OK18

Selvom overenskomstforhandlingerne først starter rigtigt i 2018, er forberedelserne allerede i gang. Hele forløbet omkring overenskomstforhandlingerne tager omkring et år – og det hele starter igen med optakt til næste forhandling formentlig i 2020.

Forhandlingerne starter

Socialpædagogerne udveksler krav med KL og Danske Regioner og forhandlingerne begynder.

Overenskomstforhandlingerne afsluttes

Socialpædagogerne og arbejdsgiverne afslutter (efter planen) forhandlingerne.

Medlemmerne stemmer om overenskomsten

Overenskomstresultatet sendes til urafstemning blandt Socialpædagogernes medlemmer.

Kravene udtages

Hovedbestyrelsen udtager de formelle krav til arbejdsgiverne ved årets overenskomst.

Medlemsmøder

På medlemsmøder indsamler Socialpædagogernes 10 kredse forslag til krav fra medlemmerne, som sendes til Socialpædagogernes hovedbestyrelse.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d