Akademické gymnázium, Praha

Akademické gymnázium v Praze je nejstarší fungující střední školou ve střední Evropě.

Práce vznikla pro projekt Národní knihovny ČR. Vypracovali studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Barbora Dokoupilová, Veronika Ochová, Vendula Strejcová, Petr Ulrich a Eva Zörnerová). Více o projektu na www.knihyznovunalezene.eu;xNLx;.;xNLx;;xNLx;Tato interaktivní časová osa znázorňuje historii Akademického gymnázia v Praze od jeho založení až po současnost. Na ose lze nalézt nejen důležité mezníky v historii instituce, nýbrž také zásadní historické události, jež školu ovlivnily, a významné osobnosti, jež se na Akademickém gymnáziu věnovaly studiu či výuce.;xNLx;.;xNLx;;xNLx;PROMO VIDEO AKADEMICKÉHO GYMNÁZIA:;xNLx;https://www.youtube.com/watch?v=Ul3j_pq1c6o;xNLx;;xNLx;VIDEO O OKOLÍ AKADEMICKÉHO GYMNÁZIA:;xNLx;https://www.youtube.com/watch?v=v80_rlXbeT0;xNLx;.;xNLx;Zdroje:;xNLx;• Akademické gymnázium (Praha, Česko). In: PROVENIO - Knihovna Národního muzea;xNLx;;xNLx;[online]. [cit. 2016-11- 14]. Dostupné z:;xNLx;;xNLx;http://opac.nm.cz/authorities/42196;jsessionid=1806E13E7A8F6364DA4094534F21CB3D?lo;xNLx;;xNLx;cale=cs#?locale=cs&id=BDAcWsD3QeCYumRmV2lU4A&pageSize=10&sorting=relevance;xNLx;;xNLx;• Akademické gymnázium Štěpánská 22: 1556-1996: Škola hlavního města Prahy. Praha:;xNLx;;xNLx;Akademické gymnázium Štěpánská, 1996.;xNLx;;xNLx;• HRUŠKOVÁ, Marie. Almanach Gymnázia nositele Řádu práce Praha 1, Štěpánská. Praha:;xNLx;;xNLx;Gymnázium Štěpánská, 1986.;xNLx;;xNLx;• PEŠEK, Josef a Matěj MAŘÍK. Dějiny Akademického gymnasia v Praze. Praha: Akademické;xNLx;;xNLx;gymnasium v Praze, 1927.

Dnešní sídlo školy - Štěpánská

Akademické gymnázium je dnes neodmyslitelně spojené s budovou ve Štěpánské ulici 22.

Václav Havel

V roce 1954 zde ve večerní škole pro pracující složil maturitní zkoušku Václav Havel.

Seminář sv. Václava

Z Klementina se gymnázium přesunulo se do bývalého jezuitského semináře sv. Václava čp. 240 v Husově ulici na Starém Městě.

České gymnázium

V letech 1850–1853 bylo gymnázium prohlášeno za české, což znamenalo, že se čeština stala vyučovacím jazykem ve většině předmětů.

Svobodná Evropa

Žáci gymnázia se stali aktéry aféry Svobodná Evropa.

Na rejdišti

Od roku 1902 škola sídlila v ulici Na Rejdišti čp. 1.

460. výročí

V říjnu roku 2016 škola oslavila 460. výročí založení Akademického gymnázia.

Klementinum

V době svého založení gymnázium sídlilo v budově Klementina.

Knihovna gymnázia

Akademické gymnázium se kromě jiných sbírek mohlo chlubit i bohatou knihovnou. Byla založena roku 1817 zásluhou prefekta F. Petritscheho.

Knihovna dnes

V současné době se v knihovně Akademického gymnázia nachází stále i kronika školy a řada vzácných tisků.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close