Hanes y We Gymraeg

Llinell amser o hanes y we a'r rhyngrwyd Gymraeg o'ch safbwynt chi, y bobol wnaeth ei ddefnyddio a'i adeiladu.

Mae hon yn hanes wedi ei ffurfio gan bobl y we, y rhithfro, am fis yn nechrau 2014 gofynwyd i bobl ychwanegu cerrig milltir, digwyddiadau neu brofiadau pwysig, neu gynnwys ar y we oedd yn arwyddocaol un ai'n bersonol iddyn nhw, neu'n ehangach. ;xNLx;;xNLx;Roedd cyfle cyfyngedig i gyfrannu yn ;xSTx;a href="http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/84932/Hanes-y-We-Gymraeg/";xETx;syth ar y llinell amser;xSTx;/a;xETx;, ar ;xSTx;a href="https://twitter.com/search/realtime?q=%23hanesywegymraeg";xETx;Twitter;xSTx;/a;xETx;, ;xSTx;a href="https://www.facebook.com/pages/Hanes-y-We-Gymraeg/472968482761205";xETx;Facebook;xSTx;/a;xETx;, ar ;xSTx;a href="http://hanesywegymraeg.com";xETx;y wefan;xSTx;/a;xETx; ac mewn sesiwn arbennig yn ;xSTx;a href="http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_-_Ionawr_2013";xETx;Hacio'r Iaith;xSTx;/a;xETx;. ;xSTx;br;xETx; Gofynwyd hefyd i gyfranwyr geisio rhoi dolen i'r ffynhonnell fel bod pawb yn gallu darllen rhagor. ;xNLx;;xNLx;Rhedodd y prosiect rhwng dechrau Ionawr a'r 8fed o Chwefror gan gynnwys cyflwyniad yn y Llyfrgell Genedlaethol ar y 6ed Chwefror fel rhan o ;xSTx;a href="http://www.llgc.org.uk/index.php?id=5953&L=1";xETx;arddangosfa Dot Dot Dash: Cymru'n Cyfathrebu;xSTx;/a;xETx;.;xNLx;;xNLx;Darllenwch ragor a thrafodwch ar: ;xSTx;a href="http://hanesywegymraeg.com";xETx;http://hanesywegymraeg.com;xSTx;/a;xETx;

Erthygl ar y We yn Barddas

Cyhoeddwyd erthygl ar y we yn Barddas. Fe'i danfonwyd gan yr awdur (Robin Llwyd ab Owain) i Welsh-L fel drafft, fel atodiad i'r ebost (gweler y ddolen isod).

Blog-gwrdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cynhaliwyd blog-gwrdd, sef digwyddiad i flogwyr Cymraeg gwrdd a thrafod, ym Mhabell Cymdeithas Meddalwedd Cymraeg yn Eisteddfod Abertawe.

Heno yn cyflwyno'r We

Dau Siân yn cyflwyno'r we i wylwyr Heno yn nyddiau'r modem. Dyddiad ansicr ond dechrau 1996.

Chwilotydd

Cymdeithas yr Iaith yn lansio 'Chwilotydd' - peiriant chwilio i ganfod tudalennau Cymraeg ar sail algorithm MAE + (SYDD / SY / SY'N) + (YDY, YDI, YW). Datblygwyd gan @stanno fel addasiad o Cercador (Catalaneg) gan Vilaweb/Infopista Dolen i wefan Chwilotydd ar Archive.org

Rhestr ebost "Gwreiddiau' ar Roootsweb.com

Dechreuwyd y rhestr gan Alwyn ap Huw er mwyn trafod hel achau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Adran Gymraeg ar Rootschat.com

Datblygiad pellach i'r Gymraeg ar wefannau achau drwy sefydlu adran Gymraeg ar y negesfwrdd.

Dyddiad geni'r we

"Un dyddiad allweddol yw 6ed AWst 1991 - y diwrnod lle rhoddwyd dolenni i'r egin-gôd cyfrifiadurol ar gyfer y www ar y grwp trafod alt.hypertext discussion fel bod eraill yn gallu ei lawrlwytho a chwarae efo fo. Ar y diwrnod hwnnw aeth y we yn fyd eang."

Dechrau cyfieithu Twitter i'r Gymraeg

Ar y diwrnod hwn cafodd defnyddwyr Twitter ebost yn nodi bod y ganolfan gyfieithu nawr yn agored ar gyfer cyfieithu Twitter i'r Gymraeg.

Eitem Wedi 7 am y we Gymraeg

Eitem gan Heledd Cynwal yn cyfweld â nifer o bobol ("gwe-feistri" mae hi'n eu galw) oedd yn rhedeg gwefannau yn 2005. Mae dyddiad y clip yn aneglur ond tua Chwefror 2005 o'r dyddiadau ar y gwefannau ynddo.

LANSIO BBC CYMRU'R BYD

Ar ddiwrnod Gŵyl Dewi yn 2000, lansiwyd gwasanaeth Cymraeg ar lein BBC Cymru. Daeth yr enw "Cymru'r Byd" yn dilyn cystadleuaeth ar raglen Hywel Gwynfryn - fe newidiwyd enw'r gwasanaeth i /cymru yn 2008

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close