A múzeum története

1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák. A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide mindazt, amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették. A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyház és kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését. Mára a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Európa egyik legteljesebb egységben fennmaradt gyűjteménye, melyet évente több százezer látogató keres fel. Az időszalagon a múzeum történetének fontosabb állomásait mutatjuk be.

www.milev.hu

1909-12-01 20:58:06

1909 Alapítás

Mezei Ferenc javaslatára az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT) elhatározta a Zsidó Múzeum megalapítását, és alapszabályát kiegészítette a múzeumra vonatkozó pontokkal. Felhívásokat intéztek a zsidó közösséghez, melyben régi tárgyakat és dokumentumokat kértek.

1910-01-01 15:49:27

1910-1915: A gyűjtemény létrehozása

A múzeum történetének első évtizedében a gyűjtemény megalapozása volt a cél, ezért felhívásokat tettek közzé, melyben hitközségek, hevra kadisák és magánszemélyek történeti és művészeti régiségeit kérték. A gyűjtemény szépen gyarapodott, s egy Hold utcai bérelt lakásban, 1916. január 23-án a nagyközönség számára is megnyílt.

1916-01-23 14:40:45

1916: A múzeum megnyitása

1916. január 23. A múzeum első kiállításának megnyitása a Hold utca 23. sz. alatti bérelt helyiségben. A gyűjtemény ekkor 1500 tárgyból áll.

1916-05-05 15:49:27

1916: A Múzeum első katalógusa

A Múzeum első katalógusa 1916-ban jelent meg, 364 tárgy leírását tartalmazza, melyeket dr. Fabó Bertalan, ügyvéd, zenetörténész, dr. Kohlbach Bertalan nyelvész, folklorista, Mandl Bernát történész és dr. Weisz Miksa rabbi, vallástörténész készítettek. Ma is a gyűjteményben vannak az alábbi tárgyak:

1929-01-01 15:49:27

1929-1930: Átmeneti bezárás

A Hold utcai helyiség bérletét felmondták, ezért a gyűjteményt ideiglenesen a Wesselényi utcai zsidó polgári iskolában helyezték el.

1930-10-08 08:24:32

1930: Múzeumépítés

1931-10-04 14:40:45

1931: Perlmutter hagyaték

Perlmutter Izsák végrendeletében ingatlanokat (rákospalotai villáját és az Andrássy út 60. alatti bérházát) és képeket hagyott a múzeumra.

1931-11-15 14:40:45

1931: A Múzeum jelenlegi épületének felavatása

Enter story info here

1932-12-26 20:48:36

1932: Állandó kiállítás megnyitása

1932. december 26. Az új múzeumi kiállítás megnyitása az épület első emeleti termeiben.

1938-03-06 15:49:27

1938: Emancipációs kiállítás

Az 1938 tavaszán meginduló antiszemita törvénykezés mélyen megrázta a hazafias érzelmű, asszimilált zsidóságot. A kormányzathoz lojális zsidó vezetők, akikben rendíthetetlenül élt a magyar állam intézményeibe és a politikai elitbe vetett bizalom, a parlament mindkét házához és a kormányzóhoz intézett, történelmi, jogi és erkölcsi érveket felsorakoztató memorandumokkal, a magyar társadalom lelkiismeretét megszólító vitairatokkal igyekeztek a fenyegető veszedelmet elhárítani – sikertelenül. A Magyar Zsidó Múzeumban 1938 márciusában megrendezett „Emancipációs kiállítás” fellebbezés volt a közvéleményhez: az 1867-ben meghozott emancipációs törvény történeti előzményeinek, politikai, szellemi környezetének bemutatásával Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Deák Ferenc, Eötvös József jogegyenlőséget hirdető, szabadelvű humanizmusára apellált, pedig ekkor a magyar közgondolkodásban ezeket az eszméket már csak egy háttérbe szorult, elenyésző kisebbség képviselte.

A múzeum története

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d