Dzieje Puław

"Dzieje Puław" to multimedialna linia czasu ukazująca niektóre z wydarzeń z przeszłości Puław.

Projekt powstał w ramach realizacji II Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Historycznej o Puławach "Bitwa o Puławy" realizowanego przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika". Zadanie zostało dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra". Więcej informacji o projekcie na stronie www.archiwum.pulawy.pl/bitwa oraz na stronie POK "Dom Chemika".;xNLx;;xNLx;Materiały graficzne zamieszczone na tej stronie pochodzą z domeny publicznej lub są dostępne na licencjach Creative Commons. Projekt jest dostępny na licencji CC-BY-SA 4.0 PL.;xNLx;;xNLx;;xNLx;Kontakt: mariusz.karolak@domchemika.pl

1489-09-01 00:00:00

pierwsza wzmianka o Puławach

Pierwsza wzmianka w dokumentach piśmienniczych o istnieniu miejscowości Puławy.

1492-04-25 22:24:04

Jan I Olbracht

Jan I Olbracht królem Polski.

1501-04-25 22:24:04

Aleksander Jagiellończyk

Aleksander Jagiellończyk królem Polski.

1507-07-22 23:01:47

Zygmunt I Stary

Zygmunt I Stary królem Polski.

1548-04-25 22:24:04

Zygmunt II August

Zygmunt II August królem Polski. W latach 1530-1548 jako koregent. Ostatni męski przedstawiciel dynastii Jagiellonów.

1573-06-15 06:31:30

Henryk Walezy

Henryk Walezy pierwszym elekcyjnym królem Polski.

1575-06-15 06:31:30

Anna Jagiellonka

Anna Jagiellonka królem Polski.

1576-01-29 12:36:11

Stefan Batory

Stefan Batory królem Polski.

1587-01-29 12:36:11

Zygmunt III Waza

Zygmunt III Waza królem Polski.

1632-01-29 12:36:11

Władysław IV Waza

Władysław IV Waza królem Polski.

1648-01-29 12:36:11

Jan II Kazimierz Waza

Jan II Kazimierz Waza królem Polski.

1668-09-01 00:00:00

Puławy w rękach Lubomirskich

Puławy wraz z tzw. kluczem końskowolskim przechodzą w posiadanie księcia Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.

1669-09-14 20:40:52

Michał Korybut Wiśniowiecki

Michał Korybut Wiśniowiecki królem Polski.

1674-09-14 20:40:52

Jan III Sobieski

Jan III Sobieski królem Polski.

1676-09-01 00:00:00

budowa pałacu Lubomirskich

Niderlandzki architekt Tylman z Gameren nadzoruje prace przy budowie pałacu Lubomirskich zlokalizowanym przy skarpie nadwiślańskiej w Puławach.

1697-09-14 20:40:52

August II Mocny

August II Mocny królem Polski.

1702-09-01 00:00:00

Puławy w rękach Sieniawskich

Elżbieta Lubomirska, córka hetmana Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, poprzez małżeństwo z Adamem Sieniawskim wnosi Puławy jako wiano w majątek rodu Sieniawskich.

1704-09-14 20:40:52

Stanisław I Leszczyński

Stanisław I Leszczyński królem Polski.

1709-09-14 20:40:52

August II Mocny

August II Mocny ponownie królem Polski.

1731-09-01 00:00:00

Czartoryscy przejmują Puławy

Wdowa Zofia Denhoff z Sieniawskich zostaje żoną księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Tym samym Puławy przechodzą w posiadanie rodu Czartoryskich.

1733-09-14 20:40:52

Stanisław I Leszczyński

Stanisław I Leszczyński ponownie królem Polski.

1733-09-14 20:40:52

August III Sas

August III Sas z dynastii Wettynów królem Polski.

1764-09-14 20:40:52

Stanisław II August Poniatowski

Stanisław II August Poniatowski ostatnim królem elekcyjnym Polski.

1772-12-16 17:24:06

Katarzyna II

Caryca Katarzyna II władcą ziem polskich zaanektowanych w zabór rosyjski.

1778-11-02 07:20:24

Julian Ursyn Niemcewicz

Poeta i dramaturg Julian Ursyn Niemcewicz zostaje adiutantem dowódcy wojsk litewskich księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego i tym samym na wiele lat wiąże się z rodem Czartoryskich.

1783-11-02 07:20:24

Franciszek Dionizy Kniaźnin

Poeta i dramatopisarz Franciszek Dionizy Kniaźnin trafia na puławski dwór książąt Czartoryskich.

1784-06-18 15:25:05

Puławy siedzibą rodową Czartoryskich

Adam Kazimierz Czartoryski z żoną Izabellą z Flemingów przenoszą do Puław swoją główną rezydencję

1791-09-01 00:00:00

budowa Pałacu Marynki

Zbudowany zostaje pałac dla Marii Wirtemberskiej, córki Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich. Projektantem jest Christian Piotr Aigner.

1796-12-16 17:24:06

Paweł I Romanow

Car Paweł I Romanow władcą ziem polskich zaanektowanych w zabór rosyjski.

1798-09-01 00:00:00

budowa Świątyni Sybilli

Polski architekt Chrystian Piotr Aigner buduje w parku puławskim rotundę, która zostaje nazwana Świątynią Pamięci. Budowla jest wzorowana na wzór świątyni Westy w Tivoli koło Rzymu i dzięki księżnej Izabeli Czartoryskiej staje się pierwszym polskim muzeum narodowym.

1800-09-01 00:00:00

wzniesienie kaplicy

Z inicjatywy księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego zostaje wzniesiona przez Christiana Piotra Aignera świątynia pełniąca początkowo rolę kaplicy pałacowej. Budowla powstaje na wzór rzymskiego Panteonu.

1800-11-02 07:20:24

Jan Paweł Woronicz

Poeta duchowny Jan Paweł Woronicz osiedla się w Kazimierzu Dolnym i nawiązuje bliskie relacje z Czartoryskimi, czego efektem jest m.in poemat "Świątynia Sybilli".

1801-08-04 01:28:47

Aleksander I Romanow

Car Aleksander I Romanow władcą ziem polskich zaanektowanych w zabór rosyjski. Od 1915 roku, po utworzeniu Królestwa Polskiego, nosił tytuł króla Polski.

1801-09-01 00:00:00

budowa Domu Gotyckiego

Chrystian Piotr Aigner projektuje i nadzoruje budową Domu Gotyckiego w osadzie parkowej.

1820-09-20 05:34:28

Żydzi osiedlają się w Puławach

Czartoryscy przyznają Żydom prawo do zabudowy działki zlokalizowanej na Piaskach (obszar pomiędzy obecnymi ulicami Piaskową i Kołłątaja), by ci rozwinęli handel.

1825-08-04 01:28:47

Mikołaj I Romanow

Car Mikołaj I Romanow władcą Królestwa Polskiego.

1831-12-03 13:09:23

koniec epoki Czartoryskich w Puławach

Po upadku powstania listopadowego dobra Czartoryskich na obszarze zaboru rosyjskiego zostają skonfiskowane. Kończy się epoka Czartoryskich w Puławach.

1839-11-02 07:20:24

Kajetan Koźmian

Kajetan Koźmian wydaje napisany w latach 1802–1830 poemat "Ziemiaństwo polskie", gdzie tak m.in opisuje Puławy: "O wy, wieczne pomniki narodowej sławy, Świetne z siebie, świetniejsze z mieszkańców - Puławy! Stolico cnót ojczystych, wdzięków i oświaty, Ileż drogich wznawiacie wspomnień dla Sarmaty!"

1845-06-24 23:59:59

Aleksandryjski Instytut Wychowania Panien

W Puławach funkcjonuje Aleksandryjski Instytutu Wychowania Panien.

1845-06-24 23:59:59

nowa nazwa dla Puław

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego zmienia nazwę Puławy na Nowa Aleksandria.

1855-08-04 01:28:47

Aleksander II

Car Aleksander II władcą ziem polskich w zaborze rosyjskim.

1862-06-05 15:30:05

Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny

Do Puław zostaje przeniesiony Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny, który w 1869 roku zostaje przekształcony w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa i funkcjonuje aż do wybuchu Wielkiej Wojny.

1867-06-05 15:30:05

Puławy siedzibą powiatu

Nowa Aleksandria zostaje siedzibą władz powiatu nowoaleksandryjskiego.

1875-06-05 15:30:05

powstaje Kolej Nadwiślańska

Powstaje linia żelaznej Kolei Nadwiślańskiej łącząca Warszawę z Lublinem. Puławska stacja zostaje wybudowana kilka km od zabudowań miejskich.

1881-03-20 07:33:28

Aleksander III

Car Aleksander III władcą ziem polskich w zaborze rosyjskim.

1894-03-20 07:33:28

Mikołaj II Romanow

Car Mikołaj II władcą ziem polskich w zaborze rosyjskim.

1906-09-07 15:30:05

nadanie Nowej Aleksandrii praw miejskich

Puławy otrzymują prawa miejskie.

1914-08-01 03:25:54

prohibicja

W Nowej Aleksandrii zostaje wprowadzona prohibicja.

1914-08-19 09:09:51

Wielka Wojna dociera do Nowej Aleksandrii

Nad Puławy spadają pierwsze bomby. Jest to pierwszy widoczny efekt działań wojennych.

1915-06-28 07:20:24

Legion Puławski

Na przełomie 1914/1915 r. formuje się w Puławach ochotniczy Legion Puławski walczący po stronie rosyjskiej. W maju Legion Puławski rozpoczyna swój szlak bojowy od starcia pod Pakosławiem. W sierpniu Rosjanie opuszczają Puławy, a do miasta wkraczają wojska austro-węgierskie.

Dzieje Puław

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close