VHM90 10 jaar

Overzicht Vereniging het Museum Winterswijk laatste jaren

Ontwikkelingen binnen onze Vereniging vanaf 2009

2009-01-01 14:28:34

Even terug in de tijd.

"Dem Kaiser zur Ehr, dem Reiche zur Wehr" een Winterswijker in dienst van de Duitse keizer.

2009-04-01 21:25:45

Ontstaan Museum

Genesis

2009-10-01 19:51:43

80 jaar Vereniging Het Museum Winterswijk

VHM 80 jaar,

2009-11-26 14:27:55

Jubileum Vereniging het Museum 2009

Stichting Freriks was een stichting gevestigd in Winterswijk in de Achterhoek. Zij droeg zorg voor het onderhoud van een streekmuseum en de daarbij horende heemtuin en kinderboerderij. Tot december 2011 hingen in het museum drie vroege werken van Piet Mondriaan, die een gedeelte van zijn jeugd in Winterswijk gewoond heeft. Daarnaast hingen er werken van diens vader Pieter Cornelis en van Mondriaans oom en leermeester Frits Mondriaan. Ook waren er enkele gerestaureerde werken van Max van Dam te vinden.

2010-06-01 07:21:27

Tentoonstelling Piet te Lintum

Mooi, Mooi, Vereniging was nog actief met het ontwikkelen van exposities. Dit keer Piet te Lintum. Piet te Lintum (Aalten, 13 januari 1909 – Winterswijk, 1 mei 1985) was een columnist, illustrator, tekenaar en kunstschilder. Hij heeft een groot aantal landschappen en dorpstaferelen geschilderd van zijn geboortestreek Achterhoek . Hij wordt daarom ook weleens de "schilderende ambassadeur van de Achterhoek" genoemd.

2010-06-30 00:00:00

Mondriaan gestolen

Schilderijroof in Freriks Net als vele andere betrokkenen bij museum, kinderboerderij en heemtuin is ook het bestuur van de Stichting Freriks verdrietig over de brute diefstal in juni van dit door Piet Mondriaan geschilderde werk. Wij hadden de hoop en verwachting dat ons alarmsysteem in het pand voldoende veiligheid zou bieden maar dat is dus niet uitgekomen. Inmiddels hebben we besloten om nog meer in veiligheid te investeren, al is het uiteraard jammer dat met het geld dat daarmee is gemoeid ook andere plannen hadden kunnen worden verwezenlijkt. Alhoewel de verzekering zal uitkeren is de emotionele waarde veel hoger dan het bedrag dat nu uitgekeerd zal worden. Wij hopen vurig dat het schilderij toch nog (ongeschonden) boven water zal komen.

2010-08-13 00:01:45

Protest tegen sluiting Freriks.

Film van groots protest tegen de sluiting van Freriks. Voor velen; toen waren we nog jong en men had het nog nooit eerder meegemaakt dat er zoveel belangstelling was voor een ledenvergadering van Vereniging Het Museum en de Geologische Vereniging in Winterswijk. Op donderdagavond 28 oktober kwamen de leden bij elkaar in de grote zaal van de Harmonie aan de Groenloseweg, Winterswijk. Men had de leden opgeroepen voor deze extra ledenvergadering om in actie te komen tegen de door de gemeente Winterswijk aangekondigde bezuiniging. De Stichting Freriks raakt daardoor 40% van de jaarlijkse subsidie kwijt. Ook wordt de huur van het museumgebouw, eigendom van de gemeente Winterswijk, per 1 januari 2012 opgezegd.

2011-03-31 16:22:07

Voor straf op straat!!

Gevolgen van de bezuiniging Nu de bezuinigingsoperatie van de gemeente onomkeerbaar is heeft het bestuur van de stichting zich beraden over hoe nu verder. Met de korting van 40 % en de opzegging van de huur is het zeker dat een museum bij Freriks niet langer mogelijk is. Herbezinning op de overblijvende gelden en mogelijkheden heeft het bestuur doen besluiten dat het arbeidskontrakt met Paul en Francien aan het eind van 2011 beëindigd wordt. Wij hebben dit met hun in goed overleg besproken. In 2012 zullen nog de kosten van verwarming, licht en beveiliging betaald kunnen worden; het openhouden van het museum zal in 2012 met vrijwilligers moeten gebeuren. Ook bij de kinderboerderij zijn 16 uren bezuinigd en wordt nu al met de inzet van meer vrijwilligers getracht dezelfde faciliteiten aan onze bezoekers te bieden als voorheen.Ook hier moet naar andere geldstromen van buitenaf gezocht worden om nog een rendabele openstelling mogelijk te maken. Wij zijn nog niet uit de problemen en zullen uw hulp nog hard nodig hebben. Wim Lobeek/voorzitter Stichting Freriks

2011-11-21 12:28:56

Moet dit het worden?

Bakkerij, moet dit nog wat worden? Bezichtiging Bakkerij en Winkel aan de Meddosetraat. Het nieuwe thuis van voor tentoonstellingen en een bakkerijmuseumpje.

2012-04-17 08:57:54

Afscheid bestuur Stichting Freriks

Een bloemetje aan de betuursleden van Stichting |Freriks. De Stichting wordt samengeveogd met Stichting Exploitatie.

VHM90 10 jaar

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d