Søren Kierkegaard

I anledningen af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag, har Kolding Bibliotekerne udarbejdet en digital tidslinje. Tidslinjen skal give et indblik i Søren Kierkegaards private liv, hans forfatterskab, den historiske samtid i Danmark og samtidige personligheder.

1770-11-19 00:00:00

Bertel Thorvaldsen

En af de største billedhuggere i den danske guldalder. Blandt hans mest kendte værker er skulpturerne med motiv fra den antikke mytologi, og mest kendt er han for sin skulptur af ’Jason med det gyldne Skind’.

1773-11-04 00:00:00

Thomasine Gyllembourg

Thomasine Gyllembourg var en af guldalderens største og mest produktive forfattere, og hun lagde grunden til dansk kvindelitteratur. Hendes fortællinger har oftest hverdagens temaer som udgangspunkt. ’En Hverdags-Historie’ er en af hendes mest kendte fortællinger.

1774-03-05 00:00:00

C.E.F. Weyse

Christoph Ernst Friedrich Weyse var komponist og organist. Han er kendt for sine sange og salmer til tekster af N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann. Weyse har blandt andet komponeret musikken til ’I østen stiger solen op’, ’Det er så yndigt at følges ad’ og ’Julen har bragt velsignet bud’.

1775-11-08 00:00:00

J.P. Mynster

Jakob Peter Mynster var dansk teolog. Han blev i 1834 Sjællands biskop. Mynster var præst i den menighed, familien Kierkegaard var en del af. Søren Kierkegaard havde i mange år stor respekt for Mynster – både personligt og fagligt. Kierkegaards forhold til og respekt for Mynster ændrede sig dog til det modsatte op til og efter Mynsters død.

1778-11-14 00:00:00

Adam Oehlenschläger

Oehlenschläger var guldalderdigter og forfatter af skuespil, mange forbinder ham med det berømte digt ’Guldhornene' og med Danmarks nationalsang, ’Der er et yndigt Land’.

1778-11-14 00:00:00

Steen Steensen Blicher

Præst men mest kendt for sine digte og noveller. Han skrev blandt andet 'Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog', 'Sildig Opvaagnen', 'Hosekræmmeren' og 'Præsten i Vejlbye'.

1783-01-02 00:00:00

C.W. Eckersberg

Christoffer Wilhelm Eckersberg var dansk kunstmaler. Han underviste elever, som hørte til guldalderens mest anerkendte kunstnere. Eckersberg er hovedsagligt kendt for sine portrætter af det københavnske borgerskab.

1783-09-08 00:00:00

N.F.S. Grundtvig

Nikolai Frederik Severin Grundtvig er en af de personer der, udover Søren Kierkegaard, har præget den danske udvikling i stor grad. Dette skete som præst, salmedigter, pædagogisk forfatter, skolemand, filolog, politiker og samfundsdebattør.

1785-07-18 00:00:00

F.C. Sibbern

Frederik Christian Sibbern var dansk forfatter, filosof og psykolog. Han underviste blandt andet Søren Kierkegaard i filosofi, og han var med til at bedømme Kierkegaards afhandling.

1786-09-11 00:00:00

Friedrich Kuhlau

Tysk-dansk komponist som blandt andet er kendt for sin musik til ’Elverhøi’ og operaen ’Lulu’.

1789-05-28 00:00:00

B.S. Ingemann

De fleste kender Bernhard Severin Ingemann som salmedigter, men han har også skrevet andre litterære genrer som digte, dramaer, romaner, eventyr og noveller. Ingemann skrev blandt andet ’Nu titte til hinanden’, ’Eventyr og Fortællinger’ og ’Morgenstund har guld i mund’.

1791-12-14 00:00:00

Johan Ludvig Heiberg

Dansk dramatiker og chef for Det Kongelige Teater 1849–1856. Søn af Thomasine Gyllembourg og A.P. Heiberg. Blandt andet kendt for at have skrevet skuespillet ’Elverhøi’ i 1828.

1794-03-21 00:00:00

Poul Martin Møller

Dansk forfatter, digter og filosof. Hans foretrukne udtryksform var satire og parodi. Aktiv i stiftelsen af studenterforeningerne i 1820. Poul Martin Møller var blandt andet til stor inspiration for Søren Kierkegaard.

1800-12-04 00:00:00

Emil Aarestrup

Uddannet læge men mest kendt for sine erotiske digte. Aarestrup fik ikke meget opmærksomhed i sin samtid, hvor hans første digtsamling blot blev solgt i 40 eksemplarer. Først i nyere tid blev han anerkendt for sine digte.

1801-04-02 00:00:00

Slaget på Reden

Et søslag mellem den britiske flåde og den dansk-norske flåde. Slaget fandt sted uden for København. Det danske nederlag ødelagde landets flåde. De efterfølgende fredsforhandlinger tvang det danske rige til at opgive sin neutralitet i Revolutionskrigene.

1801-06-24 00:00:00

Jørgen Sonne

Jørgen Sonne var én af guldaldermalerne. Sonne beskæftigede sig meget med dyremotiver, men blev efterhånden optaget af slagscener. Han udførte ligeledes frisen på Thorvaldsens Museums ydre mure, denne fortæller om Bertel Thorvaldsens hjemkomst fra Rom i 1838.

1804-03-20 00:00:00

Wilhelm Bendz

Del af den første generation af guldalderkunstnere. Bendz uddannede sig under C.W. Eckersberg. Hans kunstneriske virke tæller malerier som ’Et tobaksselskab’, ’Kunstner i Fincks kaffehus i München’ og 'Waagepetersenske familiebillede'. Hans tidlige død betyder, at hans produktion er begrænset.

1804-04-02 00:00:00

H.C. Andersen

De fleste kender Hans Christian Andersen for hans verdensberømte eventyr. H.C. Andersen er oversat til ca. 125 sprog. Mindre kendt er han for sine papirklip - det menes desuden, at han opfandt det flettede julehjerte.

1804-11-03 00:00:00

Constantin Hansen

Dansk historiemaler. Hansen forsøgte at genoplive et nationalt historiemaleri med baggrund i nordisk mytologi, som det ses i f.eks. ’Ægirs Gæstebud’. Desuden udførte han mange altertavler og portrætter.

1805-05-14 00:00:00

J.P.E. Hartmann

Johan Peter Emilius Hartmann var en af tidens største komponister, og hans værker rummer flere stilarter. Han har blandt andet komponeret ’Vølvens spådom’, ’Liden Kirsten’ og musikken til ’Blomstre som en Rosengaard’.

1805-08-21 00:00:00

August Bournonville

Dansk balletdanser, koreograf og balletmester. Den Kongelige Ballets internationale ry skyldes blandt andet det repertoire, han efterlod, og som stadig bliver danset i dag, herunder ’Sylfiden’, ’Napoli’ og ’Et Folkesagn’.

1807-03-31 00:00:00

Henrik Rung

Komponist, sangpædagog og dirigent. Han er kendt for sine nationale sange såsom ’Moders navn er en himmelsk lyd’, ’I Danmark er jeg født’ og 'I al sin glans stråler solen'.

1807-09-02 00:00:00

Københavns bombardement

Engelsk angreb på Danmark med det formål at briterne skulle overtage den danske flåde. Danmark tabte og briterne kunne sejle hjem med hele den danske flåde som sit krigsbytte.

1808-03-13 00:00:00

Christian d. 7. dør

Født d. 29. januar 1749. Regerede fra d. 14. januar 1766 til sin død. Christian d. 7. var også kendt som den gale konge. Netop på grund af kongens sindssygdom foretoges alle regeringsbeslutninger i hans tid af dem, som stod ham nærmest. Tronen arves af Frederik d. 6.

1808-03-29 00:00:00

Branden på Koldinghus

Efter englændernes bombardement af København i 1807, indgik Danmark i en alliance med Frankrig. Napoleon 1. sendte 30.000 franske og spanske soldater til Danmark. Mange soldater blev indkvarteret på Koldinghus. Under denne indkvartering opstod der brand. Brandens volsomme omfang skyldtes dog i stor grad de to lokale brandvagters svigt. Den ene var blevet hjemme uden at melde sig syg, og den anden var heller ikke til stede. Den voldsomme brand efterlod Koldinghus i ruiner.

1809-05-13 00:00:00

Emil Horneman

Komponist og musikhandler. Blandt andet kendt for at have komponeret musikken til ’Dengang jeg drog af sted’ og ’Højt fra træets grønne top’ - begge med tekst af Peter Faber.

1810-05-12 00:00:00

H.C. Lumbye

Komponist og dirigent. Sandsynligvis den internationalt mest kendte danske dansekomponist fra 1800-tallet. Hans Christian Lumbye komponerede blandt andet ’Champagnegaloppen’ til Tivolis 2 års fødselsdag d. 15. august 1845.

1810-05-19 00:00:00

Orla Lehmann

Dansk jurist og politiker. Han var stor mostander af enevælden og medstifter af dagbladet ’Fædrelandet’ og senere af ’Bondevennernes Selskab’.

1810-05-26 00:00:00

Christen Købke

Maler. Undervist af blandt andre C. W. Eckersberg. Hans primære motiver var landskaber og portrætter såsom 'Efterårsmorgen ved Sortedamssøen’, ’Parti uden for den nordre Kastelsport’ og portræt af ’Frederik Hansen Sødring’. En forkølelse udviklede sig til lungebetændelse, og Købke døde i en tidlig alder.

1810-08-20 00:00:00

Danmarks første sparekasse

Med beliggenhed i det sydvestlige Sjælland åbnede Danmarks første sparekasse: Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn. Formålet var at give almuen mulighed for at sikre deres opsparing.

1810-10-07 00:00:00

Peter Faber

Dansk digter og sangskriver. Blandt andet kendt for sangtekster som ’Den gang jeg drog af sted’, ’Højt fra træets grønne top’ og ’Sikken voldsom trængsel og alarm’.

1810-12-24 00:00:00

Wilhelm Marstrand

Maler og tegner som gennem sin kunst formidlede hverdagslivet til det brede publikum. Derudover lavede han portrætter af det københavnske borgerskab. Marstrands malerier og tegninger nyder stadig samme popularitet nu, som i hans egen levetid.

1812-11-22 00:00:00

Johanne Luise Heiberg

Skuespillerinde, sceneinstruktør og forfatterinde. Hun var 1800-tallets store kvindelige stjerne og spillede fra 1826 til 1864 mere end 275 roller. Gift med Johan Ludvig Heiberg.

1813-01-05 00:00:00

Den danske stat går bankerot

Statsbankerotten skyldtes finanskrisen i Den danske stat efter Napoleonskrigene.

1813-05-05 00:00:00

Søren Kierkegaard fødes

Blev født i faderens ejendom på Nytorv i København som den yngste af en søskendeflok på syv. Faderen, Michael Kierkegaard (1756-1838) kom oprindelig fra Sædding i Vestjylland, men han tog som 12-årig til København for at komme i lære. Her blev han gift med Kirstine Nielsdatter Røyer, som døde knap 2 år senere. Michael Kierkegaard indledte derefter et forhold til husets tjenestepige,Ane Sørensdatter Lund (1768-1834). De blev gift i april 1797, og de fik sammen syv børn heriblandt Søren Kierkegaard.

1814-01-14 00:00:00

Freden i Kiel

Med Freden i Kiel afsluttede Napoleonskrigene for Danmarks del. Fredstraktaten underskrives i Kiel d. 14. januar 1814, og Danmark mistede dermed Norge til Sverige.

1814-07-29 00:00:00

Almueskolen grundlægges

To love om almueskolevæsenet af 29. juli 1814 henholdsvis på landet og i købstæderne satte skel i den danske skoles historie. Alle børn blev nu undervisningspligtige fra de var syv, til de skulle konfirmeres. Det var undervisningspligt, der indførtes – ikke skolepligt. Dette var starten på folkeskolen.

1817-02-22 00:00:00

Niels W. Gade

Komponist, dirigent og organist. Niels Wilhelm Gade repræsenterer dansk musikalsk højromantik. Gennem mere end 40 år var han en af de mest dominerende skikkelser i dansk musikliv. Han komponerede blandt andet ’Elverskud’.

1817-04-04 00:00:00

P.C. Skovgaard

Portræt- og landskabsmaler Peter Christian Skovgaard var en af landets mest efterspurgte kunstnere i guldalderen. Han malede eksempelvis ’Bøgeskov i maj’ og ’Møns Klint’.

1818-08-01 00:00:00

Nationalbanken bliver oprettet

Blev oprettet som et privat aktieselskab og fik af Frederik 6. eneret på at udstede sedler. Nationalbanken skulle være uafhængig af staten. Dette skyldtes, at erfaringer fra bl.a. statsbankerotten havde vist, at det var for farligt at lade staten stå for seddeludstedelsen.

1818-09-01 00:00:00

J. Th. Lundbye

Malede primært landskaber. Senere i Johan Thomas Lundbyes karriere blev dyremotiver også en stor del af hans kunstneriske virke. Lundbye meldte sig frivilligt til treårskrigen, men han døde af et vådeskud, inden han nåede i kamp.

1819-05-21 00:00:00

Første danske dampskib

Danmarks første dampskib hed Caledonia. Hun sejlede som postdamper mellem København og Kiel fra 1819. Caledonia var en hjuldamper, og skibet købt brugt i England. Længden var 30 meter og maskinkraften 28 hk.

1819-09-14 00:00:00

Broderen, Søren Michael, dør

Døde som 12-årig efter et slag i hovedet under leg i skolegården. Født d. 23. marts 1807.

1819-10-26 00:00:00

Meïr Aron Goldschmidt

Forfatter, satiriker og politisk iagttager. Udgav vittighedsbladet ’Corsaren’ fra 1840-1846, hvor blandt andet 'striden om Kierkegaard' fandt sted på opfordring af Kierkegaard selv.

1820-07-16 00:00:00

Studenterforeninger startes

Oprettet til Videnskabeligheds og Brodersinds Fremme på foranledning af blandt andre Christian Winther.

1822-03-15 00:00:00

Søsteren, Maren Kristine, dør

Dør som 24-årig af alvorlige krampe. Født 7. september 1797. Ugift og ingen børn.

1828-04-20 00:00:00

Kierkegaard konfirmeres

Konfirmeres af J.P. Mynster i Trinitatis Kirke.

1830-10-01 00:00:00

Bliver student fra Borgerdydskolen

Præcis dato vides ikke. Bliver student i slutningen af september eller oktober med førstekarakter i samtlige fag.

1830-10-30 00:00:00

Indskrives på Københavns Universitet

Indskrives som teologisk student.

1830-12-13 00:00:00

Mathilde Fibiger

Forfatterinde der gennem sin litteratur blandt andet kæmpede for kvindens indre frigørelse og stillede samfundsproblemer til debat. Skrev eksempelvis ’En skizze efter det virkelige Liv’ og ’Minora’.

Søren Kierkegaard

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close