Skog

EN TIDSLINJE ÖVER GREENPEACE MÖTE MED SCA: Mer skog måste skyddas i Sverige. Det skydd som finns räcker inte för att bevara den biologiska mångfalden, för att klara Sveriges miljömål eller för att uppfylla internationella åtaganden. Här har Europas största privata skogsägare, svenska SCA ett stort ansvar. De måste omedelbart sluta avverka vår sista gammelskog inom värdetrakter. För att förslaget om värdetrakter ska vara värdefullt behöver man stoppa avverkningar i områderna så att samhället får en chans att faktiskt använda kunskapsunderlaget. För att kunna tjäna sitt syfte som ”stöd för strategisk miljöplanering” behöver ju också områdena finnas kvar medan planeringen pågår. Om man avverkar innan man ens har tagit ställning till skydd har arbetet varit förgäves. Än så länge hörsammar inte SCA våra krav.

2017-03-02 08:18:28

SCA får kritik för sitt ohållbara skogsbruk

Greenpeace mejlar SCA om sin syn på bolaget verksamhet och uppmanar SCA att sluta avverka gammelskog skog inom värdetrakter.

2017-03-24 03:45:25

Möte i Stockholm

Greenpeace träffar ledningen för SCA i Stockholm för att diskutera frågan vidare.

2017-04-05 03:45:25

Greenpeace talar på SCA:s årsstämma 2017

Greenpeace talar på SCA:s årsstämma och uppmanar återigen företaget att upphöra med sin avverkning av ekologisk värdefull skog inom värdetrakter, samt att sluta gömma sig bakom en uppenbart otillräcklig certifiering

2017-05-04 03:45:25

SCA får åter kritik för sitt ohållbara skogsbruk

Efter uppdelningen, till SCA och Essity, skickar Greenpeace en ny uppmaning till SCA att sluta avverka ekologiskt värdefull skog inom värdetrakter.

2017-06-21 03:45:25

Möte i skogen 2017

Ett möte hålls i skogen mellan Greenpeace och SCA:s ledning gällande bolagets fortsatta avverkningar av gammelskog inom de ekologiskt viktiga värdetrakterna

2017-10-05 03:45:25

Demonstration i SCA-skog med höga naturvärden

Greenpeace genomför en demonstration i en skog med höga naturvärden inom en värdetrakt som SCA planerat avverka. Bolaget uppmanas än en gång att sluta avverka skog inom värdetrakter samt att genast dra tillbaka avverkningsanmälningen för området där demonstrationen genomförs.

2017-10-16 03:45:25

Aktion vid SCA:s massafabrik

Greenpeace stoppar tillförseln av ekologisk värdefull skog till SCA:s massafabrik i Östrand.

2017-11-28 03:45:25

Dokumenterad skog med höga naturvärden avverkad

Greenpeace upptäcker att SCA avverkat gammelskogsområdet Fagerholmsloken i Ånge värdetrakt.

2017-12-01 03:45:25

SCA försökte avverka skog med höga naturvärden

Greenpeace stoppar avverkningen av den ekologiskt värdefulla Harrsjöskogen.

2018-03-23 03:45:25

Greenpeace talar på SCA:s årsstämma 2018

Greenpeace talar på SCA:s årsstämma och kräver svar på varför bolaget fortfarande avverkar värdefulla gammelskogar av bolagets VD Ulf Larsson.

2018-05-22 03:45:25

FN:s dag för biologisk mångfald

Greenpeace besöker SCA:s Capital Markets Day och överlämnar dokumentation till potentiella investerare om SCA:s oansvariga skogsbruk från både Greenpeace och Svenska Samernas Riksförbund.

2018-06-28 03:45:25

Möte i skogen 2018

Ett möte hålls i skogen mellan Greenpeace och SCA:s ledning gällande bolagets fortsatta avverkningar av gammelskog inom de ekologiskt viktiga värdetrakterna

Skog

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close