HISTORIA DE GALICIA

OS SÉCULOS OSCUROS

Aqueles que principiaron cando a cabeza de Pardo de Cela rodou por taboas de cadafalso. A Universidade de Compostela non ensinaba as materias que damos no colexio, e era por perigo e porque non servía de nada. Había pouquísimos profesores nas escolas e o pobo era analfabeto. Uns cantos galegos e galegas decidiron prender a luz coñecen polo alcume de iluminados ou ilustrados, sociedades chamadas de Amigos no país. Grazas a uns ilustradores avanzaron os estudos que vamos a dar na universidade. estos uns dos máis importantes desta época o padre de Feixoo, o padre Sermiento, Cornide de Saavedra e Reimundo Ibañez.

FRANCO

En 1939 acabou a guerra Galicia quedou baixo a aditadura do xeneral Franco. Os nenos que falaban galego non podían falar teñian que falar castelan.En Galicia a xente que non estaba conforme con Franco se reunian clanestinamente. En 1972 en Vigo e En Ferrol os traballadores botaron a rúa e Amador e Daniel morrieron por disparos da policia . NESAS LOITAS NACEU O SINDICATO OBREIRO GALEGO. 1975 Franco morreu no 78 Galicia volveu a ser reconocida como nacionalidade historcia.A xente sigue loitando polos seus dereitos .

A GUERRA CIVIL

O 18 de xullo o xeneral Franco dou un golpe de estado, a guerra durou tres anos. En Tui obreiros e labregos, mulleres e homes intentaron impedir a entrada das tropas .Non serviu de nada . A represión estendeuse por todas las partes, e o que non estaba de acordo fusilabano. ALEXANDRE bOVEDA QUE FOI O QUE FUNDOU O PARTIDO GALEGUISTA FOI FUSILADO.

IRMANDADES DA FALA

No século XX Antón vilar ponte fundou as irmandades da fala. Os primeiros nacionalistas foron Vicente Risco, Otero Pedrayo, Castelao e Alexandre Bovéda e Bovéda redactou ademais o estatuto de Galicia.

OS PROVINCIALISTAS

Os provincialistas dirixidos por Antolín Faraldo participaron nun levantamento militar co comandante solís co frente, fracasou ,e foron fusilados son os martiles de carral. Os galeguistas reclamaban a autonomía para Galicia Os galeguistas desta época se chamaban rexionalistas dos importantes son Manuel Murguía e Alfredo Brañas. Murguía foi nominado presidente na academia galega en 1906.

ROSALÍA DE CASTRO

No século XIX apareceron os galegistas unha das primeiras foi Rosalía de Castro co seu libro Cantares gallegos comeza o rexurdimento de Galicia por iso o 17 de maio e o dia das letras galegas

OS INMIGRANTES

Desde o séculos 17 ata o 20 os galegos tiveron que emigrar, os galegos inmigrantes pasarono moi mal. Inda por riba de traballar moito e cobrar pouco colleron a cólera.Alguns destes galegos fixeron fortuna e fundaron centros galegos, cando voltaron chamaronlles americanos.

LA INDUSTRIA 2

Na industria o traballo era malo e ruin sobre todo para as mulleres e nenos e todos tiñan que ter varios traballos . Nesta época apareceron as primeiras organizacións sindicais que loitaron e siguen loitando polos dereitos dos traballadores.

LA INDUSTRIA

No século XIX xurdiron tenda de tabacos, asteleiros e compañias electricas en Galicia apoyadas polo estado. Tamén se fundaron os primeiros bancos e ferrocariles.

A PESCA

O mar sempre foi unha fonte de riqueza para Galicia , os conserveiros catalans saviano.Pero como empleaban o arrastre estragaban ao fondo do mar. Por iso no século XIX fabricas que lle daban emprego a moita xente de Galicia .

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close