Bouwgeschiedenis UGent

De UGent is geen campusuniversiteit. Ze ligt in tientallen adressen verspreid over de stad en haar buurgemeenten. Ze is vergroeid met de stad. Het huidige gebouwennetwerk leest als een versteende getuigenis van bijna tweehonderd jaar wetenschaps-, pedagogische en ideologische geschiedenis op het ritme van de Gentse stadsontwikkeling.

1816-09-25 00:00:00

Stichting van de UGent

Nadat de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in 1815 verenigd worden, richt koning Willem I drie rijksuniversiteiten op in het Zuiden: Gent, Leuven en Luik.

1817-01-01 00:00:00

Jezuïetenklooster

In het Gentse stadscentrum wordt de site van het voormalige jezuïetenklooster (1658) in gereedheid gebracht voor de nieuwe universiteit.

1817-03-02 10:33:20

Baudelookapel

De stad schenkt haar bibliotheek aan de nieuwe universiteit. In afwachting van een permanent onderkomen, vinden hier tevens de lessen van de faculteit Rechtsgeleerdheid plaats.

1817-06-01 00:00:00

Plantentuin Baudeloo

De universiteit kan voor haar onderzoek en onderwijs in de plantkunde gebruik maken van de stedelijke plantentuin.

1817-06-01 00:00:00

Pakhuis

In het Pakhuis (1560) op de Korenmarkt krijgt de faculteit Geneeskunde een voorlopig onderkomen.

1817-06-03 00:00:00

Bijloke

De faculteit Geneeskunde kan voor haar klinisch onderwijs terecht in de Bijloke.

1817-12-30 00:00:00

Sint-Elooiskapel

De kapel in de Kortedagsteeg biedt een voorlopige haven voor de faculteiten Letteren & Wijsbegeerte en Wetenschappen.

1826-10-03 00:00:00

Aula Academica

De stad schenkt de universiteit een prestigieus feestpaleis in de Voldersstraat.

1826-10-03 00:00:00

Site Voldersstraat - Oude universiteit

Negen jaar na haar stichting kan de universiteit haar permanente site in de Voldersstraat betrekken.

1851-01-01 00:00:00

Guislain Ziekenhuis

Ten noorden van de stad, ver van alle drukte en stank, richt Joseph Guislain van de faculteit Geneeskunde een gesticht voor Geesteskranken op.

Bouwgeschiedenis UGent

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode