ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ | Timeline

Το χρονολόγιο αποτυπώνει σε γραμμική παράσταση την περίοδο ακμής των Κυπρίων συγγραφέων που αναφέρονται στους έξι τόμους της Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας σε σχέση με τις περιόδους της κυπριακής αρχαιότητας και γεγονότα-σταθμούς της (προ-)ιστορίας της Κύπρου. Η χρονολόγηση των περιόδων βασίζεται στον χρονολογικό πίνακα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου. Στο χρονολόγιο δεν αναφέρονται οι συγγραφείς που δε μπορούν να χρονολογηθούν.

This timeline displays in a linear representation the heyday of the Cypriot authors who are included in the six volumes of Archaia Kypriaki Grammateia in relation to the periods of Cypriot antiquity and some landmark events of the (pre-)history of Cyprus. The dates of the periods are based on the chronological table of the Cyprus Department of Antiquities.;xNLx;The authors that cannot be dated are not included in the timeline.

0030 BC-09-01 13:05:39

ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ROMAN PERIOD

Χάλκινο άγαλμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Σεπτίμιου Σεβήρου με βάση, από την Κυθρέα (αρχαίοι Χύτροι), δεύτερο μισό 1ου αιώνα μ.Χ. Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία. Ύψος: 208 cm. Bιβλ.: Karageorghis V., 2012, 141, εικ.186.

0030 BC-09-01 13:05:39

ΕΡΜΗΣΙΑΝΑΞ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ | HERMESIANAX OF CYPRUS

Ο Ερμησιάναξ κινείται σε ανάμεσα στη μυθογραφία και την παραδοξογραφία. Μοναδική πηγή για αυτόν είναι ο Ψευδοπλούταρχος. Τα συμφραζόμενα δε βοηθούν στη χρονολόγησή του (είναι ίσως σύγχρονος με τον Αρχέλαο ή κάπως νεώτερος). Ο χαρακτηρισμός του ως ‘ψευδοσυγγραφέως’ δε μπορεί να θεωρηθεί εύστοχος. Φαίνεται να ασχολήθηκε με τη μυθογραφία με άξονα τη γεωγραφική περιήγηση.

0030 BC-09-01 13:05:39

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΠΑΦΙΟΣ | ALEXANDER OF PAPHOS

Ο Αλέξανδρος ο Πάφιος κινείται σε ένα ευρύτερο μυθολογικό κύκλο με αφετηρία τον Όμηρο. Έζησε μάλλον προς το τέλος της Ελληνιστικής ή στις αρχές της Ρωμαϊκής εποχής (στους κύκλους της Αλεξάνδρειας).

0030-07-01 14:55:46

ΑΡΧΕΛΑΟΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ | ARCHELAUS OF CYPRUS

Ο Αρχέλαος ο Κύπριος ήταν ρήτορας, ως αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος. Φαίνεται να έζησε τον 1o αιώνα π.Χ, προς το τέλος της Ελληνιστικής ή τις αρχές της Ρωμαϊκής εποχής. Πότε ακριβώς έζησε ο Αρχέλαος και σε ποιο περιβάλλον, ποια ήταν τα έργα του και το περιεχόμενό τους και ποιες οι πηγές του, παραμένουν ερωτήματα αναπάντητα.

0080 BC-01-01 00:00:00

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ | APOLLONIOS OF KITION

Ο πιο διάσημος αρχαίος Κύπριος ιατρός. Ήταν μαθητής του ιατρού Ζωπύρου και συμμαθητής του Ποσειδωνίου. Είναι συγγραφέας, μεταξύ άλλων, ενός αξιόλογου υπομνήματος στο Περὶ ἄρθρων έργο του Ιπποκράτη, της Περὶ ἄρθρων πραγματείας, η οποία έχει σωθεί ολόκληρη σε ένα χειρόγραφο πιθανώς του 10ου αιώνα μ.Χ. Το υπόμνημα γράφτηκε κατ’ εντολή του βασιλιά της Κύπρου Πτολεμείου (80-58 π.Χ.) και απευθύνεται σε αυτόν, γεγονός που δίνει μια ασφαλή – αν όχι ακριβή – χρονολογική βάση για τον Απολλώνιο (το πρώτο μισό του 1ου αιώνα π.Χ. ως την περίοδο της ακμής του). Εικόνα: (Πίνακας XV) Ἀνάταξη σπονδύλων ἡ ὁποία γίνεται μὲ χρήση τῆς σκάλας (μὲ ἔκταση) πρὸς τὸ κεφάλι. Κώδικας 74.7 της συλλογής του Βυζαντινού ιατρού Νικήτα με τίτλο Ἀπολλωνίου τοῦ Κιτιέως τῆς Περὶ ἄρθρων πραγματείας. 10ος αιώνας μ.Χ. περίπου. Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη, Φλωρεντία.

0080-01-01 00:00:00

ΔΗΜΩΝΑΞ | DEMONAX

Ο Δημώναξ μπορεί να ταξινομηθεί ως Κυνικός της Δεύτερης Σοφιστικής. Είναι πολυ γνωστή μορφή στην ιστορία της φιλοσοφίας των αυτοκρατορικών χρόνων, κυρίως από το γεγονός ότι ο Λουκιανός έγραψε τον Βίον Δημώνακτος. Εκεί περιγράφεται ένας φιλόσοφος που, όπως το μεγάλο πρότυπό του, ο Σωκράτης, δεν έγραψε συγγράμματα, αλλά δίδαξε με το παράδειγμα και τον λόγο του. Έζησε μεταξύ 80-180 μ.Χ. Πληροφορούμαστε από τον Λουκιανό ότι ο Δημώναξ καταγόταν από διακεκριμένη και ευκατάστατη οικογένεια της Κύπρου, αλλά νωρίς στράφηκε προς τη φιλοσοφία και έζησε τη μακρά ζωή του στην Αθήνα. Μαθήτευσε κοντά στους φιλοσόφους Αγαθόβουλο, Δημήτριο τον Κυνικό, Επίκτητο και Τιμοκράτη τον Ηρακλειώτη.

0125 BC-01-01 00:00:00

ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ | APOLLONIDES OF CYPRUS

Ο Απολλωνίδης ο Κύπριος ως μαθητής του Ολυμπικού (που ακμάζει περί το 100 μ.Χ.), κατά τον Γαληνό, και διδάσκαλος του Μεθοδικού ιατρού Ιουλιανού (250-60 μ.Χ.), φαίνεται να ακμάζει περί τα τέλη της πρώτης εικοσιπενταετίας του 2ου αιώνα μ.Χ. Εικόνα: Διπλό αμβλύ άγκιστρο. Σπάνιο χειρουργικό εργαλείο. 1ος αιώνας π.Χ – 1ος αιώνας μ.Χ. Μουσείο Πάφου, P.M. 2548/44. Ύψος: 20,2 εκ. Βιβλ.: Michaelides, D. (1984), Report of the Department of Antiquities, Cyprus, “A Roman Surgeon’s Tomb from Nea Paphos”, σ. 315-332.

0199 BC-01-01 00:00:00

ΞΕΝΟΦΩΝ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ | XENOPHON OF CYPRUS

Ο Ξενοφών ο Κύπριος είναι ιστορικός, κατά τον Σουίδα. Έργο του είναι τα Κυπριακά. Ο συνδυασμός ποικίλων δεδομένων φαίνεται να οδηγεί στην εικόνα μυθογράφου. Έζησε πιθανόν τον 3ο - 2ο αιώνα π.Χ.

0199 BC-09-01 13:05:39

ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΣ Ο ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ | HEGESANDROS OF SALAMIS

Ο Ηγήσανδρος ο Σαλαμίνιος, κατά τις αρχαίες πηγές, ιστορεί για το πώς πήρε το όνομά της η Αργώ. Πρόκειται πιθανώς για έναν ιστορικό με το όνομα Ηγήσανδρος και παρωνύμιο Κάσσανδρος (ίσως και Νάσσανδρος). Τα όρια για χρονολογική τοποθέτηση μένουν ευρύτατα: από τον 2o αιώνα π.Χ. ως τον 5o αιώνα μ.Χ. με πιο εύλογη την τοποθέτησή του στην Ύστερη Ελληνιστική εποχή ή τους πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους.

0199-07-10 11:38:55

ZHΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ | ZENO OF KITION

Ο Ζήνων ο Κιτιεύς ήταν συγγραφέας του 2ου αιώνα μ.Χ. Κατά τον Σουίδα ήταν ρήτορας με φιλοσοφικές αναζητήσεις και φέρει το ίδιο όνομα και την ίδια καταγωγή με τον Ζήνωνα τον Κιτιέα, τον στωικό φιλόσοφο του 3ου αιώνα π.Χ. Απόψεις δικές του και χωρία αμφισβητούμενα αποδίδονται κατά κανόνα στον μεγάλο φιλόσοφο. Η ταύτισή του με τον Ζήνωνα τον Αθηναίο προβάλλει ως πολύ πιθανή. Δίδαξε και τάφηκε με τιμές στην Αθήνα έχοντας ανακηρυχθεί Αθηναίος δημότης.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ | Timeline

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d