Historiek KSA

Deze tijdlijn geeft je een overzicht van de geschiedenis van onze KSA-beweging.

Bronnen: ;xNLx;-“Bewogen Beweging. 60 jaar KSJ-KSA-VKSJ”. 1988;xNLx;-"G&V", Jg 24, extra nummer

1903-06-01 00:00:00

Voorgeschiedenis AKVS

In Leuven werd in 1903 het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS) gesticht.

1910-06-01 00:00:00

Vlaams genoeg?

Reactie binnen het AKVS; sommigen vinden het niet Vlaams genoeg. Deze reactie wordt na de Eerste Wereldoorlog nog versterkt.

1922-06-01 00:00:00

Katholieke actie (KA)

De nieuwe Paus, Pius XI (Achille Ratti), propageert de Katholieke Actie (KA).

1924-08-28 13:48:20

AKVS in West-Vlaanderen

De Vlaamse studentenbeweging is zeer actief in West-Vlaanderen: 11 collegebonden en 63 vakantiegilden zijn verdeeld in 8 gewesten. Ze organiseren in hun school of gemeente studieronden, toneelopvoeringen, sterrenstoeten, spreekbeurten over Vlaamse figuren of schrijvers, … Sommige gilden hebben symboolrijke vlaggen die geïnspireerd zijn door gedichten van de Roeselaarse student Albrecht Rodenbach: de blauwvoet, kaproenen, Vikings, de Vlaamse Leeuw, … De woeste zee staat symbool voor de tegenwerking door o.a. de (Franstalige) bisschoppen en overheid.

1925-03-11 05:59:10

Bisschop Rutten tegen AKVS

Gerard Philips , 26 jaar, wordt in 1925 als priester-leraar aangesproken door zijn bisschop, Mgr. Rutten, om de leden van het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond op te roepen zich af te scheuren van het AKVS-secretariaat van Leuven.

1927-06-01 00:00:00

Eerste KSA-bond: Sint-Niklaas

De eerste KSA-bond wordt gesticht door Felix Vercruyssen in het college van Sint-Niklaas.

1928-04-11 00:00:00

Oprichting KSA

Uit een conflict met het AKVS ontstond een nieuwe organisatie: de Katholieke Studentenactie (KSA).

1928-06-06 19:02:22

Stichting KSA Limburg

Priester-leraar Gerard Philips, 31 jaar en Paul Vandermeulen starten in 1928 in opdracht van zijn bisschop Rutten, samen met leken, een afdeling van de Katholieke Actie voor jongensstudenten op.

1928-09-04 13:48:20

Start KSA in West-Vlaanderen

Op 7 juni 1928 vraagt bisschop Waffelaert aan de Oostendse priester Karel Dubois, 33 jaar, leraar aan het kleinseminarie van Roeselare om een Katholieke Actie voor studenten op te starten. Dubois gaat In meerdere colleges spreken. Daar ontstaan KSA-bannen naast de bestaande AKVS-afdelingen. 300 KSA’ers zijn naar Roeselare gekomen voor de stichting van KSA tijdens de eerste gouwdag. De reactie van het AKVS daarop is gematigd.

1928-11-06 02:42:16

Stichting VKSJ West-Vlaanderen

Priester José Lowie , 31 jaar, priester-leraar in St.-Stanislascollege te Poperinge, start in opdracht van zijn bisschop de VKSJ: een afdeling van de Katholieke Actie voor meisjesstudenten, tijdens een vergadering in Brugge.

Historiek KSA

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode