Tijdlijn L6

1893-01-01 13:29:34

Stemrecht enkel voor mannen (België)

Van 1830 tot 1893 mochten enkel mannen met veel geld stemmen. Dat speciale stemrecht heette het cijnskiesrecht. Van 1893 tot 1918 moest elke man stemmen, maar als je rijk was of veel grond bezat, mocht je meer dan één stem uitbrengen. Van 1918 tot 1948 moest elke man stemmen en had iedereen slechts één stem, arm of rijk. Pas in 1948 mochten vrouwen ook stemmen. België was een van de laatste landen in Europa waar vrouwen mochten stemmen!

1895-12-11 20:09:16

Uitvinding Radio

De radio werd uitgevonden in 1895 door Guglielmo Marconi toen hij er voor het eerst in slaagde geluidsgolven te verzenden en op te vangen. Geluid verplaatst zich in de lucht via golven. Die golven hebben tijd nodig om zich te verplaatsen. Als je iets roept tegen een rotswand, hoor je even later de echo. Dat is de tijd dat de geluidsgolven van je stem nodig hebben om van jouw mond naar de rots en terug naar je oor te komen.

1939-12-13 23:23:26

Begin WO II

WO II begon in 1939 en eindigde in 1945.

1944-12-05 06:30:11

Opstart Benelux

Benelux staat voor België, Nederland en Luxemburg. In 1944, dus nog tijdens de tweede wereldoorlog, spraken de regeringen van de drie landen af dat ze zouden samenwerken. Het werd makkelijker om van het ene land naar het andere te reizen en op heel wat vlakken werd er meer en beter samengewerkt.

1945-04-16 12:39:29

Einde WO II

1945-12-05 06:30:11

Koude Oorlog: Een verdeeld Duitsland na WO II

De Koude Oorlog (1945-1991) was een periode van gewapende vrede, na de Tweede Wereldoorlog, tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, en hun verschillende bondgenoten. De Amerikanen en de Britten vreesden dat Oost-Europa helemaal onder de invloed van de Sovjet-Unie zou komen. Wat ook als een gevaar gezien werd, was het aan de macht komen van communistische partijen in de democratieën van West-Europa. In de periode 1948–1953 was de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt. In oktober 1962 werd het met de Cubaanse rakettencrisis zelfs bijna echt oorlog tussen de VS en de Sovjet Unie. Inmiddels is de Koude Oorlog voorbij.

1948-12-13 23:23:26

Stemrecht vrouwen België

Het heeft lang geduurd voor de vrouwen in België ook mochten stemmen voor een nieuwe regering. Van 1830 tot 1893 mochten enkel mannen met veel geld stemmen. Dat speciale stemrecht heette het cijnskiesrecht. Van 1893 tot 1918 moest elke man stemmen, maar als je rijk was of veel grond bezat, mocht je meer dan één stem uitbrengen. Van 1918 tot 1948 moest elke man stemmen en had iedereen slechts één stem, arm of rijk. Pas in 1948 mochten vrouwen ook stemmen. België was een van de laatste landen in Europa waar vrouwen mochten stemmen!

1951-03-08 03:54:58

Eerste uitzending op TV

In 1951 werd er voor het eerst iets uitgezonden op de televisie. Het ging om de speech van president Truman in de Verenigde Staten. In België verscheen de televisie in 1953. Maar weinig mensen hadden toen een televisietoestel en wie er een had, kreeg plots veel bezoek van de buren.

1969-03-08 03:54:58

Uitvinding internet

Internet is een systeem dat alle computers, waar ook ter wereld, met elkaar verbindt. Het werd uitgevonden in de Verenigde Staten in 1969 als verbinding tussen de universiteitscomputers en is uitgegroeid tot een massamedium. Iedereen kan ook zelf informatie op het internet zetten.

1989-12-13 23:23:26

Val van de Berlijnse muur

1990-03-08 03:54:58

De hereniging van West- en Oost-Duitsland.

Enter story info here

2002-03-23 01:56:05

Invoering van de Euro

Vroeger gebruikten de Europese landen allemaal verschillende munten: in België was dat de Belgische frank, in Nederland de gulden, in Spanje de peseta enz. Met al die verschillende munten was het niet zo eenvoudig om handel te drijven, te kopen en verkopen tussen de verschillende landen of om te reizen. Bij de oprichting van de EU in 1992 besloten de verschillende lidstaten samen dat ze een Europese eenheidsmunt zouden invoeren, de euro (symbool: €). Pas in 2002 werd de euro ook echt ingevoerd.

Tijdlijn L6

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close