Geschiedenis MVO in Nederland

De geschiedenis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Nederland

De geschiedenis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Nederland weergegeven aan de hand van belangrijke gebeurtenissen in een tijdlijn. Gemaakt door Folkert van der Molen

1960-05-01 00:00:00

Oprichting ASN Bank

Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV, nu FNV) en de verzekeringsmaatschappij de Centrale (nu Reaal) richten de Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN) op. Leidraad voor de ASN Bank in de roerige jaren ’60 is haar visie: Net zoveel rente betalen als andere banken. Het ingelegde geld maatschappelijk verantwoord uitlenen.

1968-04-15 18:45:07

Oprichting Club of Rome

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.

1968-11-01 10:37:58

Oprichting SMO

Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is een zelfstandige en onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die fungeert als kenniscentrum van en voor het bedrijfsleven. Opgericht in 1968 o.l.v. de heer Knoester, later opgevolgd door Wim de Ridder. Bij een aantal ondernemers ontstond destijds zorg over de maatschappelijke ordening, in het bijzonder de steun en de ruimte voor wat we nu zouden noemen marktwerking en ondernemerschap. Een aantal ondernemers heeft toen de handen ineen geslagen en SMO opgericht. SMO beschikt over een uitgebreid netwerk waarop zowel private als publieke partijen regelmatig een beroep doen. In de veertig jaar van haar bestaan heeft SMO naam verworven als uitgever van scherpe analyses en als trusted third party bij het managen van samenwerkingsverbanden tussen belangrijke actoren in de samenleving. Op het gebied van MVO heeft het SMO ook publicaties en onderzoeken gepubliceerd. SMO is opgericht in een tijdperk dat opvallende parallellen vertoont met de huidige situatie. De aanleiding van de oprichting van SMO was het sterk afnemend draagvlak voor het bedrijfsleven zowel vanuit de maatschappij, als vanuit de politiek. Er was sprake van een groeiend antikapitalistische houding. Vanuit dit gegeven ontstond er bij het Nederlandse bedrijfsleven de behoefte aan een onafhankelijk kenniscentrum dat een actieve rol moest gaan spelen in de dialoog tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving. Op 5 november 2009 vierde SMO haar 40-jarig bestaan met een jubileumcongres.

1972-04-01 12:27:10

Wouter van Dieren en Club of Rome

Nederlander Wouter van Dieren is lid van de Club van Rome en is directeur/oprichter van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA), een onafhankelijk adviesbureau en denktank op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Sinds 1968 is Van Dieren betrokken bij wereldwijde milieu-activiteiten op uiteenlopende gebieden als wetenschap, politiek en media.

1973-12-01 23:38:18

Oprichting SOMO

SOMO richt zich op onderzoeken en activiteiten gerelateerd aan het beleid en het gedrag van multinationale ondernemingen in hun internationale context. Hiermee wil SOMO, direct of indirect, een bijdrage leveren aan duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en de positie van arbeiders, het bieden van tegenwicht aan multinationale ondernemingen en de bestrijding van uitbuiting, armoede en ongelijkheid wereldwijd.

1980-11-01 12:27:03

Oprichting Triodos Bank

Triodos Bank NV wordt opgericht met een startkapitaal van EUR 540.000 en een licentie van De Nederlandsche Bank. De bank start met haar activiteiten in Nederland.

1981-06-01 00:00:00

Jan Oosterwijk en Body Shop Benelux

Vanaf de oprichting in 1976 maakt The Body Shop al verzorgingsproducten voor huid en haar op natuurlijke basis; met ingrediënten uit planten en vruchten, waardoor de producten prettig aanvoelen en lekker ruiken. Jan Oosterwijk, oprichter (1981) en directeur/eigenaar van The Body Shop Benelux heeft samen met de oprichters Anita en Gordon Roddick meegebouwd aan het internationale bedrijf, dat vooral bekendheid kreeg als pionier op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jan is mede-oprichter van Social Venture Network Europe en haalt ook Ben & Jerry's ijs naar Nederland.

1984-06-01 00:00:00

Ethicus Henk van Luik

Henk van Luik was van 1984-2000 hoogleraar bedrijfsethiek aan De Universiteit Nyenrode. Van 1994-2000 wetenschappelijk directeur van het European Institute for Business Ethics EIBE van de Universiteit Nyenrode. In 1986 was hij initiatiefnemer en mede-oprichter van het European Business Ethics Network EBEN, waarvan van 1987-1997 voorzitter. Hij overleed in januari 2010.

1986-02-01 20:40:05

Acties tegen Shell i.v.m. Zuid-Afrika

Shell was nadrukkelijk aanwezig in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid. Het Komitee Zuidelijk Afrika riep in 1986 een wereldwijde boycot tegen Shell-produkten af. Er werden handtekeningenacties georganiseerd, en er waren demonstraties en blokkades bij Shell-kantoren en -pompstations. In 1989 werden aanslagen gepleegd op Shell-stations en opslagtanks door onder meer de actiegroep Rara.

1987-02-01 20:40:05

Oprichting Stichting Max Havelaar

Nico Roozen richt in samenwerking met Frans van der Hoff en Solidaridad Stichting Max Havelaar op. In 1988 werd Max Havelaar als het eerste keurmerk voor eerlijke handel gelanceerd voor koffie die tegen een voor producenten gunstige prijs op de markt wordt gebracht. Het initiatief kwam tot stand in overleg tussen Mexicaanse koffieboeren en een Nederlandse hulporganisatie. De organisatie wordt onder meer ondersteund door ICCO, een interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

1987-02-01 20:40:05

Netwerk Bedrijfsethiek Nederland

Oprichting Netwerk Bedrijfsethiek Nederland Overkoepelende doelstelling voor de activiteiten van NBN is dat ze een netwerk willen zijn van mensen die de ethische kwaliteit van het beslissen en handelen in bedrijfsleven, overheid en non-profit organisaties willen bevorderen.

1987-03-01 12:31:14

Our Common Future

Het begrip duurzame ontwikkeling kreeg brede aandacht toen in 1987 de ‘World Commission on Environment and Development’ (WCED) haar rapport Our Common Future uitbracht. Dit (Brundtland-)rapport legt de basis voor de invulling van het begrip duurzame ontwikkeling. De verwoording is de meest algemeen aanvaarde definitie van duurzame ontwikkeling geworden en is de basis geworden van het Nederlandse milieubeleid.

1989-02-01 20:40:05

Institute for Environmental Management (WIMM)

Johan Piet richt Institute for Environmental Management (WIMM) aan de Universiteit van Amsterdam op. Op 18 mei 2013 is hij op 65-jarige leeftijd overleden

1989-10-01 23:32:54

Responsible Care programma chemie

De chemische industrie (VNCI) pakt het in Canada opgezette Responsible care-programma op. Het Responsible care-programma is een vrijwillig initiatief van de chemische industrie op wereldschaal, dat in 1985 in Canada werd geïntroduceerd. Door het ondertekenen van dit programma sloten bedrijven de formele overeenkomst die gericht is op het constant verbeteren van de prestaties van hun onderneming op het gebied van gezondheid, veiligheid en bescherming van het leefmilieu. Bovendien diende de invloed van de te nemen maatregelen meetbaar te zijn en moest deze op een doorzichtige wijze bekend worden gemaakt aan het publiek. In Nederland zijn met name twee organisaties bijzonder actief in het toepassen van het Responsible careprogramma: de Vereniging van de Chemische Industrie (VNCI) en het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP). De VNCI introduceerde Responsible Care in 1992 in Nederland en is uiteraard op de chemische industrie gericht. Centraal staat in het toegenomen milieubewustzijn de verantwoordelijkheid van de industrie op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het VNCI stuurde bedrijven aan om de volgende aandachtsgebieden te inventariseren en van daaruit programma’s te ontwikkelen: procesveiligheid, gezondheid en ARBO, distributie, milieu, Product Stewardship en communicatie met de omgeving. Binnen de VHCP ging het Responsible care-programma in 1997 van start. Sinds 1991 reikt de VNCI jaarlijks de Responsible Care Award uit aan de meest innovatieve en inspirerende bijdrage op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid.

1990-03-01 01:18:20

Allerd Stikker richt EMF op

Allerd Stikker richt de Ecological Management Foundation (EMF) op, een not-for-profit Stichting

1990-05-01 01:18:20

BSO milieuverslag

Eckart Wintzen publiceert eerste milieuverslag met BSO. Eckart Wintzen was oprichter/CEO van het ICT bedrijf BSO dat in 1990 al een zogenaamd milieujaarverslag presenteerde. BSO berekende als eerste bedrijf de aan het milieu onttrokken waarde. Behalve trendsetter binnen het bedrijfsleven, werd Wintzen zodoende ook een icoon van de postmoderne identiteit: moeiteloos zappend van new age-filosoof naar manager van een multinational, van communicatie-deskundige naar weed rokende milieuactivist. In maart 2008 is Eckart overleden.

1991-04-01 14:28:15

Ondertekening Business Charter for Sustainable Development

Enkele Nederlandse ondernemingen ondertekenen de Business Charter for Sustainable Development Meer dan 120 ondernemingen in de wereld (waaronder Unilever, AKZO, Shell, Ahold en Philips) hebben tijdens de World Industry Conference on Environmental Management (WICEM 1991) een verklaring ondertekend voor duurzame ontwikkeling: The Business Charter for Sustainable Development; Principles for Environmental Management van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). "In response to the World Commission on Environment and Development report, ICC developed a 'Business Charter for Sustainable Development' which sets out 16 principles for environmental management. The Charter covers environmentally relevant aspects of health, safety and product stewardship. Its objective is 'that the widest range of enterprises commit themselves to improving their environmental performance in accordance with the principles, to having in place management practices to effect such improvement, to measuring their progress, and to reporting this progress as appropriate, internally and externally".

1992-01-01 14:28:15

International Survey of Environmental Reporting

KPMG (Nederland) publiceert eerste International Survey of Environmental Reporting. Dit 2-jaarlijkse wereldwijde onderzoek werd later (vanaf 2002) opgevolgd door de International Survey of Corporate Sustainability Reporting. De Universiteit van Amsterdam werkte aan veel van deze onderzoeken mee. De laatste editie is: KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008

1992-01-01 14:28:15

Herman Wijffels en Rabobank

Onder leiding van Herman Wijffels pakt de Rabobank duurzame ontwikkeling op. De Rabobank is de eerste Nederlandse financiële instelling die in de eerste helft van de jaren negentig onder leiding van Herman Wijffels een aparte afdeling oprichtte die zich bezig hield met duurzame ontwikkeling. In 1992 kwam de bank met een eerste milieubeleidsverklaring, een jaar later met een eerste intern milieujaarverslag Zij zou lang de enige blijven met zo’n afdeling, die in 1998 de status van stafgroep kreeg en in 2001 een directoraat werd.

1993-06-01 01:18:20

Oprichting SVN Europe (Nederland)

Oprichting Social Venture Network Europe (Nederland) In 1993 werd Social Venture Network (SVN) Europe opgericht, nadat al in 1987 SVN was geboren in Amerika. SVN is een krachtige netwerkorganisatie en beschikt over zeer veel ervaring. SVN is één van de pioniers op People, Planet, Profit gebied. Oprichters waren: Jan Oosterwijk, Jan Willem Nieuwenhuys, Josh Mailman en Marcello Palazzi. Doel ervan is dat binnen SVN kennis en ervaring beter kan worden verzameld en overgedragen. Tevens worden nieuwe ontwikkelingen zo beter gestimuleerd. SVN kan voorts beter positie innemen in (maatschappelijke) discussies die rond deze gebieden en thema’s spelen. Enkele leden van SVN hebben in 1994 de Nederlandse risicokapitaalverschaffer Pymwymic opgericht die alleen maar geld mocht verstrekken aan bedrijven die opereren volgens bepaalde normen en waarden. De grootste investering is gedaan in Ben & Jerry's Benelux. Andere participaties zijn het blad Source, het Schotse bedrijf Living Technologies dat een biologisch proces heeft ontwikkeld om afvalwater weer opnieuw te kunnen gebruiken, het Belgisch reclamebureau Imagine dat een deel van zijn tijd gratis ter beschikking stelt voor ideële reclame, en het Amsterdamse reisbureau Multatuli dat zich heeft gespecialiseerd in reizen naar de Derde Wereld. Pymwymic-directeur Frank van Beuningen doet de voorselectie, waarna hij de projecten voorlegt an het Stichtingsbestuur. Dat beslist of het doorgaat. In dat bestuur heeft behalve de beide Pymwymic-commissarissen Nieuwenhuys en Jan Oosterwijk (van de Body Shop Benelux) ook de door het softwarebedrijf BSO rijk geworden zakenman Eckart Wintzen zitting

1993-07-01 14:28:15

Good Company

Good Company richt zich als niche adviesburo eerst op community investment en later op MVO Good Company is opgericht door 3 dames afkomstig van The Body Shop (Suzanne Wolff , Elenonoor Hintzen en Liesbeth Warmenhoven). Het bureau is eind 2008 overgenomen door Bex Communicatie

1995-06-01 14:28:15

Brent Spar-affaire

Greenpeace riep wereldwijd op tot een boycot van Shell-tankstations wegens Brent Spar. Brent Spar was een laadstation voor olietankers. Het station was in juni 1995 versleten en zou buiten gebruik worden genomen door de eigenaars Shell en ESSO. Shell claimde, na eigen onderzoek, dat afzinken in de diepzee de beste optie was. Afbreken op het land zou gevaarlijker zijn, schadelijker zijn voor het (land-)milieu en ook veel meer kosten. zou volgens Greenpeace leiden tot ernstige milieuschade en daarom riep zij Shell op af te zien van het afzinken. Aanvankelijk weigerde Shell, zich beroepend op een zelf uitgevoerd onderzoek, waaruit bleek dat afzinken juist minder milieubelastend zou zijn. Shell leed tijdens de campagne van Greenpeace ernstige imago-schade, maar ook het imago van Greenpeace zelf kreeg een knauw toen achteraf bleek dat de Brent Spar weliswaar een aanzienlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen bevatte, maar dat het resterende aantal ton aardolie flink was overschat. Shell refereerde naderhand regelmatig naar de Brent Spar-affaire als een belangrijke aanleiding voor de ontwikkeling van beleid op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de publicatie van het eerste duurzaamheidsverslag.

1995-09-08 01:18:20

Oprichting VBDO

Piet Sprengers richt de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) op. De VBDO is opgericht met steun van de ASN Bank, Rabobank, SNS, Triodos Bank, VROM en ABF. De VBDO komt op voor de belangen van duurzame beleggers en stimuleert beursgenoteerde ondernemingen tot een duurzamere bedrijfsvoering.

1996-03-01 02:55:54

Oprichting tijdschrift Source

Introductie van Source, een tijdschrift over sociaal verantwoord en milieubewust ondernemen

1996-05-01 01:18:20

Van Melle op groene stroom

Van Melle (Mentos, Fruittella) in Breda is het eerste grote bedrijf dat 'groene' stroom afneemt.

1996-05-01 14:28:15

Holland Colours

Het bedrijf Holland Colours was vanaf het eerste uur bij verantwoord ondernemen betrokken. Het Nederlandse Holland Colours, opgericht in 1979, produceert een range van producten voor de inkleuring van kunststoffen en verven. Het bedrijf richt zich op de bouw- en constructiematerialen, verpakkingen en siliconen/elastromeren. Het bedrijf onderscheidde zich in de jaren'90 vooral met haar inspanningen voor het milieu. Zo sleepte Holland Colours Indonesië in 1996 zowel de eerste als de vierde prijs in de wacht van een milieuwedstrijd die de Indonesische overheid had uitgeschreven. Momenteel is HCA geen koploper meer en is het bedrijf zelfs door ASN uit het beleggingsuniversum verwijderd.

1996-05-01 14:28:15

C&A komt met leverancierscode

Na conflicten met NGO's komt C&A met leverancierscode voor verantwoordelijk handelen. In 1996 heeft C&A haar grondbeginselen voor ethisch verantwoordelijk handelen in een gedragscode geformuleerd. Sindsdien is deze “Code of Conduct for the Supply of Merchandise“ een vast onderdeel van de algemene leverantievoorwaarden van C&A. C&A stelt in haar gedragscode dat ze geen zaken doet met leveranciers die gebruik maken van kinderarbeid, die ongezonde en onveilige werkomstandigheden kennen, betalingen verrichten beneden lokale en wettelijke normen of ontoelaatbare schade toebrengen aan het milieu. Ook wordt gemeld dat vrijheid van werknemers om zich te organiseren is opgenomen, voor zover dat in het land legaal is. In de jaren negentig is C&A herhaaldelijk door NGO’s aangesproken op haar inkoopbeleid. De kritiek richtte zich op kinderarbeid en arbeidsomstandigheden bij de productie, met name in Zuidoost-Azië. Er werden diverse succesvolle en minder succesvolle acties tegen C&A georganiseerd. C&A is van mening dat zij het zwarte schaap is geworden omdat een groot modehuis een goed mediageniek doelwit is. Zij gaven aan dat zij helemaal niet slechter waren dan andere ondernemingen. C&A vindt dat een gedragscode pas waarde heeft als ze in praktijk omgezet wordt. Om zichzelf te controleren, heeft het bedrijf het SOCAM opgericht. Dit is een onafhankelijke onderneming die zonder aankondiging inspecties uitvoert bij leveranciers van C&A. Als een inspecteur vaststelt dat de gedragscode op ernstige wijze geschonden wordt, wordt het contract geschorst. De toeleverancier wordt dan in staat gesteld om veranderingen aan te brengen, zodat de zakenrelatie weer opgenomen kan worden. De Code of Conduct kan samen met andere maatregelen een effectieve en praktijkgerichte methode zijn om eisen voor menswaardige arbeidsomstandigheden duidelijk te maken en te realiseren.

1996-06-01 01:18:20

Oprichting Marine Stewardship Council

Unilever en Wereld Natuur Fonds richten Marine Stewardship Council op De Marine Stewardship Council (MSC) is een onafhankelijke internationale organisatie zonder winstoogmerk. Het heeft als doel verantwoordelijk beheer van de voorraden vis en schaaldieren te bevorderen en te belonen. MSC is in 1996 opgericht door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Unilever. Op 17 februari 1997 werd het MSC als stichting geregistreerd in London. MSC heeft een onafhankelijke norm voor duurzame en goed beheerde visserij ontwikkeld. Om in aanmerking te komen voor het MSC-keurmerk moet kunnen worden aangetoond dat de visgronden niet worden leeggevist en de ecosystemen niet worden aangetast. Verder moeten de vissers op een afdoende manier hun doen en laten kunnen verantwoorden

1996-07-11 14:28:15

Heineken uit Birma

Heineken is bezweken onder de druk van de publieke opinie. Het bierconcern verlaat Birma. Heineken is bezweken onder de druk van de publieke opinie. Het bierconcern zal niet langer deelnemen in de bouw van een brouwerij in Birma. De fabriek zal worden afgebouwd door Fraser & Neave, de Aziatische partner waarmee bierbrouwer Heineken al meer dan zestig jaar in dit continent samenwerkt. Heineken besloot anderhalf jaar geleden samen met Fraser & Neave dertig miljoen dollar in een brouwerij in Birma te investeren. Beide ondernemingen kregen 60 procent van de aandelen. De overige 40 procent kwam in handen van de Birmese staatsonderneming Umehl, waarachter het militaire regime bleek te schuilen. Sinds de vrijlating van de dissidente en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi, dinsdag precies een jaar geleden, is de kritiek op het Birmese bewind verhevigd. Heineken legde die kritiek lang naast zich neer. 'We dachten dat we onze voorbeeldfunctie in Birma ook waar konden maken door werkgelegenheid te scheppen en werknemers goede lonen te betalen.' Het Burma Centrum Nederland had geen conrete plannen voor een boycot tegen Heineken, maar sloot die niet uit. Het verklaarde woensdagavond 'erg blij' te zijn met de beslissing van Heineken. 'We zijn tegen buitenlandse investeringen in Birma, omdat je daarmee een internationale legitimatie geeft aan het militaire regime', aldus een woordvoerder. De Birmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft buitenlandse ondernemingen herhaaldelijk opgeroepen niet te investeren in het land en daarbij Heineken met name genoemd.

1996-12-01 14:28:15

Opportunity in Bedrijf

Opportunity in Bedrijf heeft tot taak ervoor te zorgen dat meer vrouwen in de top van organisaties terecht komen. Opportunity in Bedrijf werd in 1996 opgericht door de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken samen met grote ondernemingen als KPN, Philips en Akzo. Sybilla Dekker is de eerste voorzitter, Liesbeth Pruijs is directeur. Om het klimaat in organisaties dusdanig te wijzigen dat vrouwen gelijke kansen op een carriere maken, kreeg de stichting een overheidssubsidie van 1 miljoen gulden per jaar toegewezen. Na 2002 moet Opportunity in Bedrijf echter op eigen benen kunnen staan.

1997-01-01 01:18:20

Vereniging NCW

De Vereniging NCW (Centrum voor maatschappij-betrokken management van VNO-NCW)

1997-08-01 02:55:54

Rabobank ondertekent UNEP FI

De Rabobank tekent de verklaring van het United Nations Environmental Programme Finance Initiative

1997-09-30 13:39:02

Triple Bottom Line

John Elkington publiceert "Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business" In het boek wordt de triple bottom line geïntroduceerd: People - Planet - Profit. Hij geeft daarin aan dat een organisatie in haar bedrijfsvoering gelijkwaardig rekening moet houden met: - People (mensen): de sociale consequenties van haar handelen; - Planet (milieu): de ecologische gevolgen; - Profit (winst): de economische rentabiliteit. Wanneer een van de elementen extra wordt benadrukt zullen de andere twee hieronder lijden. Wanneer winst te veel prioriteit krijgt, dan zullen mens en milieu hiervan de dupe worden. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden of vernietiging van de natuur. Toch ziet Triple P ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden.

1997-10-01 01:18:20

SA 8000

Deborah Leipziger introduceert de SA 8000 in Nederland, een norm voor de sociale kant van MVO SA 8000 staat voor Social Accountability 8000, opgesteld door Social Accountability International (SAI) vanaf 1997. Het is een standaard die helpt bij het tot stand brengen en het garanderen van eerlijke en fatsoenlijke werkomstandigheden in de productieketen. De in Nederland woonachtige Deborah Leipziger is direct betrokken bij de ontwikkeling en heet SA 8000 volop geïntroduceerd in ons land. SA 8000 wordt beschouwd als een toonaangevende standaard en verificatiesysteem op het gebied van werkomstandigheden. De standaard is gebaseerd op de internationale normen zoals neergelegd in de ILO en VN conventies. SA 8000 omvat onder meer standaarden m.b.t. kinderarbeid, gedwongen arbeid, gezondheid en veiligheid, recht van vereniging en collectieve belangenbehartiging, discriminatie, werktijden en eerlijke betaling.

1997-11-01 02:55:54

ASN Source index

Eind 1997 kreeg Nederland een vergelijkbare, duurzame beursindex. Het tijdschrift voor duurzaam ondernemen publiceerde, in samenwerking met SNS Asset Management, de Source-ASN-index.

1998-01-01 13:39:02

Boek Duurzaam bankieren

Het boek "Duurzaam bankieren - Een visie op bankieren en duurzame ontwikkeling" van Marcel Jeucken is wereldwijd het eerste boek over duurzaam bankieren.

1998-04-21 13:39:02

Eerste Shell Report

Eerste Shell duurzaamheidsverslag "Profits and Principles - does there have to be a choice" Dit is het eerste The Shell Report, een rapportage waarin Shell een overzicht geeft van zijn handelen op maatschappelijk terrein, en verhaalt hoe het staat met het naleven van de eigen gedragscodes die het concern sinds 1976 hanteert. Het Report, dat als titel heeft 'Winst en principes, moet daar een keuze in worden gemaakt', is te zien als een soort jaarverslag op financieel, maatschappelijk en milieu-terrein. Shell is het eerste grote concern dat met zo'n rapport komt. Concurrent British Petroleum zal binnenkort volgen. Op de lange termijn moet het Report, dat net als het financieel jaarverslag elk jaar zal verschijnen, een overzicht bieden van de bijdrage die de Shell Groep aan de maatschappij levert. De gegevens uit het rapport zijn grotendeels afkomstig van Shell-managers die werken in de 132 landen waarin het concern actief is. Zij worden sinds een jaar geacht niet alleen over financiële zaken te rapporteren, maar ook over maatschappelijke zaken.

1998-05-01 01:18:20

Philips introduceert EcoVison

Philips start het EcoVision-project waaronder introductie 'green flagships’ Philips heeft in 1998 het Eco Vision-project gestart als uitwerking van het milieubeleid zowel op product- als procesniveau. Er zijn vijf aandachtsgebieden waarop zowel productontwikkeling als marketing en sales worden gericht: gewicht, gevaarlijke stoffen, energieverbruik en verpakkingen. Iedere business-unit van Philips moet elk jaar met zogenaamde ‘green flagships’ komen, producten die minder milieubelastend zijn dan reguliere producten.

1998-05-01 13:39:02

Ronde tafels Amnesty Nederland

Gemma Crijns organiseerde vanuit Amnesty International ronde tafels met ondernemingen over MVO. Bij de ronde tafel gesprekken konden ondernemingen in een vertrouwelijke omgeving hun dilemma's delen met mensenrechtenorganisatie Amnesty. Jarenlang zette Gemma Crijns (58) zich in voor Amnesty International, tot ze overstapte naar Universiteit Nyenrode. Na vijf jaar als directeur van het Instituut voor Bedrijfsethiek zocht ze haar heil weer bij een non-profit organisatie; het MVO Platform, een netwerk van 35 organisaties actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gemma Crijns is sinds september 2006 zelfstandig adviseur . In de periode 1994 tot 1998 heeft Gemma het programma mensenrechten en bedrijfsleven opgezet. En tussen 1998 en 2001 werkte Gemma voltijds aan de uitvoering ervan.

1998-05-27 13:39:02

Rabobank jubileum congres

In kader van 100-jarig jubileum organiseert de Rabobank een drie-daags congres in Figi te Zeist over duurzaamheid/MVO. De titel van het congres is "Sustainability: Choices and Challenges for Future Development". Sprekers waren onder meer Herkstöter (Shell) en John Elkington. Dit was de eerste conferentie in Nederland over MVO. Georganiseerd door Sybren de Hoo, destijds werkzaam bij de Rabobank.

1998-06-01 13:39:02

Bart-Jan Krouwel

Bart-Jan Krouwel wordt hoofd MVO bij de Rabobank. Bart-Jan Krouwel is van de Triodos Bank mede-oprichter en eerste directeur geweest. In 1996 is hij in dienst gekomen bij de Rabobank. In 1998 wordt de "Stafgroep Duurzame Ontwikkelingen" van de Rabobank opgericht waarvan hij hoofd wordt. In 2001 wordt hij directeur van het Directoraat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In 2008 is hij met pensioen gegaan.

1998-06-01 13:39:02

Triple Value

Erik van Dam en Stefan den Doelder richten adviesbureau op dat later Triple Value wordt.

1998-11-01 01:18:20

1ste TBLI congres

Robert Rubinstein organiseert zijn eerste Trible Bottom Line Investing (TBLI)congres te Rotterdam Het TBLI congres is gericht op de financiële wereld en duurzaam investeren/beleggen.

1998-12-17 13:39:02

ABN AMRO en Milieudefensie in dialoog

ABN AMRO en de Vereniging Milieudefensie hebben vandaag een eerste stap gezet in een gesprek dat ten doel heeft meer duidelijkheid te krijgen over de verantwoordelijkheid van banken bij de financiering van mijnbouwprojecten. Dat werd duidelijk bij de aanbieding op het hoofdkantoor van de bank in Amsterdam van 5.000 handtekeningen van rekeninghouders die Milieudefensie het afgelopen jaar verzamelde in het kader van een actie tegen de koper- en goudwinning in West-Papoea door het Amerikaanse bedrijf Freeport. Volgens Milieudefensie en haar internationale zusterorganisatie Friends of the Earth is ABN AMRO als een van de ruim veertig financiers van dit mijnbouwproject medeverantwoordelijk voor vervuiling van de leefomgeving en onderdrukking van de plaatselijke bevolking door toedoen van Freeport. De vereniging vraagt de bank haar invloed aan te wenden om het project "schoon en eerlijk" te laten worden en slechts nieuwe financieringen te verstrekken voor projecten die reeds schoon en eerlijk zijn. Onafhankelijk onderzoek Tijdens het gesprek verklaarde directeur-generaal buitenlandse kredietverlening, mr. H. Mulder, dat ABN AMRO vanuit haar streven naar maatschappelijk aanvaardbaar ondernemen in toenemende mate nadenkt over milieuverantwoord zakendoen: "De bank heeft de afgelopen maanden, mede als gevolg van de actie van Milieudefensie, dan ook opnieuw enkele malen indringend gesproken met Freeport. Het bedrijf kent uiteraard de kritiek en op vele kritische punten heeft men een passend antwoord. Naar onze stellige overtuiging wordt er continu aan verbetering gewerkt." Mulder kondigde aan dat er, overeenkomstig de wens van de milieu-organisaties, in 1999 een onafhankelijk onderzoek door externe deskundigen naar de sociale en milieugevolgen van de koper- en goudwinning door Freeport in West-Papoea komt. In haar overleg met de directie van Freeport heeft ABN AMRO op verzoek van Milieudefensie bepleit dat er overeenstemming wordt bereikt met deze organisaties en de lokale bevolking over de opzet van het onderzoek. Genuanceerde dialoog voortzetten Alleen schone projecten financieren is overigens lang niet altijd in het belang van het milieu, merkte Mulder op. Het komt ook voor dat ABN AMRO kredieten verschaft om mijnbouw-bedrijven in staat te stellen te investeren in de vervanging van verouderde technologie die het milieu te zwaar belast. "Het zou dus beter zijn om de eis uitsluitend financieringen te verstrekken aan schone en eerlijke projecten, te nuanceren in de richting van ook investeren of lenen als de belastende effecten op het milieu daardoor geringer worden. Dan zijn we het van harte met elkaar eens," aldus de directeur-generaal.

1999-04-01 13:39:02

Boekje People, Planet, Profit

R.M. van Poll van het Financieele Dagblad publiceert het boekje People, Planet, Profit. De subtitel van het boekje is "visies op duurzaam ondernemen en beleggen". Duurzaam ondernemen en beleggen is duidelijk het domein van de geitenwollensokkenbrigade ontgroeid. Zijden bretels, gaatjesschoenen en krijtstreeppakken hebben zich voor het debat gemeld. De roependen in de woestijn krijgen gezelschap van kopstukken uit het bedrijfsleven en de financiële wereld. In People, Planet, Profit geven ze hun visie op dit actuele thema. Cynici noemen de discussie een modeverschijnsel, optimisten houden vol dat duurzame ontwikkeling de enige optie is voor de westerse samenleving. En wellicht ook voor ondernemers. Uit winstbejag naar een betere wereld?(De opstellen uit het boek zijn eerder verschenen in Het Financieele Dagblad.)

1999-06-01 01:18:20

DHV Adviesgroep Duurzaam ondernemen

Advies- en ingenieursbureau DHV start een Adviesgroep Duurzaam ondernemen. Een initiatief van DHV-ers John Bergs, Folkert van der Molen en Rob van Tilburg. DHV is bij nagenoeg alle belangrijke ontwikkelingen op MVO-gebied in Nederland betrokken geweest en heeft vele, met name grote beursgenoteerde, ondernemingen geadviseerd.

1999-09-27 01:18:20

Ray Anderson in Nederland

Duurzaamheidsgoeroe Ray Anderson (CEO Interface) opent nieuw duurzaam gebouw Interface Scherpenzeel Ray Anderson heeft vanaf 1994 intitiatieven genomen om zijn onderneming Interface (tapijtfabrikant in de VS) te verduurzamen. Interface heeft in Nederland Heuga tapijttegels in Scherpenzeel overgenomen. Ray Anderson kwam samen met Amory Lovins (Rocky Mountains Institute) om het nieuwe duurzame kantoorgebouw te openen. In de middag spraken ze de pers toe (slechts 5 aanwezigen) en in de avond het personeel.

1999-11-01 13:39:02

Methode Duurzame zaken

Thierry Sanders en Frank Jan de Graaf beschrijven in rapport de M³-methode voor bepalen duurzaamheid. In Duurzame Zaken wordt een methode gepresenteerd waarmee bedrijven maatschappelijke ontwikkelingen kunnen integreren in hun bedrijfsbeleid: De M³-methode. Hiermee worden de drie elementen van goed ondernemen in kaart gebracht, namelijk duurzaamheid, het scheppen van meerwaarde en het onderhouden van goede relaties. Voor al deze elementen zijn financiële-, sociale- en milieu prestaties - of toegevoegde waarde in brede zin – te identificeren. Zie http://www.enviroreporting.com/bookstore/duurzame_zaken.pdf Thierry Sanders (NCDO/BID Network foundation) staat aan het hoofd van het Business in Development programma van de NCDO. Hij is tevens directeur van de BiD Network Foundation en initiator van de BiD Challenge, de Internationale competitie voor ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

1999-12-07 01:18:20

draft GRI-guidelines

Nederlandse vertaling draft Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines (1999) komen beschikbaar.

2000-01-01 13:39:02

Leerstoel Nyenrode

Het is de bedoeling dat de Nyenrode studenten in het onderwijs vertrouwd raken met dit vraagstuk. Daarnaast wordt vanuit de leerstoel internationaal wetenschappelijk onderzoek verricht. Met deze full-time leerstoel wordt de discipline Ondernemerschap aan Nyenrode verder uitgebreid. De Nyenrode faculteit kent al leerstoelen op het terrein van Ondernemerschap en Innovatie, Cooperatief Ondernemen en Intercultureel Management. Op de leerstoel is per 1 januari 2000 drs. G.H.J. Keijzers (48) benoemd. Prof. Keijzers was voorheen directeur van de directie Strategie en planvorming van het Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer. Hij overleed in mei 2011.

Geschiedenis MVO in Nederland

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close