RIGSARKIVET: Farlig seksualitet (Kilder til gymnasium og HF)

VELKOMMEN TIL RIGSARKIVETS TIDSLINJER

Rigsarkivets tidslinjer indeholder kilder, der fortæller om en central begivenhed i danmarkshistorien. Se alle Rigsarkivets tidslinjer på [sa.dk/tidslinjer](https://www.sa.dk/undervisning-forskning/tidslinjer).;xNLx;Tidslinjen ’Farlig Seksualitet’ indeholder tre spor (’Categories’): Sex uden for ægteskabet, Homoseksualitet og Seksuelle overgreb i familien. Hvert spor indeholder en række sider med originale kilder. Siderne kommer i kronologisk rækkefølge på tværs af sporene. Ønsker du kun at arbejde med ét spor ad gangen, kan du i nederste højre hjørne klikke på skruenøglen og vælge det relevante spor under ’Categories’.;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;TIDSLINJEN OM FARLIG SEKSUALITET;xNLx;Sex opfattes som et af de mest private og intime anliggender, men alligevel har vi til alle tider ikke bare luret, snaget og sladret, men også ladet os forarge og pirre af naboernes seksualliv. Fordi vi ikke kan lade være. Nu om dage ses den seksuelle nysgerrighed blandt andet i reality-programmer, aviser, ugeblade og de sociale medier – fordi sex ’sælger’. Tidligere har kirken og staten også kigget med under dynerne og forsøgt at gribe ind, kontrollere og regulere borgernes seksuelle adfærd – alt sammen med det formål at sikre, at sex kun foregik inden for ægteskabet. Alle andre former for sex blev nemlig tidligere betragtet som farlige.;xNLx;Vi ser det i dag som en menneskeret at bestemme over vores egne kroppe og begær. Og måske derfor er mange danskere stolte af, at Danmark ofte fremhæves som et af de mest frisindede lande i verden, ikke mindst fordi vi var det første land, der tillod billedpornografi (1967) og ægteskab mellem homoseksuelle (1989). Men tidligere så hverken myndighederne eller borgerne seksuallivet som et privat anliggende. I stedet havde man fokus på samfundet – altså på kollektivet frem for på individet. Man var nemlig bange for, at fri sex ville føre til samfundets kollaps. Det skyldtes, at ægteskabet blev anset for at være samfundets fundament, og sex uden for ægteskabet kunne derfor true samfundets stabilitet.;xNLx;Oprindeligt var det kirken og religionen, der var styrende for ønsket om at kontrollere befolkningens seksualitet, og selv da religionens indflydelse blev mindre i samfundet, fortsatte den statslige kontrol – men nu med nye begrundelser: hvor kirken havde beskyttet ægteskabet ud fra kristne idealer, kom det i løbet af 1800-tallet til at handle om at beskytte ægteskabet ud fra borgerlige idealer om ’sædelighed’, dvs. pæn og dydig opførsel. I anden halvdel af 1900-tallet begyndte individets ret til at udfolde sig seksuelt i stedet at komme i første række.;xNLx;Set med historiske briller har danskernes ikke altid haft ret til at bestemme over deres egne lyster og begær. ;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;;xSTx;i;xETx;På tidslinjen finder du originale kilder fordelt på tre tematiske spor:;xSTx;/i;xETx;;xNLx;- Sex uden for ægteskabet;xNLx;- Homoseksualitet;xNLx;- Seksuelle overgreb i familien;xNLx;Brug de originale kilder til at få viden om, hvorfor kontrol af borgernes kroppe tidligere var så vigtig for kirken og staten. Du vil møde personer, der ikke levede op til de strenge regler – og som var uheldige, fordi de faktisk blev opdaget!;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;;xSTx;i;xETx;Sex og identitet i dag;xSTx;/i;xETx;;xNLx;Udgangspunktet for denne tidslinje er ikke at fordømme fortiden, selvom man let kan komme til at synes, at de var onde i gamle dage, når de fx straffede ugifte, homoseksuelle og incestofre. I stedet kan kilderne vise, hvorfor man tidligere har set anderledes på seksuelle handlinger. Tidslinjen kan derfor også bruges til at reflektere over de seksuelle handlemuligheder i dag. Er der stadig grænser for den ‘rigtige’ og forkerte’ seksualitet? Hvem sætter i dag de grænser, og er de forskellige alt efter, om du er pige eller dreng? Og hvilken betydning har din alder og din religiøse eller kulturelle baggrund for din seksuelle adfærd? Måske er der tilmed nogle grænser for den seksuelle udfoldelse og identitet, som vi ikke er helt bevidste om, fordi vi står midt i vores egen tid. Og måske vil fremtidens mennesker endda have en anden seksualitetsopfattelse, end vi har?;xNLx;De historiske kilder kan med andre ord være med til at give dig forståelse af ikke bare fortidens men også nutidens syn på seksualitet og identitet.;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;KILDEKRITIK OG LÆRERVEJLEDNING;xNLx;[Guldbog om kildekritik](https://www.sa.dk/undervisningfiler/2015/09/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf) indeholder en vejledning til eleverne om at arbejde kildekritisk. ;xNLx;[Lærervejledning](https://www.sa.dk/undervisningfiler/2017/09/FarligSeksualitet_laerervejledning_Gym.pdf) er en udførlig gennemgang af, hvordan temaet opfylder kravene til de faglige mål for historiefagets stx-bekendtgørelse, og hvordan eleverne kan arbejde med temaet. ;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;EN TIDSLINJE INDEHOLDER;xNLx;- En kort introduktion til temaet, som bør suppleres med yderligere tekst.;xNLx;- Makrohistoriske nedslag om de store begivenheder i historien. Indeholder originale kilder, læsevenlige udgaver og spørgsmål til kilderne.;xNLx;- Mikrohistoriske nedslag med den personlige vinkel på begivenheden. Indeholder originale kilder, læsevenlige udgaver og spørgsmål til kilderne.;xNLx;- Evt. “Tænk engang” nedslag. Indeholder små pudsige oplysninger om begivenheden.;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;KORT OM TIDSLINJERNE OG VÆRKTØJET TIKI-TOKI;xNLx;Rigsarkivets tidslinjer er gratis at bruge, hvis tekster og billeder overføres til andre medier, skal Rigsarkivet krediteres (nævnes som kilde).;xNLx;Tiki-Toki er et interaktivt tidslinjeværktøj, som bl.a. findes på Skoletube. Værktøjet er især godt til at give et visuelt historisk overblik. Tiki-Toki er et it-baseret supplement til undervisningen, som på én gang faciliterer elevernes fag-faglige, kildekritiske og digitale kompetencer.;xNLx;[Læs en vejledning til tidslinjerne her.](http://skoletubeguide.dk/project/tiki-toki/);xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;KOPIERING;xNLx;Vælger du at bruge materialet på anden vis, skal Rigsarkivet, fotografer og illustratorer naturligvis krediteres.;xNLx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;VÆLG DIT EGET VIEW;xNLx;På Tiki-Tokien kan du i venstre nederste hjørne vælge, om du hellere vil se tidslinjen i 2D. I højre nederste hjørne finder du et skruenøgleikon, som blandt andet gemmer på muligheden for at til- og fravælge temaer, søge på emneord og zoome.;xSTx;br;xETx;;xSTx;br;xETx;;xNLx;HVEM ER VI;xNLx;Tidslinjens indhold er skrevet af Rigsarkivets skoleteam eller forskere ved Rigsarkivet. Skoleteamet arbejder kontinuerligt med at præsentere arkivernes mange kilder i undervisningsmaterialer, der bidrager til en dybere forståelse af Danmarks historie.;xNLx;Fotografer og illustratorer er angivet ved hvert enkelt billede. Rigsarkivet forbeholder sig ret til ændringer og tager forbehold for fejl. Rigsarkivet har så vidt muligt søgt at finde frem til rettighedshaverne til de anvendte illustrationer. Skulle du mene at eje nogle rettigheder, der ikke er blevet honoreret, bedes du henvende dig til Rigsarkivet.;xNLx;Har du kommentarer til tidslinjen, kan du sende dem til: skoletjeneste@sa.dk.

1700-01-01 00:00:00

Sex uden for ægteskabet

Nu om dage må en mand og en kvinde gerne gå i seng med hinanden uden at være gift. Sådan har det ikke altid været – faktisk har det i nogle perioder været strengt forbudt og forbundet med voldsomme straffe, mens det i andre perioder måske nok har været lovligt, men til gengæld er blevet opfattet som moralsk forkasteligt.

1700-01-01 01:00:00

Homoseksualitet

Nu om dage er homoseksualitet lovligt i Danmark. Faktisk ses Danmark som et af de mest frisindede lande i verden, når det gælder homoseksuelles rettigheder. Danmark var nemlig blandt de første lande i verden, der fjernede homoseksualitet fra den officielle liste over psykiske sygdomme (1981) og det allerførste land, der tillod homoseksuelle at blive viet på rådhuset (1989).

1700-01-01 02:00:00

Seksuelle overgreb i familien

Nu om dage opfattes seksuelle forhold mellem forældre og børn på én bestemt måde: nemlig som ‘misbrug’ og ‘overgreb’ - og som en voksen persons udnyttelse af sin magt. Barnet ses nemlig som den svage part (som ofret) og forælderen som den stærke part (som krænkeren) – uanset barnet eller den unges alder. Sådan har det ikke altid været.

1744-05-18 00:00:00

Rasmus og Laurids: Lov og straf

Ifølge den kristne moral var et homoseksuelt forhold en grov synd, og så længe den kristne moral styrede lovgivningen var homoseksualitet derfor også strafbart – meget strafbart. Spørgsmålet var bare: hvad var et homoseksuelt forhold egentlig? Og var det overhovedet en fordel for samfundet at straffe sådanne forseelser hårdt?

1744-07-24 00:00:00

Rasmus og Laurids: Befolkningen må holdes i uvidenhed

Nu om dage har man seksualundervisning i folkeskolen, hvert år løber arrangementet ”Uge sex” af stablen, og offentlige myndigheder og organisationer som Sex og Samfund laver undervisningsmateriale for skoleelever, der handler om sex. Det sker for at øge elevernes viden om seksuallivets glæder – og farer. I 1700-tallet havde myndighederne en ganske anden holdning til seksualoplysning.

1749-09-11 00:00:00

Tænk engang... Jens Severin Wartberg

I 1749 døde Jens Severin Wartberg i sin vogn på vej hjem fra taffel hos kongen. Da man efter hans død opgjorde boet, kunne man konstatere, at han var en velhavende mand med masser af elegant tøj og indbo i hjemmet.

1780-11-06 00:00:00

Sidsel og Jens: Sex var ulovligt

I nutidens Danmark kunne vi ikke drømme om ved lov at forbyde sex mellem en mand og en kvinde, hvis de begge har lyst til at gå i seng med hinanden. Sådan var det ikke i 1780, da Sidsel blev gravid med en mand, som hun ikke var gift med: dengang bestemte lovene, at sex uden for ægteskabet skulle straffes. Det var nemlig imod Guds lov.

1781-04-06 00:00:00

Sidsel og Jens: Dommens dag

Som det fremgik af forrige nedslag, fik Sidsel i 1780 et uægte barn, som hun sagde, at Jens var far til. Eftersom det dengang var ulovligt at have sex uden for ægteskabets trygge(re) rammer, begyndte myndighederne en sag mod Sidsel og Jens. Den 6. april 1781 faldt der dom i deres sag.

1800-01-01 00:00:00

Tænk engang… Barnemord

Sex uden for ægteskabet kunne resultere i uønskede børn – og hvert år valgte nogle desperate, ugifte mødre at slå deres nyfødte barn ihjel. Den 13. januar 1780 blev den ugifte Birthe Sørensdatter halshugget på Bostrup Tinghøj uden for Skive, og efter henrettelsen blev hendes hoved sat på en stage ved højen. Hun var blevet dødsdømt, fordi hun havde drejet halsen om på sit nyfødte spædbarn. Birthe var den sidste i Danmark, der blev henrettet for denne forbrydelse.

1800-01-01 00:00:00

Tænk engang... Kvindelige homoseksuelle før år 1900

”Omgængelse mod naturen” og ”sodomi”, som homoseksualitet blev kaldt før ca. år 1900, omhandlede kun sex mellem mænd, sex med dyr og analsex mellem en kvinde og en mand. Forbuddet handlede altså ikke om kvinders seksuelle forhold til kvinder.

1828-01-26 00:00:00

Anne og Peder: Synet på sex udenfor ægteskabet

I løbet af 1800-tallet afskaffede man gradvis straffene for sex mellem ugifte: I år 1800 afskaffede man fængselsstraffen og i 1812 bødestraffen for sex mellem ugifte (hvis det var første gang, man havde forset sig). Begrundelsen var socialpolitisk – man mente, at de enlige forældre havde det svært nok i forvejen.

1828-05-03 00:00:00

Anne og Peder: Syndernes tilgivelse

Da Anne Jensdatter i 1828 fik et uægte barn, havde hun som ugift begået ”lejermål”. Værre var det med faderen til hendes barn, Peder Nielsen. Han var gift og havde derfor begået ”hor”, altså været sin kone utro. Utroskab var en værre forbrydelse end ”lejermålet”, fordi man ikke blot brød reglen om ikke at have sex uden at være gift, men også viste sin foragt for det hellige ægteskab ved at være sin ægtefælle utro.

1866-01-01 00:00:00

Tænk engang… Dødsstraf for utroskab

I 1866 blev straffen for hor (utroskab) afskaffet. Indtil da havde lovgivningen ellers været streng på det område. Det mærkede den gifte kone Anne Hansdatter fra Ålborg, da hun i 1537 havde haft et forhold til Blasius Isfelder.

1879-10-03 00:00:00

Juliane: Datteren, der havde brudt med normerne

Når myndighederne fik en anmeldelse om incest (blodskam), undersøgte de: 1) hvad var der sket, 2) hvordan var det sket, og 3) hvem havde gjort hvad. Det sidste handlede om både barnets og forældrerens rolle i forbrydelsen. Én af dem, der oplevede at få sin rolle i forbrydelsen trukket frem, var 16-årige Juliane fra Odense. I 1879 skulle hun ikke kun forklare, men også forsvare sin adfærd i forbindelse med incest-forbrydelsen.

1882-04-22 00:00:00

Angelica: Steddatteren, der ikke blev straffet

I 1882 talte man ikke med børn om sex og sådan var det langt op i tiden. Derfor var det et vigtigt skridt, da seksualundervisning i 1970 blev obligatorisk i skolerne: Indtil da havde børn oplevet, at seksuallivet var tabubelagt. Tidligere mente man især, at ’pæne piger’ ikke skulle tænke, snakke eller på anden måde beskæftige sig med sex.

1895-02-18 00:00:00

Tænk engang... Drenge kunne også være ofre

I februar måned 1895 efterforskede Odense Politi en blodskamssag af den mere sjældne slags: denne gang handlede det ikke om en pige, der var blevet misbrugt. Sagen handlede i stedet om stedmoren Anna Petreas samlejer med sine to stedsønner Ludvig (18 år) og Carl (23 år).

1906-12-18 00:00:00

Victors kamp med Gud - og sig selv

Når myndighederne før år 1900 fik kendskab til sager om mænds seksuelle omgang med hinanden, havde taktikken været ganske klar: den slags forhold skulle ties ihjel. Man ville nemlig undgå at forarge offentligheden – og undgå, at nogen blev inspireret til at udøve samme adfærd. I 1906 blev tavsheden brudt med arrestationen af flere homoseksuelle i København.

1907-02-16 00:00:00

Familiens reaktion på Victors homoseksualitet

I dag ved vi, at det kan være svært for mange unge at være åbne om deres homoseksualitet af frygt for omgivelsernes og familiens reaktion. Og det selvom homoseksualitet har været lovligt i Danmark siden 1933! Af sagen mod Joseph Victor Schroll fra 1906 kan man se, hvordan han havde det med sin seksuelle identitet.

1915-11-11 00:00:00

Martha: Datteren, der fik skylden af naboen

Det er svært at vide, hvor mange der har været udsat for seksuelle overgreb i familien. Det foregår nemlig ofte i det skjulte, og derfor taler man om, at det er en forbrydelse med et stort mørketal. I denne sag var der overraskende nok et øjenvidne til hændelsesforløbet mellem Martha Marie Jensen og hendes far Mads Jacobsen.

1915-11-16 00:00:00

Tænk engang... Helt tæt på børn og unge i historien

Arkiverne bugner med kilder om børn og unges liv, men dokumenterne er sjældent skrevet af børnene selv. Så hvad kan de egentlig fortælle om børn og unges egne oplevelser og følelser, når historien for det meste er set gennem de voksnes ’briller’? Er det ’kun’ de voksnes syn på børn, vi kan få indblik i? Hvordan kan vi egentlig komme tæt børn og unges egne stemmer i historien?

1945-04-01 00:00:00

Inger Merete Nordentoft: Den skandaløse skoleinspektør

Selv om sex uden for ægteskabet ikke længere var ulovligt, blev der langt op i 1900-tallet set skævt til kvinder, der var seksuelt aktive uden at være gift. Det fik Inger Merete Nordentoft at føle i 1945.

1947-01-01 00:00:00

Tænk engang... Børn som seksualforbrydere

Både politi og psykiatere kunne langt op i det 20. århundrede være skeptiske over for børns rolle i seksualforbrydelser. Nogle mente, at teenage-piger selv kunne have lagt op til forbrydelsen. For eksempel udgav politiadvokat Aage Lotinga i 1947 bogen ”De Sexuelt Afsporede og Samfundet”. Ét af afsnittene i bogen bærer titlen ”Børn som sædelighedsforbrydere” – dvs. som seksualforbrydere.

1948-01-01 00:00:00

Tænk engang... De homoseksuelle organiserer sig

Da forbuddet mod homoseksualitet blev ophævet i 1933, kunne de homoseksuelle nu organisere sig. Det skete i 1948 med ”Forbundet af 1948”, der blev stiftet af Axel Lundahl Madsen (der senere skiftede navn til Axel Axgil).

1968-01-01 00:00:00

Tænk engang… Endelig fri sex?

Langt op i det 20. århundrede voksede børn og unge op med, at man skulle afholde sig fra at være seksuelt aktiv, før man blev gift.

1989-01-01 00:00:00

Børn – nu som ofre

I 1967 blev straffeloven lavet om. Fra nu af kunne kun forældre straffes for incest. To år før var loven blev lavet om på samme måde for stedforældrenes vedkommende. Biologiske børn og stedbørn kunne altså ikke længere straffes for seksuelle forhold til deres forældre eller stedforældre. Spørgsmålet er så, hvorfor man ændrede loven. Hvad havde forandret sig?

2008-01-01 00:00:00

Accepterer samfundet homoseksuelle?

Homoseksualitet var ikke længere strafbart efter 1933, men det betød ikke, at homoseksualitet pludselig blev almindeligt accepteret i befolkningen. Mange fandt stadig homoseksualitet frastødende og forkert – og selv nu om dage kan man høre både børn og voksne bruge udtryk som for eksempel ”lebbe”, ”homo” eller ”bøsse” nedsættende om hinanden.

2016-01-01 00:00:00

Lærervejledning og kildekritik

Tidslinjen ”Farlig seksualitet” retter sig mod gymnasiet og HF og rummer originale, autentiske kilder, der viser, hvordan synet på seksualitet har ændret sig gennem de sidste 300 år.

2016-01-01 01:00:00

Lærervejledning og kildekritik

Tidslinjen ”Farlig seksualitet” retter sig mod gymnasiet og HF og rummer originale, autentiske kilder, der viser, hvordan synet på seksualitet har ændret sig gennem de sidste 300 år.

2016-01-01 02:00:00

Lærervejledning og kildekritik

Tidslinjen ”Farlig seksualitet” retter sig mod gymnasiet og HF og rummer originale, autentiske kilder, der viser, hvordan synet på seksualitet har ændret sig gennem de sidste 300 år.

RIGSARKIVET: Farlig seksualitet (Kilder til gymnasium og HF)

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close