A historia da Terra

Dende que se formou hai 4600 millóns de anos, a historia da Terra divídese para o seu estudo en EÓNS , ERAS e PERÍODOS.

Neste eixo cronolóxico aparecen os acontecementos xeolóxicos máis importantes de cada era e os seres vivos que apareceron en cada unha delas.;xNLx;Existen catro ERAS: Precámbrica, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica.;xNLx;En cada unha delas hai diferentes períodos nos que se destacan acontecementos xeolóxicos, e relacionados coa aparición da vida e coa evolución dos seres vivos.;xNLx;

144000000 BC-12-30 21:24:41

PERÍODO 3: CRETÁCICO 144 - 65 m.a.

Panxea completa a súa división nos continentes actuais, aínda que as súas posicións non eran as mesmas que hoxe.

2000000 BC-12-26 00:47:31

PERÍODO 2: CUATERNARIO

O período cuaternario divídese en PLEISTOCENO e HOLOCENO

213000000 BC-12-30 21:22:35

PERÍODO 2: JURÁSICO 213 - 144 m.a.

A principios do Xurásico, Panxea rómpese, dando lugar a dous grandes continentes: Laurasia ao norte e Gondwana ao sur.

248000000 BC-12-25 21:28:15

PERÍODO 1: TRIÁSICO 248 - 213 m. a.

Comezan os movementos de ruptura que provocan a fragmentación de Panxea.

286000000 BC-12-30 21:21:09

PERÍODO 6: PÉRMICO 286 - 248 m.a.

Case todas as masas de Terra están reunidas nun gran continente chamado PANXEA, situado sobre o ecuador e que se extende cara aos polos.

360000000 BC-12-30 21:19:43

PERÍODO 5: CARBONÍFERO 360 - 286 m.a.

É unha época de grande actividade oroxénica, xa que as terras que formarían o supercontinente Panxea fóronse reunindo. Gondwana colisiona con Laurentia dando como resultado a oroxenia Herciniana en Europa

408000000 BC-12-30 21:18:11

PERÍODO 4: DEVÓNICO 408 - 360 m.a.

O periodo Devónico é unha época de grande actividade tectónica. Haibí só dúas masas de terra principais: Laurentia, que corresponde a actual América, Europa e parte de Asia e Gondwana, que comprendía a América do Sur, África, Australia, India e Antártida. Pequenos mares e o profundo e enorme océano Panthalassa, cubren o resto do planeta.

438000000 BC-12-25 23:13:46

PERíODO 3: SILÚRICO 438 - 408 m.a

O período Ordoviciano terminou nunha extinción en masa e foi seguido polo Siluriano, que durou de 437 a 408 millóns de anos. Durante o Silúrico Gondwana continuou o seu lento percorrido cara o sur. Ao fundirse os glaciares, prodúxose un elevamento do nivel do mar. Ten lugar a 3ª gran extinción na que se estima que desapareceron o 77% das especies. As causas non terminan de esclarecerse, aínda que se sospeita do enfriamento global non se descarta a posibilidade dun impacto extraterrestre.

4500000000 BC-12-30 21:08:06

ERA PRECÁMBRICA

O Precámbrico é a etapa máis longa da historia da Terra. Comeza hai 4.600 millóns de anos, e remata co comezo do eón Fanerozoico, hai 570 millóns de anos. Esto significa que ocupa 8/9 do tempo. Fórmase a Terra e enfríase gradualmente. A atmósfera carece de osíxeno. Aparece a primeira bacteria. Aparecen e se reproducen as algas verde-azuladas ou cianófitas que dan lugar a unha atmósfera rica en osíxeno. Desenvólvense os protistas. Aparecen as plantas mariñas e os primeiros animais como gusanos e medusas.

505000000 BC-12-25 23:12:16

PERIODO 2: ORDOVÍCICO 505-438 m.a.

Aparecen os primeiros crustáceos . Primeiro aparecen uns vertebrados similares aos peixes, carecen de aletas e mandíbulas

590000000 BC-12-30 21:11:48

PERÍODO 1: CÁMBRICO 590-505 m.a.

O Cámbrico é o primeiro periodo da era Paleozoica. Con él, comeza o eón Fanerozoico, ou da vida visible. Abarca dende hai, 590 ata 505 millóns de anos. Durante éste periodo orixínanse numerosos moluscos e caracois. Son característicos do cámbrico os TRILOBITES. As forzas internas da Terra fan que o supercontinente PANNOTIA se fragmente, dando orixe aos continentes de Laurentia , Baltica, Siberia e Gondwana, que máis tarde se recombinan para formar PANXEA.

65000000 BC-12-26 00:08:38

PERÍODO 1: TERCIARIO 65 - 2 m.a.

PALEOCENO, EOCENO, OLIGOCENO, MIOCENO e PLIOCENO son as divisións do Período Terciario

A historia da Terra

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close