RIGSARKIVET: Flygtninge, indvandrere og udvandrere 1700-2015 (Kilder til Gymnasium og HF)

VELKOMMEN TIL RIGSARKIVETS TIDSLINJER

Rigsarkivets tidslinjer indeholder kilder, der fortæller om en central begivenhed i danmarkshistorien. Se alle Rigsarkivets tidslinjer på [kilderne.dk](https://kilderne.dk/laeringstilbud/tidslinjerne/).;xNLx;Tidslinjen ’Flygtninge, indvandrere og udvandrere 1700-2015’ indeholder tre spor (’Categories’): ’Ønsket eller uønsket i Danmark?’, ’Den danske udvandring til USA’ og ’Fremmed i Danmark: Jøderne’. Hvert spor indeholder en række sider med originale kilder. Siderne kommer i kronologisk rækkefølge på tværs af sporene. Ønsker du kun at arbejde med ét spor ad gangen, kan du i nederste højre hjørne klikke på skruenøglen og vælge det relevante spor under ’Categories’.;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;;xNLx;;xNLx;TIDSLINJEN OM FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG UDVANDRERE 1700-2015;xNLx;Flygtninge, indvandrere og hele integrationsproblematikken er blevet karakteriseret som en af vor tids største udfordringer. Men hvis man tror, at der er tale om en ny udfordring, så tager man fejl: store menneskevandringer har altid fundet sted – og både vandrere og modtagerlande har set det som en udfordring.;xNLx;;xNLx;Danmark har været modtager af flygtninge og immigranter, så længe det har eksisteret som et land. En meget stor del af de såkaldte ”etniske danskere” skal ikke spore deres slægt mange generationer tilbage, før de viser sig at have forfædre i udlandet. Tilsvarende har også danskere fra tid til anden søgt til andre lande, enten fordi de var forfulgte, eller fordi de så større og rigere muligheder for sig selv i andre lande. På denne tidslinje kommer du til at møde både mange af de mennesker, der gennem tiden er kommet til Danmark, og nogle af de danskere, der udvandrede fra Danmark.;xNLx;;xNLx;Ved hjælp af de originale kilder på denne tidslinje skal du undersøge, hvad det betyder for mennesker, når de vandrer: Hvordan bliver de modtaget af den oprindelige befolkning – modvilligt eller med åbne arme? Hvordan håndterer de selv det pludselig at stå midt i en fremmed kultur? Hvorfor kan mennesker finde på at tilbagelægge kolossale afstande for at slå sig ned et fremmed sted? Og kan man se ligheder mellem danskerne, der udvandrede, og de fremmede, der er kommet her til landet?;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;;xSTx;i;xETx;Ønsket eller uønsket i Danmark?;xSTx;/i;xETx;;xNLx;Mange fremmede er gennem tiden kommet til Danmark – enten i større grupper inden for en begrænset periode eller drypvis over længere tid. På dette spor af tidslinjen skal du arbejde med forskellige grupper af udlændinge, der er kommet til Danmark siden 1700. Det overordnede tema er, om disse flygtninge og indvandrere var ønskede eller uønskede i Danmark – og af hvem? Var der konkurrerende holdninger til indvandringen, alt efter hvilken gruppering i det danske samfund vi lytter til? Var embedsmænd, arbejdsgivere og ”den almindelige lønmodtager” altid enige?;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;;xSTx;i;xETx;Fremmed i Danmark: Jøderne;xSTx;/i;xETx;;xNLx;De første jøder fik lov at rejse ind i Danmark i slutningen af 1600-tallet. Egentlig måtte de ikke være her, for der var ikke religionsfrihed i Danmark. Alligevel fik de lov at bosætte sig i nogle helt bestemte byer, mest fordi kongen forventede, at de blev gode, skatteydende borgere. Senere fik jøderne større frihed til at nedsætte sig rundt om i landet og blev som regel også en velintegreret del af befolkningen. Men under krig og krise fik danskerne øje på det fremmede i jøderne. Hvorfor? Og med hvilke konsekvenser for jøderne? Det skal du undersøge i de originale kilder på dette spor. ;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;;xSTx;i;xETx;Den danske udvandring til USA;xSTx;/i;xETx;;xNLx;I de sidste tre årtier af 1800-tallet udvandrede mange danskere – især unge mænd – til USA. Perioden bliver kaldt den danske masseudvandringsperiode, fordi så mange valgte at forlade fædrelandet og starte på en frisk i det fremmede. Det var en kæmpestor beslutning, at forlade de kendte omgivelser, familie og venner til fordel for det ukendte. Her på tidslinjen skal du følge i hælene på nogle af de danskere, der omplantede sig til den amerikanske prærie – og undersøge hvad der gik godt og hvad der gik skidt for dem.;xNLx;;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;;xSTx;i;xETx;Hvad skal du undersøge?;xSTx;/i;xETx;;xNLx;På denne tidslinje skal du følge en række mennesker og befolkningsgrupper gennem Rigsarkivets originale kilder. Der er to overordnede temaer, som du skal lægge mærke til – uanset om du arbejder med de danske udvandrere eller indvandrerne til Danmark:;xNLx;- ”Push og pull” er det ene: de to engelske ord betegner de to grundlæggende årsager til, at en person vælger at vandre. ”Push” er det, der skubber ham/hende væk fra oprindelseslandet (fx arbejdsløshed, religiøs forfølgelse og krig), og ”pull” er det, der trækker ham/hende til det nye land (fx gratis jord, arbejde, familie og venner, eller måske bare muligheden for at leve i fred). Dette tema handler altså om, hvorfor folk vandrer.;xNLx;- Kulturmødet er det andet: vandreren oplever at komme til et nyt land, hvor samfundets struktur, kulturen, sproget og naturen er ukendt. Og befolkningen i det nye land tager imod en indvandrer, der er fremmed for dem. Hvad sker der, når to kulturer mødes på denne måde? Hvordan reagerer de to grupper på udfordringen? Dette tema handler altså om tiden efter vandringen.;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;KILDEKRITIK OG LÆRERVEJLEDNING;xNLx;[Guldbog om kildekritik](http://kildepakker.sa.dk/undervisning/wp-content/uploads/sites/12/2015/09/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf) indeholder en vejledning til eleverne om at arbejde kildekritisk. ;xNLx;[Lærervejledningen](https://www.sa.dk/undervisningfiler/2018/11/FlygtningeIndvandrereUdvandrere_laerervejledning_Gym.pdf) er en udførlig gennemgang af, hvordan temaet opfylder kravene til de faglige mål for historiefagets stx-bekendtgørelse, og hvordan eleverne kan arbejde med temaet. ;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;EN TIDSLINJE INDEHOLDER;xNLx;- En kort introduktion til temaet, som bør suppleres med yderligere tekst.;xNLx;- Makrohistoriske nedslag om de store begivenheder i historien. Indeholder originale kilder, læsevenlige udgaver og spørgsmål til kilderne.;xNLx;- Mikrohistoriske nedslag med den personlige vinkel på begivenheden. Indeholder originale kilder, læsevenlige udgaver og spørgsmål til kilderne.;xNLx;- Evt. “Tænk engang” nedslag. Indeholder små pudsige oplysninger om begivenheden.;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;KORT OM TIDSLINJERNE OG VÆRKTØJET TIKI-TOKI;xNLx;Rigsarkivets tidslinjer er gratis at bruge, hvis tekster og billeder overføres til andre medier, skal Rigsarkivet krediteres (nævnes som kilde).;xNLx;Tiki-Toki er et interaktivt tidslinjeværktøj, som bl.a. findes på Skoletube. Værktøjet er især godt til at give et visuelt historisk overblik. Tiki-Toki er et it-baseret supplement til undervisningen, som på én gang faciliterer elevernes fag-faglige, kildekritiske og digitale kompetencer.;xNLx;[Læs en vejledning til tidslinjerne her.](http://skoletubeguide.dk/project/tiki-toki/);xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;KOPIERING;xNLx;Vælger du at bruge materialet på anden vis, skal Rigsarkivet, fotografer og illustratorer naturligvis krediteres.;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;VÆLG DIT EGET VIEW;xNLx;På Tiki-Tokien kan du i venstre nederste hjørne vælge, om du hellere vil se tidslinjen i 2D. I højre nederste hjørne finder du et skruenøgleikon, som blandt andet gemmer på muligheden for at til- og fravælge temaer, søge på emneord og zoome.;xSTx;br;xETx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;HVEM ER VI;xNLx;Tidslinjens indhold er skrevet af Rigsarkivets skoleteam eller forskere ved Rigsarkivet. Skoleteamet arbejder kontinuerligt med at præsentere arkivernes mange kilder i undervisningsmaterialer, der bidrager til en dybere forståelse af Danmarks historie.;xNLx;Fotografer og illustratorer er angivet ved hvert enkelt billede. Rigsarkivet forbeholder sig ret til ændringer og tager forbehold for fejl. Rigsarkivet har så vidt muligt søgt at finde frem til rettighedshaverne til de anvendte illustrationer. Skulle du mene at eje nogle rettigheder, der ikke er blevet honoreret, bedes du henvende dig til Rigsarkivet.;xNLx;Har du kommentarer til tidslinjen, kan du sende dem til: skoletjeneste@sa.dk.

1700-01-01 00:00:00

Fremmed i Danmark: Jøderne

Der findes mange ord til at beskrive dét, at nogle mennesker har en lidt anden baggrund end flertallet i en befolkning. Jøderne har gennem deres lange historie i Danmark prøvet det hele. Til en begyndelse var det deres religion, så var det deres ”race” og nu er det deres etnicitet. Fælles for ordene er, at de har skullet bruges til at adskille det velkendte fra det fremmede. Men hvorfor er det vigtigt? Hvori består det fremmede egentlig? Og hvorfor kan det fremmede (i sig selv) virke skræmmende?

1700-01-01 00:00:00

Den danske udvandring til USA

I 2015 kom der 98.000 mennesker til Danmark, mens 49.000 forlod landet. Det er et kæmpestort skridt at skifte land – hvad driver så mange mennesker til at gøre det alligevel? Og hvordan bliver deres nye liv? I denne tidslinje skal du undersøge disse spørgsmål ved at følge i hælene på en række danske udvandrere til USA.

1700-01-01 00:00:00

Ønsket eller uønsket i Danmark?

Uanset om du hedder Jensen, Jønsson eller Cekic til efternavn, er der stor sandsynlighed for, at nogle af dine forfædre er indvandret til Danmark gennem de sidste par hundrede år. På dette spor af tidslinjen bliver du præsenteret for en række af de udlændinge, der i perioden 1700-2015 kom til Danmark. Og du skal undersøge, om de var ønskede eller uønskede – eller måske var de begge dele, afhængigt af, hvem man spurgte?

1720-01-01 00:00:00

Tænk engang… Religiøse flygtninge eller indvandrede specialister?

I begyndelsen af 1700-tallet var Fredericia en ung by med kun godt 50 år på bagen. Den var anlagt af kongen som militærby, men havde haft svært ved at tiltrække indbyggere. Det var en af grundene til, at kongen besluttede at gøre Fredericia til en religiøs fristad: Her måtte jøder og alle typer kristne slå sig ned. Det betød også, at der var mulighed for at invitere udenlandske specialister med en anden trosretning til at slå sig ned i Danmark. Det gjaldt for eksempel de franske huguenotter, der kom til Fredericia omkring 1720.

1760-02-26 00:00:00

Kartoffeltyskerne – ankomsten til heden

I årene omkring 1760 bosatte omkring 300 sydtyske familier sig på den jyske hede. Den lå uopdyrket hen, og den danske stat ville gerne have den udnyttet. Efter forgæves at have forsøgt at skaffe danske ”kolonister” til den øde og magre jord, indrykkede man annoncer i et par sydtyske aviser. Dér meldte mange sig som interesserede. Nu skal du kigge nærmere på, hvem de danske myndigheder gerne ville have til Danmark – og om de var parate til at tage imod dem, da de kom.

1795-01-01 00:00:00

Kartoffeltyskerne – 35 år efter koloniseringen

I alt bosatte omtrent 300 tyske familier sig på den jyske hede i årene efter 1759, men utilfredsheden med forholdene var stor fra mange af de tyske familiers side. Og de danske myndigheder var på den anden side utilfredse med mange af tyskernes indsats og deres opførsel. Det betød, at mange af tyskerne allerede i løbet de første hektiske år enten selv rejste bort igen eller blev udvist fra landet: I 1765 var kun knap 60 tyske kolonistfamilier tilbage i Danmark. De blev til gengæld også boende, men de var ikke altid lige populære – og det tog tid at blive integreret i den danske befolkning.

1802-03-11 00:00:00

Fristaden Fredericia

I 1600- og 1700-tallet var det ulovligt at være jøde i Danmark, for her skulle man tilhøre den samme religion som kongen, den evangelisk-lutherske. Men i Fredericia fik jøderne et fristed. Undersøg kilden og få et indblik i de vilkår, jøderne i og uden for Fredericia levede under.

1814-03-29 00:00:00

Tænk engang… Jødernes frihedsbrev

Jødiske mænd skal ifølge deres religion bede 3 gange om dagen i en synagoge. For jøder er det også vigtigt, at deres gravsteder ikke sløjfes. Derfor ønsker de deres døde begravet på en særlig mosaisk kirkegård.

1819-09-12 00:00:00

Jødefejde eller social og politisk uro? Afsnit 1

I september 1819 udbrød uroligheder med stenkast mod butiksruder og voldelige overfald på jøder flere steder i Danmark. I de to næste nedslag på tidslinjen skal du prøve at finde ud af, hvad jøderne havde gjort galt - hvis de da havde gjort noget galt?

1820-02-23 00:00:00

Jødefejde eller social og politisk uro? Afsnit 2

Efter at have fået et kig ind i en velstående købmands hjem i afsnit I, skal du nu på besøg med kongens foged hos en af uromagerne i forbindelse med jødefejden.

RIGSARKIVET: Flygtninge, indvandrere og udvandrere 1700-2015 (Kilder til Gymnasium og HF)

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode