Predmet: Hrvatski

Saznaj kako se nazivao i mijenjao nastavni predmet od njegova uvođenja u pučke škole potkraj 18. stoljeća do danas.

1774-01-01 00:00:00

1774.

Javno državno školstvo u Habsburškoj Monarhiji uspostavljeno je dokumentom Allgemeine Schulordnung für die deutscheNormal-, Haupt- und Trivialschulen (Opći školski red za njemačke normalne, glavne i trivijalne škole), donesenim 1774. u Beču. U Hrvatskoj se primjenjivao u školama u Vojnoj krajini, koja je bila pod upravom Beča.

1775-01-01 00:00:00

1775.

Metodenbuch für Lehrer der deutschen Schulen (Metodički priručnik za učitelje njemačkih škola) J. I. Felbigera, objavljen u Beču 1775, prvi je metodički priručnik. U njemu se ravnateljima i učiteljima objašnjava kako primijeniti Opći školski red. Prvi sačuvani prijevod na hrvatski (kajkavski) potječe iz 1797. Bio je to najvažniji i najutjecajniji metodički priručnik u idućih stotinjak godina.

1777-01-01 00:00:00

1777.

Obrazovni sustav u ugarskom dijelu Habsburške Monarhije, pa tako i u Hrvatskoj i Slavoniji, reguliran je naredbom Ratio educationis (Sustav obrazovanja i cjelokupnog školstva za Ugarsko Kraljevstvo i njemu pridružene zemlje).

1779-10-14 16:13:19

1779.

Na temelju Sustava obrazovanja propisuju se udžbenici za školsku upotrebu. Prve početnice na hrvatskom uglavnom su prijevodne i dvojezične. Dvojezičnost upućuje na sporednu ulogu hrvatskog, koji je služio samo kao jezik posrednik u obuci na latinskom, njemačkom, mađarskom ili talijanskom jeziku. 1779. u Budimu objavljena je kajkavsko-njemačka ABC knisicza za potrebnozt narodnih skol; ABC Namenbüchlein, zum Gebrauche der National Schulen in dem Königreichen Kroatien. Štokavsko-njemačka naslovljena je ABC iliti knjixica slóvoznánja za potribu národnih ucsiónícah u králjestvu Slávónie, a objavljena je 1823. također u Budimu.

1812-10-14 16:13:19

1812.

Nòvà ricsôslovica ilìricska, prva hrvatska gramatika na hrvatskom jeziku, objavljena je u Trstu 1812, a autor joj je Šime Starčević. Nastala je u doba Napoleonove vlasti, za potrebe krajiških vojnika.

1836-10-14 16:13:19

1836.

U Danici ilirskoj 1836. tiskana je u nastavcima Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga V. Babukića. 1854. izlazi mu Ilirska slovnica.

1845-10-14 16:13:19

1845.

Na Kraljevskoj akademiji znanosti osnovana je 1845. Katedra horvatsko-slavonskog jezika. Za prvog je profesora izabran Vjekoslav Babukić, koji je predavao od 1846. do 1850.

1845-12-30 16:13:19

1845.

Naredbom Systema scholarum elementarium (Sustav početnih škola) iz 1845. materinski se jezik u početnim godinama pučke škole propisuje kao nastavni jezik.

1847-12-30 16:13:19

1847.

1847. Hrvatski je sabor hrvatski jezik proglasio službenim.

1848-12-30 16:13:19

1848.

1848. donesen je Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in Österreich (Nacrt temeljnih načela javne nastave u Austriji), kojim je materinski jezik trebao biti nastavni i u srednjim školama. Njime je propisana osmogodišnja gimnazija, koja završava maturom kao ispitom zrelosti. U višim gimnazijskim razredima počinju predavati predmetni nastavnici. Nakon uvođenja Bachova apsolutizma, od 1854. do 1860, nastavni je jezik u hrvatskim gimnazijama njemački.

Predmet: Hrvatski

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode