Søren Kierkegaard

I anledningen af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag, har Kolding Bibliotekerne udarbejdet en digital tidslinje. Tidslinjen skal give et indblik i Søren Kierkegaards private liv, hans forfatterskab, den historiske samtid i Danmark og samtidige personligheder.

Opbyggelige Taler

I denne periode udgav Kierkegaard følgende opbyggelige Taler: 16. maj: 'To opbyggelige Taler', 16. oktober: 'Tre opbyggelige Taler' og 6. december: 'Fire opbyggelige Taler'. Alle udgivet i Søren Kierkegaards eget navn.

Johan Ludvig Heiberg

Dansk dramatiker og chef for Det Kongelige Teater 1849–1856. Søn af Thomasine Gyllembourg og A.P. Heiberg. Blandt andet kendt for at have skrevet skuespillet ’Elverhøi’ i 1828.

J. Th. Lundbye

Malede primært landskaber. Senere i Johan Thomas Lundbyes karriere blev dyremotiver også en stor del af hans kunstneriske virke. Lundbye meldte sig frivilligt til treårskrigen, men han døde af et vådeskud, inden han nåede i kamp.

Søren Kierkegaard fødes

Blev født i faderens ejendom på Nytorv i København som den yngste af en søskendeflok på syv. Faderen, Michael Kierkegaard (1756-1838) kom oprindelig fra Sædding i Vestjylland, men han tog som 12-årig til København for at komme i lære. Her blev han gift med Kirstine Nielsdatter Røyer, som døde knap 2 år senere. Michael Kierkegaard indledte derefter et forhold til husets tjenestepige,Ane Sørensdatter Lund (1768-1834). De blev gift i april 1797, og de fik sammen syv børn heriblandt Søren Kierkegaard.

Broderen, Søren Michael, dør

Døde som 12-årig efter et slag i hovedet under leg i skolegården. Født d. 23. marts 1807.

Søsteren, Maren Kristine, dør

Dør som 24-årig af alvorlige krampe. Født 7. september 1797. Ugift og ingen børn.

Kierkegaard konfirmeres

Konfirmeres af J.P. Mynster i Trinitatis Kirke.

Bliver student fra Borgerdydskolen

Præcis dato vides ikke. Bliver student i slutningen af september eller oktober med førstekarakter i samtlige fag.

Søsteren, Nicoline Kristine, dør

Født d. 25. oktober 1799. Gift med Johan Christian Lund. Hun døde i barselsengen efter fødslen af sit 5. barn, som var dødsfødt.

Af en endnu Levendes Papirer

- Udgivet mod hans Villie af S. Kjerkegaard. Et essay der oprindelig var tænkt som en anmeldelse af H.C. Andersens roman ’Kun en Spillemand’ fra 1837. Den er ifølge Kierkegaard delvis mislykket, fordi den mangler ”Livs-Anskuelse”. Imidlertid indeholder skriftet også et par sider, der i høj grad roser Andersen.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close