direct of indirect, een bijdrage leveren aan duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en de positie van arbeiders, het bieden van tegenwicht aan multinationale ondernemingen en de bestrijding van uitbuiting, armoede en ongelijkheid wereldwijd.

1980-11-01 12:27:03

Oprichting Triodos Bank

Triodos Bank NV wordt opgericht met een startkapitaal van EUR 540.000 en een licentie van De Nederlandsche Bank. De bank start met haar activiteiten in Nederland.

1981-06-01 00:00:00

Jan Oosterwijk en Body Shop Benelux

Vanaf de oprichting in 1976 maakt The Body Shop al verzorgingsproducten voor huid en haar op natuurlijke basis; met ingrediënten uit planten en vruchten, waardoor de producten prettig aanvoelen en lekker ruiken. Jan Oosterwijk, oprichter (1981) en directeur/eigenaar van The Body Shop Benelux heeft samen met de oprichters Anita en Gordon Roddick meegebouwd aan het internationale bedrijf, dat vooral bekendheid kreeg als pionier op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jan is mede-oprichter van Social Venture Network Europe en haalt ook Ben & Jerry's ijs naar Nederland.

1984-06-01 00:00:00

Ethicus Henk van Luik

Henk van Luik was van 1984-2000 hoogleraar bedrijfsethiek aan De Universiteit Nyenrode. Van 1994-2000 wetenschappelijk directeur van het European Institute for Business Ethics EIBE van de Universiteit Nyenrode. In 1986 was hij initiatiefnemer en mede-oprichter van het European Business Ethics Network EBEN, waarvan van 1987-1997 voorzitter. Hij overleed in januari 2010.

1986-02-01 20:40:05

Acties tegen Shell i.v.m. Zuid-Afrika

Shell was nadrukkelijk aanwezig in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid. Het Komitee Zuidelijk Afrika riep in 1986 een wereldwijde boycot tegen Shell-produkten af. Er werden handtekeningenacties georganiseerd, en er waren demonstraties en blokkades bij Shell-kantoren en -pompstations. In 1989 werden aanslagen gepleegd op Shell-stations en opslagtanks door onder meer de actiegroep Rara.

1987-02-01 20:40:05

Oprichting Stichting Max Havelaar

Nico Roozen richt in samenwerking met Frans van der Hoff en Solidaridad Stichting Max Havelaar op. In 1988 werd Max Havelaar als het eerste keurmerk voor eerlijke handel gelanceerd voor koffie die tegen een voor producenten gunstige prijs op de markt wordt gebracht. Het initiatief kwam tot stand in overleg tussen Mexicaanse koffieboeren en een Nederlandse hulporganisatie. De organisatie wordt onder meer ondersteund door ICCO, een interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Geschiedenis MVO in Nederland

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode