Do i od Stalinizmu

Za czas „polskiego stalinizmu” generalnie uznaje się okres po przejęciu pełni władzy przez komunistów, czyli od wyborów 1947 r. do wydarzeń „polskiego Października” 1956 r. Ujmując problematykę w szerszym kontekście należy rozpocząć od 1944 r., czyli momentu, kiedy komuniści zaczęli realizować plan podporządkowania Polski w myśl ustaleń m.in. konferencji w Jałcie. Najszerszy kontekst uzyskamy zaczynając od momentu dojścia, ok. 1928 r., a następnie przejęcia przez Stalina pełni władzy w początku lat 30. XX w. Należy też pamiętać, że od 1919 r. – powstanie III Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) - Moskwa stała się światowym centrum zarządzania ruchem komunistycznym. Tym samym wszystkie partie komunistyczne, które ukształtowały się ostatecznie w okresie międzywojennym, w tym Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (od 1925 r. pod nazwą: Komunistyczna Partia Polski, rozwiązana decyzją Kominternu w sierpniu 1938 r. podczas wielkiej czystki w ZSRR). Po wybuchu II wojny światowej część komunistów polskich znalazła schronienie na terenach II RP okupowanych przez ZSRR ; od agresji III Rzeszy na kraje Europy Zachodniej w 1940 r. Stalin stopniowo reaktywował działalność polskich komunistów, żeby po napaści Niemiec na ZSRR przywrócić ich do łask (m.in. powstanie grupy inicjatywnej, która na ziemiach okupowanej Polski utworzyła w 1942 r. partię komunistyczną pod nazwą: Polska Partia Robotnicza)

1924-01-21 09:19:05

Śmierc Lenina, Stalin Sekretarzem Generalnym RKP(b)

Po śmierci Lenina Stalin objął stanowisko Sekretarza Generalnego RKP(b).

1934-12-01 09:19:05

Wielki terror

Wielki terror (wielka czystka, "jeżowszczyzna") były to zorganizowane przez Stalina represje w ramach których zabito ponad milion osób, głównie działaczy partii komunistycznej, urzędników państwowych i wojskowych.

1942-01-05 02:32:46

Utworzenie PPR

PPR założyli zrzuceni na spadochronach członkowie tzw. grupy inicjatywnej przeszkoleni w ZSRR. Ich zadaniem było reaktywowanie w okupowanej przez Niemców Polsce działalności komunistycznej.

1944-01-19 02:32:46

Rozwiązanie AK

rozwiązanie AK przez gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”.

1944-06-18 03:25:19

Utworzenie PKWN

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego został utworzony w Moskwie przez przedstawicieli sił komunistycznych i prokomunistycznych. PKWN był ośrodkiem władzy opozycyjnym wobec Rządu Polskiego w Londynie.

1944-07-22 12:33:51

Polska lubelska

Obszar między Bugiem a Wisłą znajdujący się pod kontrolą sił komunistycznych wspieranych przez sowietów.

1944-09-06 17:32:08

Dekret PKWN o reformie rolnej

Parcelacja gospodarstw o areale powyżej 50 ha (na ziemiach zachodnich powyżej 100 ha).

1944-10-07 13:58:32

Powołanie Milicji Obywatelskiej.

Milicja Obywatelska pełniła funkcje o charakterze policyjnym i była podporządkowana władzom centralnym. Oprócz typowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, czy zwalczanie przestępczości, była wykorzystywana do zdobycia władzy przez komunistów i utrzymania systemu ustrojowego.

1944-12-31 10:32:01

Powołanie Rządu Tymczasowego RP

Powołanie na mocy decyzji Krajowej Rady Narodowej Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej (na bazie PKWN). Jego premierem został sympatyzujący z PPR socjalista Edward Osóbka-Morawski. W rzeczywistości Rząd Tymczasowy RP został powołany decyzją Stalina, był to więc twór marionetkowy, konkurencyjny wobec Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

1945-01-01 12:45:00

Więzienie w Jaworznie

Centralny Obozu Pracy w Jaworznie dla więźniów politycznych.

Do i od Stalinizmu

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode