Rendalen og Bygdemuseet framover

Rendalen Bygdemuseum er et viktig kultursentrum i kommunen. Det drives gjennom stor innsats fra frivillige og har en rekke omvisninger, arrangementer og utstillinger gjennom året. Men hvordan kan det utvikles ytterligere til glede for alle?

Dette er en interaktiv utstilling som viser prosess og innspill gjennom verksteder, møter og intevjuer. Her vil vi fortløpende laste opp bilder, tekst, video og skisser i forbindelse med utvikling av ny arena for Rendalen Bygdemuseum

2014-06-12 13:24:00

Verksteder i Bergset

Innspillsverkstedet har som mål å sette ord på sentrale verdier og ressurser i hele Rendalen som vi ønsker å formidle med museet som utgangspunkt. Vi diskuterer hva som er spesielt og hvordan en framtidig utvikling kan se ut på museet. Dine innspill blir tatt med videre i en deltakende prosess som ender med kreative forslag for framtidig utvikling av museet høsten 2014.

2014-06-14 13:24:00

Instagram

Vi kommer til å legge ut instagrambilder som er #rendalenbygdemuseum

2014-06-16 13:24:00

Innspill fra barneverksted

Berger skole og Fagertun skole deltok på hver sitt verksted. Her fikk de utforske bygdemuseet og formidle ideene sine gjennom tegninger og lek med kamera. Vi har lastet opp noe av det som ble produsert den dagen.

2014-06-16 13:24:00

Fagertun skole - skisser

Vi fikk inn utrolig mange flotte idèer til hvordan vi kan utvikle bygdemuseet. Vi har samlet sammen ideène her.

2014-06-16 13:24:00

Berger skole - skisser

Alle kreative innspill fra verkstedet er samlet på denne tidslinjen. følg linken for å se alle forslagene til utvikling av bygdemuseet.

2014-06-16 13:24:00

Rendalstunet?

Vi har prøvd å sette sammen så mange av ideène som kom inn på verkstedene med Fagertun og Berger skole, til èn mulig løsning på utviklingen av Rendalen bygdemuseum. spennende!

2014-06-29 13:29:59

Morosamme kropper og arme kroker

Vi vil laste opp spennende videoer som blir innsendt i løpet av prosessen

2014-07-02 13:24:00

Skisser Aurland Naturverkstad

Vi vil legge ut skisser basert på innspill vi får, slik at disse kan deles og diskuteres underveis.

2014-07-02 13:24:00

Oppdateringer

Vi vil legge ut viktige oppdateringer i forbindelse med prosessen, fra f.eks facebook.

2014-07-10 13:24:00

Kreative verksteder, 12. juni

Hvor er Rendalen bygdemuseum om 10 år? Hva yter det? Torsdag den 12. juni ble det holdt to verksteder på kommunehuset i Rendalen for forvaltning, næring, interesserte, lag og foreninger. Engasjerte Rendølinger jobbet i grupper og skapte kreative løsninger og forslag til hvordan man skal snakke frem og synliggjøre den gode Rendalshistorien. Skissene her er et forsøk på å visualisere noen av de tankene og ideène som kom frem under disse verkstedene. Skissene er gjort av Aurland naturverkstad

2014-07-27 13:24:00

Lyden av Rendalen

Hva er lyden av Rendalen, av museet? send inn bidrag for å synliggjøre og sette lyd på kvaliteter ved stedet.

2014-08-10 13:24:00

Pågående innspillsrunde

Vi laget et innspillskart som ble plassert på museet i sommer slik at besøkende og guider fikk anledning til å komme med umiddelbare innspillpå hva de tenker og ønsker. Denne blir nå flyttet til Kommunehuset. Så ta turen innom og kom med dine tanker og ønsker for en ny arena for Rendalen!

2014-09-02 13:24:00

Arbeidsmøte-Rendalen

Det ble gode diskusjoner og tanker om framtiden for Rendalen bygdemuseum på arbeidsmøte den 2 September. Sentrale interessenter deltok og mange sider ved museets virksomhet og fasiliteter ble tatt opp. Aurland Naturverkstad har så langt arrangert verksteder, intervjuet besøkende og guider, laget visualiseringer og studert Rendalens rike natur- og kulturarv. En av hovedfunnene så langt er at både besøkende og guider er opptatt av tunet på Prestegården og at atmosfæren der er en viktig bit av opplevelsen. I prosessen så langt er det også diskutert rollen til Bull og hvordan arbeidet med Bull settes inn i nye rammer. Dette er noe det skal jobbes videre med.

2014-09-09 13:24:00

Oversikt over innspill

Her er en illustrasjon som har samlet innspill så langt i prosessen, fra tidligere verksteder.

Rendalen og Bygdemuseet framover

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close