Českopolská

Vydejte se s námi na cestu časem! Českomoravské pomezí i Svidnicko-javorské knížectví otevírají svoji pokladnici zážitků.

Tohle je pole About a také sem určitě něco dáme. ;xNLx;;xNLx;;xSTx;span style="font-size: 15px; font-style: italic";xETx;I am italic;xSTx;/span;xETx;;xNLx;;xSTx;span style="font-weight: bold";xETx;I am bold;xSTx;/span;xETx;;xNLx;;xSTx;span style="color: #ff0000";xETx;I am red;xSTx;/span;xETx;

1108-01-01 12:30:24

Tragický konec rodu Vršovců

Knížecí hradiště u Vraclavi se stává svědkem vyvraždění rodu Vršovců, kterým vrcholí boj o moc s rodem Přemyslovců.

1224-01-01 00:00:00

Nad údolím Křetínky vyrůstá hrad Svojanov

Za vlády Přemysla Otakara I. zakládá královský purkrabí Svéslav z Bořitova hrad Svojanov, který dnes patří k nejstarším kamenným hradům v České republice.

1250-06-01 00:00:00

Románský skvost ve Wierzbně se otevírá

V roce 1250 je dokončena stavba románského kostela ve Wierzbně.

1259-01-01 05:10:40

Litomyšl povýšena na město

Král Přemysl Otakar II. uděluje Litomyšli ležící při obchodní Trstěnické stezce městská práva.

1262-01-01 13:29:33

Založení Vysokého Mýta

Přemysl Otakar II. pokračuje v budování strategicky důležitých měst podél obchodní stezky.

1265-01-01 13:29:33

Polička získává městská práva

Nedaleko zemské hranice mezi Čechami a Moravou v oblasti zvané „Na políčkách“ vyrůstá další královské město.

1305-01-01 00:00:00

Věnná města českých královen

Král Rudolf Habsburský připisuje pětici východočeských měst své polské manželce Elišce Rejčce. Statut tzv. královského věnného města získávají také Polička a Vysoké Mýto.

1329-01-01 05:02:50

Otevírá se první świdnická pivnice

V roce 1329 byla založena první świdnická pivnice – prvního bod na pivní stezce procházející Evropou.

1330-06-01 00:00:00

Dokončena stavba kostela sv. Martina v Jaworu

Práce na významné sakrální stavbě jsou dokončeny a kostel se v roce 1330 otevírá veřejnosti.

1344-01-01 00:00:00

V Litomyšli založeno biskupství

Císař Karel IV. zakládá 30. dubna 1344 v Litomyšli biskupství a město na obchodní stezce tak dále nabývá na významu.

Českopolská

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d