Ο τρόπος που διασκέδαζαν τα παιδιά παλιά και ο τρόπος που επιλέγουν να διασκεδάζουν σήμερα

Τα παιχνίδια των παιδικών μας χρόνων στη διαδρομή του χρόνου

Δεκαετία του 2000

Δεκαετία του 1960

Δεκαετία του 1930

Δεκαετία του 1980

Δεκαετία του 1990

Δεκαετία του 1950

Δεκαετία του 1910

Δεκαετία του 1940

Δεκαετία του 1970

Δεκαετία του 1920

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close