Poznati fizičari i njihova otkrića

Poznati fizičari i njihova otkrića nas vode kroz vrijeme znanstvenog razvoja fizike.

Putujte kroz vrijeme poznatih hrvatskih i svjetskih fizičara i njihovih otkrića.;xNLx;Posjetite [Školski portal](http://www.skolskiportal.hr/) i pronađite druge zanimljive sadržaje!

1473-01-01 00:00:00

Nikola Kopernik

Poljski astronom koji je sa svog tornja promatrao nebeska gibanja. Na temelju tih promatranja došao je do revolucionarne prekretnice u astronomiji.

1510-11-01 00:00:00

Kopernik: Commentariolus

Kratak tekst u kojem Kopernik daje osnovna načela svoje teorije.

1543-01-01 00:00:00

Kopernik: O vrtnji nebeskih kugla

Kopernikovo upotpunjeno tiskano djelo "De revolutionibus orbium coelestium"

1544-05-25 00:00:00

William Gilbert

Veliki engleski fizičar i prvi moderni fizičar.

1548-11-01 00:00:00

Giordano Bruno

Talijanski dominikanac, filozof, matematičar i astronom, zbog čega je i spaljen na lomači.

1551-11-01 00:00:00

Faust Vrančić

Hrvatski polihistor, jezikoslovac, izumitelj, diplomat, inženjer, svećenik, biskup, a najpoznatiji kao konstruktor i tehnički pisac.

1564-11-01 00:00:00

Galileo Galilei

Galilei je bio talijanski fizičar i matematičar te otac moderne astronomije.

1568-10-02 00:00:00

Marin Getaldić

Dubrovčanin, hrvatski matematičar europskog formata, poznat i kao Marinus Ghetaldus, jer mu je latinski bio kao drugi materinji jezik.

1571-11-01 00:00:00

Johannes Kepler

Njemački astronom i matematičar Kepler pronašao je aritmetičke i eksperimentalne dokaze koji su potkrijepili heliocentrično ustrojstvo Sunčeva sustava.

1600-01-01 00:00:00

Gilbert: O magnetu

"De magnete, magnetisque corporibus, et de magno magnete tellure" ili "O magnetu, magnetskim tijelima i velikom magnetu Zemlji" je prvo veliko englesko znanstveno djelo.

Poznati fizičari i njihova otkrića

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d