Polska i Polacy w czasie II Wojny Światowej

Druga Wojna Światowa byłą najbardziej krwawym konfliktem zbrojnym w dziejach ludzkości. Poniosło w niej śmierć 70 milionów osób, z czego ponad połowę stanowili cywile. Polska jest w grupie państw, które poniosły największe straty w trakcie wojny. Zginęło około 6 milionów, czyli 1/6 obywateli II RP, w tym 3 miliony polskich Żydów. Podobna była skala zniszczeń materialnych.

1939-09-01 04:45:00

Atak Niemiec na Polskę

1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę. Przewaga liczebna i techniczna Wehrmachtu nie dawała Polsce szansy na samodzielne obronienie się przed agresją.

1939-09-17 22:31:11

Agresja sowiecka

17 września wojska sowieckie przekroczyły niebronioną wschodnią granicę Polski.

1939-09-30 09:52:18

Polski rząd na uchodźstwie.

30 września 1939 r. gen. Władysław Sikorski utworzył we Francji rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie.

1939-11-30 15:22:24

Wojna Zimowa

30 listopada ZSRR zaatakował swojego północnego sąsiada - Finlandię.

1940-02-10 09:52:18

Pierwsza wielka deportacja sowiecka

10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły wielką akcję deportacyjną Polaków z okupowanych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej.

1940-03-05 09:52:18

Mord katyński

5 marca 1940 najwyższe władze polityczne partii bolszewickiej podjęły decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych i więżniów politycznych.

1940-05-09 09:52:18

Ofensywa niemiecka na zachodzie i klęska Francji

9 kwietnia 1940 r. Niemcy rozpoczęły podbój zachodniej Europy

1940-06-21 09:52:18

Akcja AB

Niemcy rozstrzelali w trakcie Akcji AB 3,5 tys. osób. Była ona wymierzona w inteligencję, działaczy społecznych i osoby podejrzane o udział w polskiej konspiracji.

1940-06-22 09:52:18

Atak Niemiec na ZSRR

22 czerwca 1941 r. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Dopiero w grudniu 1941 r. Rosjanom udało się zatrzymać wojska niemieckie na przedpolach Moskwy

1940-07-10 09:52:18

Bitwa o Anglię

Zdobycie panowania w powietrzu i zniszczenie angielskiego lotnictwa było warunkiem planowanej przez Niemców inwazji na Wyspy Brytyjskie.

Polska i Polacy w czasie II Wojny Światowej

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode